Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti

 

Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti je edini program v Sloveniji, ki je namenjen praktičnemu in teoretičnemu izobraževanju na področju kuratorskih in kritiških praks. Šola deluje že od leta 1996. Program pripravljajo Miha Kelemina (vodja programa), Asta Vrečko in Lara Plavčak s številnimi zunanjimi sodelavci in sodelavkami.

Dvoletni program vključuje predavanja, delavnice, praktično in terensko delo. Udeleženci in udeleženke pridobijo raznolika znanja o umetnostnem sistemu, mehanizmih financiranja, dobijo osnovne informacije o spletnem komuniciranju, marketingu in menedžmentu, spoznajo umetnike in umetnice, področne strokovnjake in strokovnjakinje, dobijo vpogled v kritiški in teoretski aparat ter med snovanjem razstav nabirajo praktične izkušnje. Program vključuje redna srečanja z mentorjem in mentorico (v šolskem letu 2021/2022 bosta to kuratorka Alenka Gregorič in umetnik Vadim Fiškin), obiske ateljejev in razstav, kuratorsko mapiranje, seminarje, raziskovalno delo in praktikume o praktičnem delu ter snovanju razstave.

Več o programu 18. leta šole Svet umetnosti.


Razstave in zborniki šole Svet umetnosti

Končna razstava je sklep intenzivnega seznanjanja in poglabljanja v teorije in prakse sodobne vizualne umetnosti. V dvojezičnih (slovensko-angleški) zbornikih objavljamo predavanja in intervjuje z vabljenimi predavatelji in predavateljicami, besedila končnih razstav, vizualni material idr. Zborniki predstavljajo dragoceno izobraževalno gradivo za raziskovanje izbranih tematik s področja umetniških, kuratorskih in kritiških praks, vsa besedila pa so prostodostopna na spletu.


Vpis

Šola je namenjena vsem, ki jih zanima delo na področju sodobne vizualne umetnosti in teorije. Šola je plačljiva, višina kotizacije za posamezen letnik se določi pred vpisom. Vpis poteka vsaki dve leti. Javni razpis objavimo jeseni, svet šole, mentorji in mentorice pa izberejo do 15 udeležencev in udeleženk na podlagi življenjepisa in motivacijskega pisma. Mentor in mentorica po prvem letniku na podlagi virtualne razstave opravita dodaten izbor, tako da dvoletno izobraževanje zaključi do 7 udeleženk in udeležencev. Vpis v 19. generacijo šole bo predvidoma avgusta leta 2022.


Več informacij o šoli, njeni zgodovini in programu na spletni strani šole Svet umetnosti.