Online publications

From Consideration to Commitment: Art in Critical Confrontation to Society (Belgrade, Ljubljana, Skopje, Zagreb: 1990-2010)

E-publikacija, 2011

Publikacija preizprašuje kritične in raziskovalne sodobne likovne prakse, ki so od devetdesetih let do danes delovale v kontekstu neodvisne kulturne scene ali v institucionalnem okviru v Srbiji, Makedoniji, Sloveniji in na Hrvaškem.

Izdal: SEEcult.org v sodelovanju s ForumSkopje, Kulturpunkt (Savez udruga Klubtura in Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva), SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana / Artservis
Uredniki: Dušan Dovč, Vesna Milosavljević, Jasna Soptrajanova in Dea Vidović
Besedila in intervjuji: Jasna Jakšić – v sodelovanju z: Tihana Bertek, Maja Gujinović, Ana Kovačić, Srđan Latreza, Petra Novak, Tina Novak, Tamara Sertić in Leda Sutlović (Hrvaška); Nebojša Vilić (Makedonija); Miha Colner in Nika Grabar (Slovenija); Vesna Tašić – v sodelovanju z: Vesna Milosavljević in Miroljub Marjanović (Srbija)
607 str., slikovno gradivo, teksti objavljeni v hrvaškem, makedonskem, slovenskem in srbskem jeziku, vsi pa so prevedeni v angleški jezik.

Več o projektu
E-publikacija (pdf)

Curating-in-Depth.pdf

Spletna publikacija (27 MB)

Udeleženci projekta bodo po koncu projekta pripravili spletno publikacijo, ki bo vsebovala povzetke predavanj in predstavitev, spremljale pa jih bodo še dodatna besedila in izobraževalna gradiva. Publikacija bo končni rezultat projekta in bo dostopna na spletnih straneh partnerjev projekta.

E-publikacija (pdf)

Priročnik (Un)learning Together: Discourses, Moments and Conflicts that Make the World Bigger than the World of Art

Urednice: Maria Hussakowska, Antonija Letinić, Saša Nabergoj, Nora Sternfeld, Luiza Ziaja, Simona Žvanut
Izdal: KURZIV − Platforma za vprašanja kulture, medijev in družbe, Zagreb (Hrvaška)
V sodelovanju z: SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana (Slovenija); Schnittpunkt Verein für Ausstellungstheorie und – praxis, Vienna (Avstrija); Podyplomowe Muzealnicze Studia Kuratorskie w zakresie sztuki najnowszej, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii Sztuki, Krakow (Poljska)
Odgovorna urednica: Antonija Letinić
Oblikovanje: Dario Dević
Izšel: september 2012
Jeziki: angleščina, hrvaščina, slovenščina.

Priročnik (pdf)
Več o projektu

Talking about Exhibition

Besedila: Petja Grafenauer: Interview with Saša Nabergoj (We are interested in ways of working based on local needs), Andrzej Szczerski (Curating and the importance of an artwork), Maria Hussakowska (Helena Blum and her modern art history — written and exhibited), Nora Sternfeld, Luisa Ziaja (What comes after the show? On post-representational curating), Beatrice Jaschke (Curating. A profession in transition), Wojciech Szymański (The Program of No Program), Karolina Kolenda (Curating the East), Antonija Letinić (From culture to education and back).
Urednica: Maria Hussakowska
Prevod: Karolina Kolenda
Grafično oblikovanje: Władysław Pluta
Jeziki: poljski, angleški.

Publikacija (pdf)