Prakse arhiviranja

Z raziskavami, razstavami in izobraževalnimi seminarji na temo “prakse arhiviranja video in novomedijske umetnosti” želimo izpostaviti  pomen AV arhivov in njihove dostopnosti, predstaviti razmere pri nas in primere dobre prakse iz mednarodnega prostora ter vzpostaviti dolgoročna sodelovanja. Hkrati pa smo se preizkusili tudi z lastnimi arhivarskimi projekti in mednarodnimi platformami.

Izhajamo iz predpostavke, da sta dokumentiranje in arhiviranje danes nujna za refleksijo sodobne umetniške prakse in novomedijske umetnosti. Sestavljanje arhivov, njihova uporaba, dostopnost, lastništvo ter razpečevanje in razpolaganje z njimi so pomembna vprašanja, ki v slovenskem prostoru še vedno niso dovolj izpostavljena. Zato smo si zastavili nalogo, da bomo predstavili relevantnost arhivskih modelov (eksperimentalnih, sistematičnih, parcialnih), ki so se že vzpostavili in ki se jih obravnava z vso resnostjo ter se spodbuja njihovo delovanje in medsebojno povezovanje.

Hkrati želimo spodbuditi tudi prakso odprtih in konstruktivnih izmenjav in emancipirano delovanje umetnikov v sistemu sodobne umetnosti, katerega pomemben del je tudi postprodukcijski proces (dokumentiranje, arhiviranje in razpečevanje) ter samostojno tvorjenje lastnega arhiva in predstavitvenega materiala, pa tudi razpolaganja z njim.


V okviru teoretskega in praktičnega ukvarjanja s praksami arhiviranja si prizadevamo za:

  • vzpostavitev platforme za ohranitev, predstavljanje in razpečevanje avdiovizualnih vsebin (kontekstualna raven);
  • obravnavanje in vključitev avdiovizualnih (video in medijskih) arhivov pod področje premične/nematerialne kulturne dediščine (politična raven);
  • seznanitev z različnimi modeli in primeri ohranjanja/arhiviranja, strategijami predstavljanja in načini razpečevanja/dostopa (teoretična raven);
  • vzpodbujanje samostojnega tvorjenja arhivov umetnikov in organizacij/producentov ter vzpostavljanje prakse odprtih in konstruktivnih izmenjav avdiovizualnih vsebin (praktična raven).

PROJEKTI

Svetovni dan AV dediščine v Slovenski kinoteki & Jesenska filmska šola (2023)

Fokus: Projekcija eksperimentalnih filmov iz arhiva distribucijske hiše Light Cone iz Pariza
Projekciji: Pariz, prestolnica 20. stoletja? in Odnosi med objekti
Izbor in predstavitev: Mariya Nikiforova

VEČ

Svetovni dan AV dediščine v Slovenski kinoteki (2022)

Fokus: Projekcija eksperimentalnih filmov iz šestdestih, nastalih pod okriljem Kino kluba Split
Projekcija: Metafizika in ljubezen
Izbor in predstavitev: Sunčica Fradelić

VEČ

Svetovni dan AV dediščine v Slovenski kinoteki (2021)

Fokus: digitalno restavrirani filmi iz obdobja 1969–1976 prezrte mojstrice jugoslovanskega amaterskega filma iz Kinokluba Zagreb
Projekcija: Retrospektiva Tatjane Ivančić
Predstavitev: Nadja Šičarov (Avstrijski filmski muzej)

VEČ

Svetovni dan AV dediščine (2020)

Fokus: začetki eksperimentalnega filma pod okriljem Akademskega kino kluba Beograd
Izbor eksperimentalnih filmov iz arhiva Akademskega filmskega centra Doma kulture „Studentski grad” v Beogradu
Spletna projekcija: Beograjski eksperimenti 1959–1989
Izbor: Ivan Velisavljević

VEČ

Svetovni dan AV dediščine v Slovenski kinoteki (2019)

Fokus: Ponovna uporaba arhivskih gradiv, prevpraševanje zgodovine in mitologije video umetnosti
Projekcija video del iz zbirke n.b.k. Video-Forum Berlin
Projekcija: Od najdenih posnetkov do ponovne uprizoritve
Izbor in predstavitev: Kathrin Becker

VEČ

Svetovni dan AV dediščine v Slovenski kinoteki (2018)

