Not Yet Written Stories. Women Artists’ Archives Online (2020–2021)

Mednarodni raziskovalni, razstavni in arhivarski projekt Zgodbe, ki še niso napisane
Fokus: arhivi umetnic v mednarodnem spletnem repozitoriju


SCCA-Ljubljana sodeluje pri novem mednarodnem projektu z naslovom Not Yet Written Stories / Zgodbe, ki še niso napisane, ki bo na podlagi raziskave vzpostavil arhive umetnic, dostopne v skupnem spletnem repozitoriju.

Projekt vodi Fundacija Arton iz Varšave, v njem pa poleg SCCA-Ljubljana sodelujeta še Ured za fotografiju iz Zagreba in Latvian Centre for Contemporary Art iz Rige. Vsaka partnerska organizacija bo raziskavo usmerila v umetnice, ki so bile v zgodovini sodobne umetnosti v razmerju do umetnikov v podrejenem položaju in pogosto spregledane.

SCCA izbor umetnic je usmerjen v različne generacije: Ana Nuša Dragan, Zemira Alajbegović in Ema Kugler. Gre za ključne umetnice, ki so delovale/delujejo na področju akcije/performansa, filma in video umetnosti. Začetki njihovega delovanja segajo v različna obdobja 20. stoletja: v sedemdeseta leta (Dragan), osemdeseta leta (Alajbegović) in devetdeseta leta (Kugler), s tem pa so povezane tudi značilnosti in specifike njihove prakse ter kontekst, ki je določal njihovo delo in delovanje.

Projekt bo z različnimi metodami dela (zbiranje, izbira in seznam dokumentov, avdiovizualnih del in besedil; intervjuji, študije, razprave itd.) analiziral glavne formalne in konceptualne značilnosti njihove umetniške prakse. Najpomembnejše dejavnosti projekta bodo povezane s terensko raziskavo avdiovizualnega gradiva, dokumentov in umetniških del: delavnice, intervjuji, pogovori, predstavitve. Z njimi bomo poskušali razmejiti posebnosti umetniških del in zgodb umetnic ter sestaviti in povezati določene (prekinjene/zatirane/neupoštevane) zgodovine v sodelovanju z različnimi ključnimi strokovnjaki in strokovnjakinjami (pisci, umetniki, arhivisti, kritiki, kuratorji).

Rezultat raziskave bo urejena dokumentacija, razstava, arhiv v skupnem repozitoriju, konferenca in publikacija.


Partnerji: Fundacija Arton (Varšava), Ured za fotografiju (Zagreb) in Latvian Centre for Contemporary Art (Riga).
Vodji SCCA projekta: Barbara Borčić in Peter Cerovšek
Spletna podpora: Vesna Bukovec
Sodelujejo: Zemira Alajbegović, Ema Kugler, Ida Hiršenfelder, Rok Kajzer Nagode, Blaž Lukan, Borko Radešček in Jake Yuzna
Podpora: EU program Ustvarjalna Evropa, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo

        Klubska scena Ljubljana – New York

Delavnica (Zemira Alajbegović in Jake Yuzna)
23. 10. 2020
Spletni dogodek

Borko Radešček: Predstavitev arhiva

Delavnica
24. 9. 2020
Studio Borka Radeščka, Ljubljana

Ema Kugler na FeKK 2020

Avgust 2020
FeKK, Slovenska kinoteka

Digitalizacija in restavracija filma V temi (Žarko Lužnik, 1979)

Projekcija filma in predstavitev (Rok Kajzer Nagode)
18. 8. 2020
FeKK, Slovenska kinoteka

Ema Kugler: Obisk ateljeja

Delavnica
Februar 2020
Atelje Eme Kugler, Ljubljana