Odziv SCCA-Ljubljana v zvezi z izselitvijo iz Metelkove 6

>> Skupna spletna stran uporabnikov Metelkove 6


Objavljamo javno pismo SCCA, Zavoda za sodobno umetnost – Ljubljana o dolgoletnih programih na področju slovenske kulture, ki so z zahtevo Ministrstva za kulturo po izselitvi iz stavbe na Metelkovi 6 resno ogroženi.


NE, prostorska intervencija Ksenije Čerče v knjižnico SCCA, Projektna soba, 2018 (foto: arhiv SCCA-Ljubljana)

SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana (SCCA-Ljubljana) je bil ustanovljen leta 2000 kot naslednik centra sodobnih umetnosti, ki je deloval med letoma 1993 in 1999. Prostor na Metelkovi 6 uporabljamo od leta 2002, kjer smo poleg pisarne vzpostavili tudi arhiv, knjižnico in Projektno sobo SCCA. To je večnamenski javni prostor, ki je namenjen našemu izobraževalnemu programu, razstavam, projekcijam in delavnicam ter kulturni javnosti in obiskovalcem različnih zanimanj. Zaradi knjižnice in arhiva nas redno obiskujejo raziskovalci in kuratorji iz celega sveta. Študenti, pedagoški delavci in ustvarjalci, zlasti videasti in filmarji, obiskujejo naš arhiv videa, eksperimentalnega filma in novomedijske umetnosti Postaja DIVA. Čeprav je arhiv spletno dostopen, je redko in dragoceno gradivo na ogled samo na Metelkovi. Skrbniki arhiva obiskovalcem pomagajo z dodatnimi strokovnimi informacijami, posredujejo pri navezovanju stikov z umetniki v arhivu in nadaljnjem raziskovanju. Projektna soba SCCA je tudi učilnica. V njej potekajo srečanja Šole za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti, edinega programa za kuratorske prakse v Sloveniji, ki bo prihodnje leto obeležil 25. obletnico in so ga obiskovali številni slovenski kuratorji, kustosi in kulturni delavci. V Projektni sobi potekajo tudi javna predavanja domačih in mednarodnih uveljavljenih predavateljev, pogovori z umetniki, diskusije in občasne razstave. Prostor namenjamo producentom za načrtovanje projektov (partnerska srečanja, priprave glasbenikov za koncerte in filmske projekcije), novinarske konference, AV snemanja in tudi za sestanke uporabnikov Metelkove 6.

Po odločbi Ministrstva za kulturo delujemo v javnem interesu, programsko nas kot podporno organizacijo podpira Mestna občina Ljubljana, projektno letos tudi Ministrstvo za javno upravo. Vključeni smo v mednarodne projekte, tudi s podporo programa Ustvarjalna Evropa. Ministrstvo za kulturo nas podpira z večletnim projektom, uspešni smo tudi na enoletnih projektnih razpisih. Kot uporabniki prostora v lasti ministrstva z njim odgovorno in skrbno upravljamo, zato smo zaradi nepreklicnega obvestila o izselitvi čez tri mesece ogorčeni. Ne gre le za delovne in produkcijske prostore nevladnih organizacij, ampak za javni prostor, ki ga uporabniki Metelkove 6 razvijamo že več kot dvajset let in se z njim uvrščamo tudi na zemljevid javnih prostorov za kulturo in umetnost v Ljubljani. S takšno nenadno in enostransko potezo ministrstva je ogroženo dolgoletno delo, neprecenljiva kulturna dediščina ter že začrtani projekti, ki jih pripravljamo s partnerji iz Slovenije in tujine.

 

Na fotografijah od leve proti desni: (1, 2) Pretakanje časa, razstava Line Rice v Projektni sobi, 2018 (foto: Žiga Palčar); (3) Naj se glasba (spet) zavrti, razstava Kenta Chana v Projektni sobi ,2018 (foto: arhiv SCCA-Ljubljana); (4) Three Steps to Madness. Social Sculpture and Other Short Stories, razstava Emila Memona v Projektni sobi, 2019 (foto: arhiv SCCA-Ljubljana); (5) RDEČE NITI #TV dražba, avdiovizualna instalacija Tatiane Kocmur in Francisca Tomsicha v Projektni sobi, 2019 (foto: arhiv SCCA-Ljubljana)


Objavljamo skupno pismo, ki smo ga pripravile nevladne organizacije, uporabnice prostorov na Metelkovi 6, kot odziv na zahtevo po izselitvi.

