Hitre povezave
PROJEKTI
VIDEO/ARHIV
ŠOLA
SERVIS
   
/ domov / o nas / publikacije / knjižnica / DIVA / ENGLISH  

 

A) PROJEKTI
Brez žebljev in podstavkov
Studio 6
Razstave
Raziskave
Koprodukcije, partnerstva
in sodelovanja


B) VIDEO/ARHIV
Postaja DIVA
  Prakse arhiviranja
  Videodokument
  Videospotting
  Artservisova zbirka
  Internet Portfolio

C) ŠOLA
Svet umetnosti
Knjižnica

D) SERVIS
Artservis
ArtsLink
Evrokultura
Kulturna stična točka (CCP)
Stična točka ALF v Sloveniji

Zavod SCCA-Ljubljana
Metelkova 6, SI - 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 431 83 85
Fax: +386 (0)1 430 06 29
e-mail: info[at]scca-ljubljana.si

Vizitka

Okrožnica SCCA
dodaj e-naslov / Arhiv
SODELOVANJA:
GAMA, Gateway to Archives of Media Art
GAMA

(Gateway to Archives of
Media Art)
On-AiR
(platforma za mobilnost umetnikov)
VideoLectures.net
(baza videopredavanj)
ČLANSTVO:
Asociacija
(društvo NVO in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture)
CAE
(Culture Action Europe)
ALF
(Anna Lindh Foundation)
IKT
(International Association of Curators of Contemporary Art)
InSEEcp
(Informal SEE Network of Cultural Portals)
On-the-Move
(informacijska mreža za mobilnost v kulturi)
Kulturna četrt Tabor
(društvo organizacij ljubljanske soseske Tabor)

Studio 6 kot del programa U3
Studio 6Liminale
Razstava in dogodek

Liminale je podaljšan do 22. 7. 2013
in je na ogled od 10.00 do 16.00!

MG+MSUMČlani Društva OFFTIR pripravljajo spremljevalne dogodke, o katerih boste sproti obveščeni.

---

Odprtje Liminala in otvoritveni performansi:
20. 6. 2013, ob 21.30

Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana
LIMINALE in kOFFeTIRnica s spremljevalnim programom domaća kava, čaj, ledeni čaj, bezgovec in metovc in nedomaćima pivom in cedevito
sta bili odprti od petka, 21. 6., do nedelje, 30. 6.

Liminale - plakat

Sodelujoči: člani in sodelavci Društva OFFTIR (Neža Jurman, Miha Kelemina, Jasna Jernejšek, Lenka Đorojević, Jernej Kaluža, Pia Brezavšek, Bojan Stefanović, Blaž Božič Boško, Matej Stupica, Staš Vrenko, Andraž Magajna Želc, Dejan Koban, Jaka Berger, Arnold Marko, Jonas A. Žabkar, Simon Bergoč in ostali)
Kustosinji: Saša Nabergoj, Simona Žvanut

Liminale na Poletni sceni, RTV SLO 1, 5. julij 2013

OFFTIR so skupina umetnikov, povezanih v društvo z dvema izpostavama: OFF za vizualno in TIR za zvočno produkcijo. Na različnih nivojih so sodelovali že v preteklosti, rdeča nit njihovega ustvarjanja pa je tematiziranje trenutnih pogojev udeležbe v proizvajanju kulturnih produktov in artikuliranje svojih razmišljanj o umetnosti, trenutnem položaju umetnika v umetnostnem sistemu in širšem bivanjskem kontekstu. DIY in DIWO principa sta očitna v njihovi težnji po samo-organizaciji, povezovanju interdisciplinarnega znanja in medsebojni komunikaciji. K aktivni so-udeležbi pa večkrat pozivajo tudi gledalce, jih nagovarjajo k opredelitvi tako do razstavljenih predmetov kot tudi do njih samih, umetnikov. Pri njihovih projektih je zanimivo tudi to, da se ne obremenjujejo z uveljavljanjem posamičnega umetniškega izraza in uveljavljajo kolektivno avtorstvo.

