Hitre povezave
PROJEKTI
VIDEO/ARHIV
ŠOLA
SERVIS
   
/ domov / o nas / publikacije / knjižnica / DIVA / ENGLISH  

 

A) PROJEKTI
Brez žebljev in podstavkov
Studio 6
Razstave
Raziskave
Koprodukcije, partnerstva
in sodelovanja


B) VIDEO/ARHIV
Postaja DIVA
  Prakse arhiviranja
  Videodokument
  Videospotting
  Artservisova zbirka
  Internet Portfolio

C) ŠOLA
Svet umetnosti
Knjižnica

D) SERVIS
Artservis
ArtsLink
Evrokultura
Kulturna stična točka (CCP)
Stična točka ALF v Sloveniji

Zavod SCCA-Ljubljana
Metelkova 6, SI - 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 431 83 85
Fax: +386 (0)1 430 06 29
e-mail: info[at]scca-ljubljana.si

Vizitka

Okrožnica SCCA
dodaj e-naslov / Arhiv
SODELOVANJA:
GAMA, Gateway to Archives of Media Art
GAMA

(Gateway to Archives of
Media Art)
On-AiR
(platforma za mobilnost umetnikov)
VideoLectures.net
(baza videopredavanj)
ČLANSTVO:
Asociacija
(društvo NVO in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture)
CAE
(Culture Action Europe)
ALF
(Anna Lindh Foundation)
IKT
(International Association of Curators of Contemporary Art)
InSEEcp
(Informal SEE Network of Cultural Portals)
On-the-Move
(informacijska mreža za mobilnost v kulturi)
Kulturna četrt Tabor
(društvo organizacij ljubljanske soseske Tabor)
ŠOLA

Svet umetnosti
Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje

www.worldofart.org

Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti je edini program v Sloveniji, ki je namenjen praktičnemu in teoretičnemu izobraževanju na področju kuratorskih praks. Izhaja iz podmene, da je prihodnje strokovnjake in strokovnjakinje potrebno naučiti veščin in metod praktičnega dela ter jim omogočiti vpogled v kritiški in teoretski aparat, kar jim bo pomagalo pri nadaljnjem delu na področju sodobne vizualne umetnosti.

Leta 2011 smo uvedli dveletni program šole, ki je zasnovan na podlagi večletne raziskave o različnih kuratorskih programih, analize kuratorskih praks, posvetov z relevantnimi domačimi in mednarodnimi strokovnjaki in strokovnjakinjami, ovrednotenja preteklega programa in razmisleka o učinkovitih modelih izobraževanja na področju sodobnih vizualnih umetnosti in teorij. Po uspešno zaključenem izobraževanju že 15. generacije šole in po dvajsetih letih delovanja se januarja 2017 vračamo s prenovljenim programom.

Šola je sestavljena iz dveh letnikov (januar 2017–junij 2017; september 2017–junij 2018), deli se pa na tri sklope: Predavanja, Seminarji in moduli ter Delo v praksi.

Prvi letnik (januar 2017–junij 2017) je posvečen pridobivanju umetnostnozgodovinskih, teoretskih in metodoloških znanj, predavanja pa so osredinjena na spoznavanje z umetnostnim sistemom, kulturnimi politikami, zgodovino razstavljanja in zgodovino kuratorskih praks. Seminarji v prvem letniku so posvečeni kritiškemu pisanju, analizi umetniških del in spoznavanju s teorijo, pod niz srečanj Kuratorska raziskava pa smo ugnezdili module o praktičnem delu kuratorjev in kuratork.

Drugi letnik (september 2017–junij 2018) je posvečen kuratorskim in kritiškim študijam ter preizkušanju v praksi. Program vključuje redna srečanja z mentorjema, obiske ateljejev, kuratorsko mapiranje, seminarje, raziskovalno delo in module o praktičnem delu ter snovanju razstave. Udeleženci in udeleženke bodo na tedenskih kuratorskih srečanjih z Alenko Gregorič in Miranom Moharjem zasnovali in realizirali končno razstavo ter njene spremljevalne dogodke.

