Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti

 

Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti je edini program v Sloveniji, ki je namenjen praktičnemu in teoretičnemu izobraževanju na področju kuratorskih in kritiških praks. Šola deluje že od leta 1996. Od leta 2017 jo vodita Miha Kelemina (vodja) in Lara Plavčak (koordinatorka) s številnimi zunanjimi sodelavci, predavatelji in mentorji.


Dvoletno izobraževanje

Prvi letnik je posvečen pridobivanju umetnostnozgodovinskih, teoretskih in metodoloških znanj, predavanja pa so osredinjena na spoznavanje z umetnostnim sistemom, kulturnimi politikami, zgodovino razstavljanja in zgodovino kuratorskih praks. Drugi letnik je posvečen kuratorskim in kritiškim študijam ter preizkušanju v praksi. Program vključuje redna srečanja z mentorjema (v šolskem letu 2017/2018 sta to Alenka Gregorič in Miran Mohar), obiske ateljejev, kuratorsko mapiranje, seminarje, raziskovalno delo in module o praktičnem delu ter snovanju razstave, s katero udeleženci končajo dvoletno šolanje.


Razstave in zborniki šole Svet umetnosti

Končna razstava je sklep intenzivnega seznanjanja in poglabljanja v teorije in prakse sodobne vizualne umetnosti. Razstave so največkrat skupinske in mednarodne, kar velja pripisati učnemu procesu, ki je zavezan skupinskemu delu, raziskovanju in prepletanju teorije in prakse. V dvojezičnih (slovensko-angleški) zbornikih objavljamo predavanja in intervjuje z vabljenimi predavatelji, besedila končnih razstav, vizualni material idr. Zborniki predstavljajo dragoceno izobraževalno gradivo za raziskovanje izbranih tematik s področja umetniških, kuratorskih in kritiških praks.


Vpis

Šola je namenjena vsem, ki jih zanima delo na področju sodobne vizualne umetnosti in teorije, ne glede na izkušnje, starost in izobrazbo. Šola je plačljiva, višina kotizacije za posamezen letnik pa se določi pred vpisom. Vpis poteka vsaki dve leti. Javni razpis objavimo jeseni, vodje šole in mentorji pa izberejo do 12 udeležencev in udeleženk na podlagi življenjepisa, motivacijskega pisma in kratke refleksije razstave sodobne umetnosti. Po prvem letniku se opravi dodaten izbor, tako da dvoletno izobraževanje zaključi do 7 udeleženk in udeležencev.


Več informacij o šoli, njeni zgodovini in programu na spletni strani šole Svet umetnosti.