OFFTIR

Za Liminale v okviru Studia 6 pripravljajo večplasten dogodek. Umetniki namreč zaradi aktivnega povezovanja svojih različnih znanj – s področja kiparstva, grafike, slikarstva, scenografije, pa tudi teorije umetnostne zgodovine, sociologije, filozofije – svoje projekte gradijo iz izjemno širokega nabora likovnih praks. Glede na kontekst tako Metelkove kot same Projektne sobe SCCA – prizorišča, ki je neločljivo povezan s samim Studijem 6 – so se odločili pripraviti projekt, ki bo ustvarjal nekakšen dialog tako s samim fizičnim prostorom Projektne sobe SCCA kot s konceptom Studia 6 in njegovimi preteklimi projekti.

Izkušnja vmesnosti

Studio 6, eden izmed programov Zavoda za sodobno umetnost SCCA – Ljubljana, sodeluje na letošnjem U 3 − 7. trienalu sodobne umetnosti v Sloveniji. Kustosinja Nataša Petrešin-Bachelez je namreč prepoznala program in sam koncept kuratorskega programa Studia 6 kot pomemben člen slovenskega prostora sodobne umetnosti. Vse od leta 2004 kontinuirano preko umetniških akcij, razstav, performansov in pogovorov z likovnimi ustvarjalci, kustosi in kritiki spodbuja tako diskusije o sodobni vizualni umetniški praksi kot izpostavlja nove – od ustaljene prakse drugačne – načine sodelovanj med protagonisti v svetu sodobne umetnosti. Prav to vprašanje, ki postaja vedno pomembnejše tako v slovenskem kot mednarodnem prostoru, se je ob raziskovanju trenutne umetniške produkcije izkristaliziralo kot izhodiščna točka za junijski dogodek. K sodelovanju sva kustosinji povabili člane in sodelavce Društva za zvočno in vizualno umetnost OFFTIR, saj sva v njihovem načinu delovanja našli številne stične točke tako s samim konceptom Studia 6 kot v raziskovanju načinov, na katere poskušajo ustvarjati (in preživeti) v stanju t.i. splošne krize, kako preko povezovanja v nov kolektiv ustvarjajo drugačne pogoje za delovanje in tudi širše, na kakšen način prevprašujejo pomen in vlogo sebe in svojega dela v današnji družbi. Podčrtati pa je potrebno ugotovitev, da smo se skupaj z Natašo Petrešin-Bachelez očitno vse istočasno ukvarjale z enakimi vprašanji – povezovalna nit letošnjega trienala se namreč suče tudi okoli prevpraševanja načinov, na katere poskušajo mlajše generacije ustvarjalcev najti svoje mesto v umetnostnem sistemu. Naključij ni – to vprašanje prehaja v svetu sodobne umetnosti v ospredje. 

