Niz predavanj kolektiva ŠUM

december 2018
Galerija ŠKUC, Stari trg 21, Ljubljana


Decembra začenjamo z nizom predavanj, ki ga kolektiv ŠUM organizira v sodelovanju z Galerijo ŠKUC in šolo Svet umetnosti. Predavanja se bodo odvijala v Galeriji ŠKUC, pripravljajo pa jih Kaja Kraner, Domen Ograjenšek in Voranc Kumar. Predavanjem bodo sledile diskusije.


V torek, 4. decembra, ob 18. uri vabljeni na prvo predavanje Fulguracija: od reprezentacije k produkciji Voranca Kumarja.

O predavanju
Reprezentacija kot razmerje reprezentanta in reprezentiranega, notranjosti in zunanjosti, označevalca in označenca, cogita in sveta, igra v zgodovini evropske misli kot zgodovini metafizike ambivalentno vlogo. Pojavlja se obenem kot nevarnost zmote, ki mišljenju stalno preti z odtujitvijo v znaku, kakor tudi kot mesto resnice h kateri stremijo filozofija, znanost in umetnost. Na vprašanje, kdaj se je doba reprezentacije in s tem doba metafizike končala in ali se sploh je končala, je težko odgovoriti, mogoče pa je orisati določeno produktivnost, ki jo reprezentacija poganja in obratno, določen režim reprezentacije, ki nudi pogoje določeni produktivnosti. Da bi nakazali enega izmed možnih pristopov k razumevanju reprezentacije kot produkcije, bomo pričeli z interpretacijo nekaterih klasičnih filozofskih besedil, zaključili pa z obravnavo fulguracije – izraza in še-ne pojma, ki ga Antonin Artaud zapiše zgolj enkrat v delu Gledališče in njegov dvojnik.
 


Voranc Kumar Voranc Kumar (Koper, 1990) zaključuje študij kiparstva na ALUO in dvopredmetni študij filozofije in sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Njegovo delovanje je razpeto med vizualno umetnostjo in gledališčem, dela tudi kot scenograf in avtor videa. Razstavljal je na samostojnih in skupinskih razstavah Kaj je učenje? (Media Nox v Mariboru), Pravočasno (Galerija Škuc v Ljubljani), Transform (Galerija Constantin Brancusi v Bukarešti), Nekaj minut kasneje. (Galerija Škuc v Ljubljani), Krajine in zemljevidi (Galerija P74 v Ljubljani). Od leta 2017 je član uredništva revije Šum.


PROGRAM:

Voranc Kumar: Fulguracija: od reprezentacije k produkciji
Torek, 4. 12. 2018, ob 18. uri

_____

Kaja Kraner: Estetika relacij: sodobna umetnost med modernizmom in postsodobnostjo
Četrtek, 13. 12. 2018, ob 18. uri

_____

Domen Ograjenšek: Fever Theory
Četrtek, 20. 12. 2018, 18. uri


Niz predavanj organizira revija ŠUM v sodelovanju z Galerijo Škuc in šolo Svet umetnosti.

                  

Projekt podpira Zaklada Kultura nova v okviru programskega področja razvoja skupnih platform v JV Evropi.