Fokus: Pionir video umetnosti Marcel Odenbach in Teorije video umetnosti EVA
Projekcija: Marcel Odenbach: Video zgodovina, spomini in naključja
Izbor in predstavitev: Slavko Kačunko

VEČ

Svetovni dan AV dediščine v Slovenski kinoteki (2017)

Fokus: apropriacija v video umetnosti in povezovanje Postaje DIVA z arhivom Ursula Blickle z Dunaja
Projekciji: Svet te je dolžan živeti (izbor: Anita Budimir/Postaja DIVA), Naključno srečanje (izbor: Claudia Slanar/ Ursula Blickle Video Archiv)

VEČ

Svetovni dan AV dediščine v Slovenski kinoteki (2016)

Fokus: dialog med novejšo in starejšo video ustvarjalnostjo ter povezovanje Postaje DIVA z arhivom Argos iz Bruslja
Projekciji: Svež pogled (izbor: Vesna Bukovec/Postaja DIVA), Argos predstavlja (izbor: Sofie Ruysseveldt, Andrea Cinel/Argos)
Predstavitev: Argos, center za umetnost in medije (Belgija)

VEČ

Samoarhiviranje in arhiviranje umetniških gibanj (2014)

Fokus: umetniško samoarhiviranje, arhiviranje umetniških gibanj in distribucijskih platform
Projekcija in instalacija: Darko Fritz (Archives in Progress, [Nove] Tendencije, različni AV arhivi) in
AV-arkki (Finska)
Predstavitev: Darko Fritz (Hrvaška)

VEČ

Kakšen pomen imajo AV arhivi? (2011)

Fokus: pomen in možnosti izjavljanja umetniškega in/ali diskurzivnega arhiva
Projekcija: Benjamin Cook (Lux, London), predavanje: Andrej Pezelj (SCCA-Ljubljana), instalacija in performans: Dan Oki (Split, Amsterdam)

VEČ

Arhiviranje večmedijske umetnosti. Trije primeri (2010)

Fokus: model, kako arhivirati večmedijsko umetnosti (dogodek z razstavno predstavitvijo)
Umetniki: Neven Korda Nika Špan, Miha Vipotnik

VEČ

Kako povezovati vsebine AV arhivov? (2010)

Fokus: arhiv kot strukturni in tehnični material umetniškega dela ali projekta
Predavanje in projekcija: Stephen Kovats (Transmediale, Berlin), predavanje, instalacija in video dela: Dalibor Martinis (Zagreb), projekcija in delavnica: Wiel Seuskens (NIMk, Amsterdam),
delavnica: Neven Korda

VEČ

DIVA v Galeriji Škuc (2009)

Fokus: študijska razstava fizičnega in spletnega arhiva video umetnosti Postaja DIVA

VEČ

Kaj se dogaja z avdiovizualnimi arhivi? (2007)

Fokus: institucionalni primeri uspešnih praks AV arhivov
Predavanje in projekcija: Gaby Wijers (NIMk, Amsterdam), Heike Helfert (ZKM, Karlsruhe; Ludwig Boltzmann Institute, Linz)
Posvet: umetniki: Vuk Čosić, Damijan Kracina, Borut Savski, Rene Rusjan, Miha Vipotnik, Sašo Sedlaček; kustos: Igor Španjol; ekipa e-ARHIV: Barbara Borčić, Zemira Alajbegović, Neven Korda, Teja Rot, Miha Colner, Ida Hiršenfelder, Dušan Dovč

VEČ

Kaj storiti z avdiovizualnimi arhivi? (2005)

Fokus: individualni primeri uspešnih praks AV arhivov in delavnica produkcije digitalnih arhivov, obdelave in prezentacije avdiovizualnih materialov
Predavanje: Mona Schieren (Akademija za umetnost, Bremen), Christian Vanderborght (European Independent BroadBank, Pariz), Rotraut Pape (Akademija za umetnost, Hamburg, Berlin)
Delavnica/umetniki: Gerard Couty in Christian Vanderborght (Pariz, Berlin), Neven Korda in Damijan Kracina
Posvet: Zemira Alajbegović (video umetnica in novinarka), Melita Zajc (medijska teoretičarka), Samo Zorc (Ministrstvo za informacijsko družbo), Martin Horvat (Mestni muzej Ljubljana), Barbara Borčić (SCCA-Ljubljana), Neven Korda (video umetnik)

VEČ