Društvo OFFTIR je skupina umetnikov in sodelavcev, povezanih v društvo z dvema izpostavama: OFF za vizualno in TIR za zvočno produkcijo. Na različnih nivojih so sodelovali že v preteklosti, rdeča nit njihovega dosedanjega ustvarjanja je tematiziranje aktualnih pogojev udeležbe v kulturni produkciji in artikuliranje svojih razmišljanj o umetnosti, trenutnem položaju umetnika v sistemu in širšem bivanjskem kontekstu. K aktivni so-udeležbi večkrat pozivajo tudi gledalce, jih nagovarjajo k opredelitvi tako do razstavljenih predmetov kot tudi do njih samih, umetnikov. Posebej pa je potrebno izpostaviti njihov način delovanja, ki pooseblja principa DIY (do-it-yourself) in DIWO (do-it-with-others). Gre namreč za izrazito samo-organizirano skupino ustvarjalcev t. i. mlajše generacije, ki se je morala po končanem šolanju soočiti z vedno težjimi razmerami za delovanje v umetnostnem sistemu. Z združevanjem svojih specifičnih znanj vse od kiparstva, grafike, slikarstva, scenografije, pa tudi umetnostne teorije in zgodovine, sociologije, filozofije in antropologije si tvorijo okolje, v katerem je moč delovati bolj neodvisno in samostojno. Zanimiv je tudi njihov odnos do umetnostnega sistema – v svojem delu ga tematizirajo, nagovarjajo in se do njega opredeljujejo, vendar ga ne poskušajo neposredno (in naivno) spodkopavati. Odločitev, da ne želijo delovati tako, kot se od njih pričakuje oz. jim sistem trenutno zapoveduje, jim omogoča svobodnejši pristop – njegove značilnosti namreč lahko uporabljajo in izrabljajo sebi v prid do stopnje, ki jim ustreza. S povezovanjem različnih znanj in sposobnosti, ponovno uporabo in reciklažo materiala, predvsem pa s fleksibilnim iskanjem novih poti umetniškega ustvarjanja in pripravljenostjo delati, gradijo svoj sistem. Kar ni enostavno, niti finančno udobno. Zdi pa se, da njihov način delovanja v času ožanja sveta sodobne umetnosti ponuja možnost njegovega (ponovnega) razpiranja.

Liminale je totalna transformacija Projektne sobe SCCA – prizorišča, ki je neločljivo povezan s samim Studijem 6. Z izpostavljanjem posameznih delov sobe so vizualizirane sledi preteklih dogodkov Studia 6, ki jih ni malo in se z leti počasi zraščajo s celostno podobo same Projektne sobe. Domala od vsakega dogodka je v njej ostal spomin, pa naj bo to letak, oznaka na steni ali umetnina. Prevpraševanje procesa kot tistega navadno (skritega) člena ustvarjanja je v vsej svoji kompleksnosti stalnica Studia 6, Liminale pa se s tem sooča še bolj neposredno. Umetniki tematizirajo produkcijski proces od zamisli in postopkov do konstruiranja, umetniški proces pa skozi strimanje dogajanja iz OFF-a (prostor na Kersnikovi) in TIR-a (prostor na Hrvatskem trgu) ter performansov Dejana Kobna in Simona Bergoča postane bolj zaznaven in otipljivejši, postane umetniško delo – in obratno, umetniško delo je proces. Ta soodvisnost odpira dodatne ravni za razumevanje obojega. Strimanje je namreč tehnično precej zahteven postopek, prekinitve in t.i. napake so zato zelo verjetne. Kaj je torej končni izdelek, kaj je umetniško delo? Slika, ki jo lahko vidimo in zvok, ki ga slišimo, ali performans fizično oddaljenih umetnikov? In če je stik prekinjen, ali umetniško delo ne obstaja več, čeprav se zavedamo, da se performans nadaljuje? Na tem mestu pa se vrnimo na sam naslov projekta, Liminale, ki se preko besedne igre dotika pojma liminalnosti. Navezovanje na prostor vmesnosti, stanja nekje 'na pol', ki ni ne tu, ne tam, je s strimanjem očitno: umetniki so in niso prisotni, umetniško delo je pravzaprav nekje vmes.

Prav podobno se Projektna soba SCCA nahaja v stavbi, ki ima poleg razpadajočega in značilnega metelkovskega (grafitarskega) videza še eno značilnost – medprostor. Po formalni ureditivi in lastništvu Ministrstva za kulturo sodi na južno stran Metelkove, po načinu delovanja pa bolj severni strani, ki je pod upravo Mestne občine Ljubljana. Liminale tudi namiguje, da medprostor ni le železna ograja, ki Metelkovo 6 fizično ločuje od muzejske ploščadi, medprostor oz. liminalno stanje je tudi intelektualno stanje, stanje duha družbe, morda realnost celih generacij. Liminalnost kot sinonim za prostor umetniškega delovanja? Studio 6 s svojo Projektno sobo, ki je dislocirana tako od Muzeja sodobne umetnosti Metelkova kot tudi od AKC Metelkova mesto? Delovanje Društva OFFTIR, ki ni niti v sistemu niti zunaj njega?

