Kulturna vzgoja

Naše podporne dejavnosti (arhiv Postaja DIVA in Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti) tesno prepletamo s kulturno-umetnostno vzgojo.

Posebnost našega programa kulturno-umetnostne vzgoje je arhiv video in novomedijske umetnosti Postaja DIVA, ki mladim omogoča takojšen stik in dostop do umetnikov in umetniških del. V okviru kulturne vzgoje (s fokusom na gibljivih slikah) ponujamo vzgojne in izobraževalne vsebine osnovnošolcem, srednješolcem in študentom ter pedagoške veščine njihovim učiteljem, profesorjem in mentorjem. Prizadevamo si, da se tudi filmska vzgoja interdisciplinarno širi na druga področja gibljivih slik, kot so video, animacija, kratki, umetniški in eksperimentalni film.

V okviru Šole za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti se od leta 1996/97 razvijajo izobraževalne vsebine (teoretske in praktične) za kuratorje in kritike sodobne vizualne umetnosti, saj takega programa univerzitetni sistem ne nudi. Danes v večini javnih institucij (muzeji in galerije) in v nevladnem sektorju v Sloveniji delujejo strokovnjaki, ki smo jih usposobili v naši šoli. Vse bolj se kuratorji in kuratorke ukvarjajo z dostopnostjo in s posredovanjem sodobne umetnosti mladim na njim razumljiv način in z njihovim jezikom. Naša šola jih uri, kako razstavo vizualne umetnosti obogatiti tudi z vsebinami kulturno-umetnostne vzgoje.


Kulturna vzgoja v letu 2018

  • SVODOBNOST – svoj potencial razvij skozi sodobno umetnost
  • 17. generacija šole Svet umetnosti – 2018/20

Kulturna vzgoja v letu 2017

  • Video večer s Postajo DIVA: Pila Rusjan
  • Delavnica umetniškega videa
  • Video večer s Postajo DIVA: Aleksandra Saška Gruden
  • Delavnica z dijaki in dijakinjami Gimnazije Poljane
  • 16. generacija šole Svet umetnosti – 2017/18