Svet umetnosti

ZGODOVINA

Izobraževalni program Svet umetnosti se je leta 1996 razvil iz potrebe po teoretičnem in praktičnem izobraževanju na področju sodobne vizualne umetnosti, saj ta znanja in izkušnje univerzitetni sistem v Sloveniji ni nudil. Formalno umetnostnozgodovinsko izobraževanje ni obsegalo umetnostne teorije in produkcije 20. in 21. stoletja v zadostni meri in prihodnji mladi strokovnjaki so se, ker niso vedeli, kako se lotiti dešifriranja sodobnih praks in tendenc, povečini posvečali umetnosti preteklih obdobij. Medtem ko je umetniška produkcija v 80. in 90. letih pomembno sooblikovala družbene procese in se vključevala v mednarodni prostor, ji teoretska in kritiška refleksija ni uspela parirati. Svet umetnosti je zato ponudil serijo javnih predavanj, s katerimi smo osvetlili sodobne umetniške prakse in umetnostne teorije ter vzpodbudili njihovo razumevanje. Obenem smo organizirali tečaj za kustose sodobne umetnosti, ki je dal udeležencem in udeleženkam vsebinska in organizacijska znanja, potrebna za delo kuratorja sodobne umetnosti.

Prvo leto je Svet umetnosti, ki ga je vodila umetnica Alenka Pirman, gostoval v Galeriji Škuc, leta 1998 pa se je preselil na takratni Sorosov center za sodobne umetnosti v Ljubljani. S tem se je vključil v Centrove mednarodne povezave, ki so bile zelo močne predvsem v nekdanji Vzhodni Evropi in novih državah, ki so bile prej del Sovjetske zveze – in tako dobil specifičen mednarodni kontekst. Tečaju smo tega leta dodali še študijske ekskurzije v druga okolja, ki so udeležencem omogočile pogled čez domači prag in jim pokazale pestrost metod, prijemov in tehnik delovanja v umetnostnih sistemih v različnih okoljih.

Leta 2000 smo ga nadgradili z Delavnicami o teoriji in praksi umetnosti, ki so leta 2003 prerasle v Seminar iz pisanja o sodobni umetnosti (od leta 7 (2003/2004) dalje reden del programa). Ta je spodbujal pisanje o sodobnih umetniških praksah in nove diskurze in metode zapisovanja in zgodovinjenja umetniških praks.

V svojem sedmem letu (2003/2004) je izobraževalni program Svet umetnosti tudi prerasel v šolo za sodobno umetnost, sestavljeno iz tečaja za kuratorje s sklepno razstavo/laboratorij kuratorskih praks, seminarja iz pisanja, serije predavanj in zbornika.

Istega leta smo izobraževanje za eno leto preoblikovali v Laboratorij kuratorskih praks. K sodelovanju smo povabili nekdanje tečajnike, tečajnice ter udeležence in udeleženke seminarja in med prijavljenimi izbrali sedem tistih, ki so se medtem že uveljavili v svetu sodobne umetnosti. Skupno raziskovanje in razmišljanje ob snovanju sklepnega dogodka smo nadgradili z analizo in refleksijo preteklosti Sveta umetnosti. In še pomembneje, laboratorij nam je služil za sprotno preverjanje našega delovanja, ponudil pa je tudi možnost za prevetritev idej celotne kuratorske scene pri nas. Tako smo, denimo, pripravili dve okrogli mizi, ki sta pripeljali skupaj tako rekoč vse ključne protagoniste in protagonistke kuratorstva v Sloveniji v minulih štiridesetih letih. Laboratorij se je sklenil dvakrat, z enotedenskim projektom z naslovom LabSUs v Galeriji Škuc junija 2007 in z razstavo LabSUs osebno/osobno v Mestni galeriji v Labinu oktobra istega leta. To sta bila dva različna načina udejanjanja ene kuratorske prakse: v Galeriji Škuc so kuratorji in kuratorke z nenehno navzočnostjo in z intenzivnim večplastnim javnim, pol-javnim in internim programom v enem teden trajajočem zamahu prikazali kuratorski vsakdan; v Labinu so svoj kuratorski kredo izpovedali z izborom umetniških del in individualno kuratorsko izjavo.