Liminale je prerasel vse izhodiščne pomenske in (dobesedno) fizične okvire. Iz Projektne sobe SCCA je skonstruiral celostno umetnino, ki na formalni in vsebinski ravni preigrava naše zaznave. Odpira možnosti za prevpraševanje in prepletanje variacij pomenov. Postavitev v Projektni sobi in v vmesnem prostoru med njo in muzejsko ploščadjo namreč povezuje fizično ločene prostore (OFF, TIR, Projektna soba SCCA) ter vabi v prostor, ki ni ne tu ne tam, v izkušnjo vmesnosti.

Simona Žvanut

Odprtje Liminala

Video: Dejan Habicht
Z dovoljenjem Moderne galerije, Ljubljana

Fotografije z odprtja razstave in dogodka Liminale

Foto: Matija Pavlovec
Z dovoljenjem Moderne galerije, Ljubljana

Liminale - otvoritev Liminale - otvoritev

Liminale - otvoritev Liminale - otvoritev

Liminale - otvoritev Liminale - otvoritev

Fotografije postavitve razstave in dogodka

Foto: Matija Pavlovec
Z dovoljenjem Moderne galerije, Ljubljana

Postavitev razstave in dogodka Liminale Postavitev razstave in dogodka Liminale

Postavitev razstave in dogodka Liminale Postavitev razstave in dogodka Liminale

Postavitev razstave in dogodka Liminale Postavitev razstave in dogodka Liminale

Postavitev razstave in dogodka Liminale Postavitev razstave in dogodka Liminale

Postavitev razstave in dogodka Liminale Postavitev razstave in dogodka Liminale

Postavitev razstave in dogodka Liminale Postavitev razstave in dogodka Liminale

Društvo OFFTIR je vključeno v spletni video in medijski arhiv Postaja DIVA, kjer je objavljena dokumentacija projekta Liminale: avtorska video dela (grafična notacija in video performans) in videodokumenti performansov.

OFFTIR in Liminale na Postaji DIVA

Liminale v okviru Studia 6 (vodja Saša Nabergoj, koordinatorica Simona Žvanut) sodeluje na letošnjem sedmem U3 – trienalu sodobne umetnosti, ki ga z MG+MSUM pripravlja kustosinja Nataša Petrešin Bachelez.

U3, 7. trienale sodobne umetnosti v Sloveniji, Prožnost, 20. 6.-29. 9. 2013 > Program performativnih projektov in posvetov

U3

Producent: SCCA–Ljubljana, Zavod za sodobno umetnost
Koproducent: Stripcore Ljubljana
Zahvale: KUD Mreža, Galerija Alkatraz, Društvo Asociacija

[Objavljeno: 22. 5. 2013, dopolnjeno: 2. 7. 2013]

 

 

 
Fokus

Ob nekem času,
na nekem mestu

(iz video arhiva
Postaja DIVA)

Noč kratkih filmov:
21. 12. 2017, ob 22.30

Slovenska kinoteka
Vstop prost!

Iskanje
Zgodilo se je

Meditacije
tajvanskega videa

1. 8. 2017
Projektna soba SCCA

Novosti v knjižnici SCCA

Strokovna literatura
o sodobni umetnosti

Fokus: kuratorske prakse, video in novi mediji

Sledite SCCA-Ljubljana
Facebook  Twitter  Vimeo  Wikipedia

 


Zavod SCCA-Ljubljana
, Metelkova 6, SI - 1000 Ljubljana,
Tel.: +386 (0)1 431 83 85, Fax: +386 (0)1 430 06 29 e-mail: info@scca-ljubljana.si