Video obrat

www.e-arhiv.org/video-turn

Video obrat (oktober 2011–oktober 2013)
Raziskovalni in razstavni projekt
Fokus: eksperimentalna ali strukturna praksa video in novomedijske umetnosti


Z raziskovalno-razstavnim projektom Video obrat smo želeli podrobneje raziskati in predstaviti eksperimentalne (video, večdisciplinarne, novomedijske) umetniške prakse in s tem aktualizirati tudi video arhiv Postaja DIVA, na podlagi katerega je bila naša raziskava sploh mogoča.

Kaj je torej eksperimentalna ali strukturna praksa v okviru določenega medija oziroma izraznega sredstva? V čem se kaže kreativna in eksperimentalna raba tehnologije? Kakšne so metode, tehnike, postopki in značilnosti umetniške govorice v obratu od analognega k digitalnemu, od magnetnega traku k računalniškemu disku, od enokanalnih video del k večmedijskim in novomedijskim projektom?

Osredotočili smo se na specifiko medijskega jezika in umetniškega izraza v želji, da bi preobrnili prevladujoči diskurz o sodobnih video in novomedijskih delih, ki daje prednost temi ali zgodbi in kontekstu. Projekt smo gradili skupaj z umetniki, ki smo jih izbrali glede na dolgoletno aktivno delovanje in delo v polju eksperimentalne novomedijske prakse; poleg raziskovanja, razgovorov in tekstov smo pripravili vrsto odprtih in internih predavanj, projekcij, delavnic, performansov in instalacij Nevena Korde, Marka Košnika in Mihe Vipotnika.

Aktivna vključitev nas raziskovalcev s pisanjem in objavljanjem tekstov in zapiskov na blogu pa je bila poteza, s katero smo želili vzpostaviti enakovredno odgovornost pri izjavljanju; raziskovalci v besednem in umetniki v avdiovizualnem polju.


Produkcija: SCCA–Ljubljana
Koncept: projektna skupina Postaje DIVA (Barbara Borčić, Miha Colner, Dušan Dovč, Ida Hiršenfelder, Andrej Pezelj)
Podpora: ERSTE Stiftung, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo, Ministrstvo za  izobraževanje, znanost, kulturo in šport