Po vrsti različnih formatov, ki smo jih preizkušali do leta 2009, smo z Letom 13 (2010/2011) posamezne segmente šole (tečaj za kustose, seminar iz pisanja), pa tudi različne formate (delavnice iz pisanja, delavnico podrobnega branja, razstave, moduli, predavanja) dopolnili in pod jih imenom Svet umetnosti, šola za kustose in kritike sodobne umetnosti razporedili v dva letnika. Prvi letnik je bil posvečen pridobivanju umetnostnozgodovinskih, teoretskih in metodoloških znanj, drugi pa kuratorskim in kritiškim študijam in preizkušanju v praksi. Pilotski letnik je pripomogel k dodatnemu razmisleku o strukturi in vsebini programa. Namesto osmih mesecev leta 1997 je šola zdaj trajala dve leti. Programu prvega letnika pilotske 13. generacije, sestavljenemu iz poglavij iz umetnosti 20. in 21. stoletja, delavnic podrobnega branja, študijskih ekskurzij, delavnic iz pisanja o umetnosti in interpretiranja umetnosti in usmerjenih obiskov razstav smo v 14. letu dodali Seminar iz teorije in vodeno obiskovanje ateljejev umetnikov. Predvsem pa smo ga podaljšali s poskusnih 6 mesecev 2010/2011 na celo leto.

Po uspešno zaključenem izobraževanju 14. in 15. leta šole se v januarju 2017 vračamo s prenovljenim programom, ki se po novem imenu Svet umetnosti, šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje. Šola je sestavljena iz dveh letnikov, deli se pa na tri sklope: Predavanja, Seminarji in moduli ter Delo v praksi. Predavanja v prvem letniku so osredinjena na spoznavanje z umetnostnim sistemom, kulturnimi politikami, zgodovino razstavljanja in zgodovino kuratorskih praks. Seminarji so posvečeni kritiškemu pisanju, analizi umetniških del in spoznavanju s teorijo, pod niz srečanj Kuratorska raziskava pa smo ugnezdili module o praktičnem delu kuratorjev in kuratork. Drugi letnik vključuje redna srečanja z mentorjema, obiske ateljejev, kuratorsko mapiranje, seminarje, raziskovalno delo in module o praktičnem delu ter snovanju razstave. Del programa ostaja tudi niz javnih predavanj, ki bo v prihodnjem letu znova posvečen kuratorskim praksam.

Šola je bila že od vsega začetka mednarodna s številnimi mednarodnimi predavatelji in predavateljicami, iz sosednjih držav pa so nemalokrat prihajali tudi udeleženci.

Arhivske strani Leto 1–Leto 9 (od 1996 do 2005/06)
Arhivska stran za obdobja Leto10–Leto 15 (od 2006 do 2016)

Svet umetnosti

Da smo s Svetom umetnosti uspešni, dokazuje že samo število uspešnih udeležencev šole: več sto ljudi je doslej končalo šolo, tečaj, seminar, se udeležilo delavnic, predavanj, simpozijev, študijskih potovanj ali sodelovalo na razstavah … Zaposlitev jih je našlo veliko, nekateri domala takoj po končanem izobraževanju, medtem ko so drugi aktivni kot samostojni kuratorji in kuratorke, tudi v mednarodnem prostoru.
Dosežki programa so zbrani v petih zbornikih z besedili v slovenskem in angleškem jeziku, ki so izhajali med leti 1997 in 2004. Zbirki se je po daljšem premoru pridružil šesti, ki je izšel junija 2012.

Zborniki Sveta umetnosti

Svet umetnosti iz leta v leto postaja bolj kompleksen in konceptualno zaokroža številne programe Zavoda za sodobno umetnost SCCA–Ljubljana. Ti programi sistematično vzpostavljajo strokovno platformo za sodobno vizualno umetnost in teorijo, ki so bistvene za ravnovesje med umetniškimi in kuratorskimi praksami, med umetniško produkcijo in njenimi teoretskimi in kritiškimi analizami.

RAZSTAVE

Končna razstava je sklep leto in pol trajajočega intenzivnega seznanjanja in poglabljanja v teorije in prakse sodobne vizualne umetnosti v okviru Šole za kuratorske prakse in kritiško pisanje. Končne razstave so največkrat skupinske in mednarodne, kar velja pripisati učnemu procesu, ki je zavezan skupinskemu delu, raziskovanju in prepletanju teorije in prakse.

re-
Razstava ob dvajseti obletnici Sveta umetnosti |
Šole za kuratorske prakse in kritiško pisanje

9.–26. 5. 2017
Galerija Škuc, Stari trg 21, Ljubljana

Osebno
Končna razstava 15. letnika šole Svet umetnosti
26. 5.–15. 7. 2016
Galerija Škuc, Stari trg 21, Ljubljana
Borga Kantürk:
Raziskovanje spomina:
Zgodovine.Vaje.Zgodbe.Ponovitve

Razstava in javno vodstvo
8.–22. 5. 2015
Galerija Škuc, Stari trg 21, Ljubljana
Dan na dan
Razstava in javno vodstvo
12. 12. 2014–9. 1. 2015
Galerija Škuc, Stari trg 21, Ljubljana
4. 4.4. 4.
Razstava
4. 4.–3. 5. 2013
Galerija Škuc, Stari trg 21, Ljubljana
Tadej Pogačar: Petnajst do dvehTadej Pogačar: Petnajst do dveh
Razstava
13. 4.–6. 5. 2011
Galerija Alkatraz, Metelkova mesto, Ljubljana

Tomislav Brajnović: Ekspedicija_egoTomislav Brajnović: Ekspedicija_ego
Razstava
Galerija Alkatraz, AKC Metelkova mesto
27. 10.-12. 11. 2010

V 4.380 dneh okoli sveta umetnostiV 4.380 dneh okoli sveta umetnosti
Svet umetnosti 1997-2009
Razstavno dokumentarni projekt
Galerija Alkatraz, AKC Metelkova mesto
30. 10.-20. 11. 2009

Google TouristGoogle Tourist
Razstava romunskega umetnika Mircea Nicolaeja
Galerija Alkatraz
27. junij - 19. julij 2008
LabSUs, osebno/osobnoLabSUs, osebno/osobno
Gradska galerija Labin
20. oktober - 10. november 2007
Odprti RogOdprti Rog
Tovarna Rog
23. junij - 7. julij 2006

Galerija Škuc
23. junij - 19. julij 2006
Čisto umazano / Pretty DirtyČisto umazano / Pretty Dirty
Galerija Škuc
24. junij - 22. julij 2005
Med ognjem in umetnostjoMed ognjem in umetnostjo / Between fire and art
Galerija Škuc
23. junij - 24. julij 2004
Fade in fade outFade in fade out
Galerija Kapelica
3. - 24. julij 2003
Camera LucidaCamera Lucida
Galerija Škuc
20. junij - 14. julij 2002
Medij je oržje, vzemi ga v roke!Medij je orožje, vzemi ga v roke!
Galerija Škuc
27. junij - 22. julij 2001
Obiskovalci / PosjetiociObiskovalci / Posjetioci
Galerija Škuc
7. - 28. oktober 1999
Ko umetnost nabijaKo umetnost nabija
Galerija Škuc
8. - 9. oktober 1998
This Art is RecycledThis Art is Recycled
Galerija Škuc
9. - 29. oktober 1997

 

SVET UMETNOSTI, šola za kustose in kritike sodobne umetnosti

Vodja šole: Miha Kelemina
Koordinatorka: Lara Plavčak

Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 00 386 1 431 83 85, faks: 00 386 1 430 06 29
E-mail: miha.kelemina@scca-ljubljana.si / lara.plavcak@scca-ljubljana.si
Facebook SCCA na Facebooku

 

 

 
Fokus

Ob nekem času,
na nekem mestu

(iz video arhiva
Postaja DIVA)

Noč kratkih filmov:
21. 12. 2017, ob 22.30

Slovenska kinoteka
Vstop prost!

Iskanje
Zgodilo se je

Meditacije
tajvanskega videa

1. 8. 2017
Projektna soba SCCA

Novosti v knjižnici SCCA

Strokovna literatura
o sodobni umetnosti

Fokus: kuratorske prakse, video in novi mediji

Sledite SCCA-Ljubljana
Facebook  Twitter  Vimeo  Wikipedia

 


Zavod SCCA-Ljubljana
, Metelkova 6, SI - 1000 Ljubljana,
Tel.: +386 (0)1 431 83 85, Fax: +386 (0)1 430 06 29 e-mail: info@scca-ljubljana.si