ODZIV NA OBRAČUN MINISTRSTVA ZA KULTURO Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI NA METELKOVI 6

Ljubljana, 20. 10. 2020

Nevladne organizacije, ki delujemo na Metelkovi ulici 6 v Ljubljani, smo v ponedeljek 19. 10. 2020 dobile od upravljalca stavbe Ministrstva za kulturo predlog za sporazumno prekinitev najemne pogodbe in poziv, da stavbo zapustimo do 31. 1. 2021. V kolikor tega ne bomo storili, je ministrstvo zagrozilo, da bo izselitev doseglo po sodni poti in na naše stroške. Razlog za to naj bi bil, da ministrstvo prostore potrebuje zase in naj bi jih nameravalo obnoviti, pri čemer so v proračunu sredstva za obnovo predvidena šele v letu 2023, ministrstvo pa najemnikom ni ponudilo nadomestnih prostorov, niti ni stopilo v dialog z nami. Odpoved najemnih pogodb je prišla na naše naslove nenapovedano in prav na dan, ko sta bili razglašeni epidemija virusa SARS-CoV-2 ter policijska ura. Proti ravnanju Ministrstva za kulturo odločno protestiramo in ga razumemo kot napad na civilno družbo in neodvisno kulturo v želji, da se onemogoči delovanje kritične javnosti. Te želje sedanja oblast in zlasti največja vladna stranka SDS nikoli nista skrivali.

Organizacije, ki delujemo na Metelkovi 6, izhajamo iz dediščine civilnodružbenih gibanj, ki so v 80-ih letih prejšnjega stoletja spodbujale demokratizacijo in demilitarizacijo družbe ter s tem odločilno prispevala k sprejetju demokratične ustave po osamosvojitvi države. Eden od ključnih simbolnih trenutkov teh prizadevanj se je zgodil leta 1993, ko smo kulturnice_ki, umetnice_ki in aktivistke_i zasedli nekdanje poveljstvo vseh slovenskih vojašnic JLA na Metelkovi ulici v Ljubljani. Odtlej je to javni prostor, kjer spoštujemo raznolikost, solidarnost, dialog in kritično misel. Te vrednote in zgodovinska dejstva skuša sedanja vladajoča politika izbrisati, čeprav se je predsednik vlade celo sam nekoč prišteval med mirovnike. Namesto demilitarizacije nam vsiljujejo nakupe ogromnih količin orožja, namesto demokratizacije pa avtoritarizem po vzoru Madžarske in drugih Višegrajskih držav, kjer so z nevladnimi organizacijami že obračunali na podoben način kot želi Ministrstvo za kulturo z nami.

Na Metelkovi 6 danes delujejo nevladne organizacije, kolektivi in posamezniki_ce, ki se ukvarjajo z neodvisno kulturno in umetniško produkcijo, raziskovanjem in zagovorništvom manjšinskih in marginaliziranih skupin. Gre za mednarodno priznane akterje, ki so v skoraj 30-ih letih delovanja na tem prostoru ustvarili tako rekoč neizmerno količino knjig, filmov, revij, razstav, konferenc, festivalov, gledaliških, lutkovnih in plesnih predstav, intermedijskih projektov in raziskav, pri čemer je del te produkcije podprlo prav ministrstvo, ki nas zdaj meče na cesto. Od Ministrstva za kulturo bi pričakovali, da to stanje pozna in da bo podprlo kreativnost in vednost, ki nastajata na tem prostoru, nasprotno pa se je sredi pandemije odločilo, da nam bo odvzelo osnovno infrastrukturo in s tem temelj za naše delovanje. Poudarjamo, da gre v primeru Metelkove 6 za edino stavbo, ki jo Ministrstvo za kulturo namenja neodvisnim kulturnim, umetniškim in raziskovalnim organizacijam ter da organizacije, ki imamo v njej prostore, delujemo v javnem interesu.

Ministrstvu za kulturo in vladi Republike Slovenije sporočamo, da Metelkove 6 ne bomo zapustili in da se bomo z vsemi silami uprli napadom na civilno družbo, neodvisno kulturo in demokracijo.

Center za slovensko književnost
Društvo FPS – Filmski producenti Slovenije
Društvo NSK informativni center
Društvo za retroavantgardo (Laibach)
Društvo za sodobni ples Slovenije
En Knap
Exodos Ljubljana
Forum Ljubljana
Otok, zavod za razvijanje filmske kulture / festival Kino Otok
Maska
Mesto žensk – Društvo za promocijo žensk v kulturi
Mirovni inštitut
Plesni Teater Ljubljana
Pravno–informacijski center nevladnih organizacij – PIC
SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana
Sloga – platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč
Škuc
Ustanova Gallus
Vertigo
Vitkar zavod
Združenje slovenskih ustanov – fundacij


Peticija Ustavimo deložacijo kulturnikov z Metelkove 6

Ministrstvo za kulturo, ki ga vodi Vasko Simoniti, je nevladnim organizacijam v kulturi, ki delujejo na Metelkovi 6, poslalo prekinitev najemne pogodbe. Jasno je, da trenutno vladajoča politika poskuša uničiti kulturni sektor, še posebej NVO, ki so trenutni oblasti trn v peti povsod, ne samo v kulturi.

Takšnim manevrom se moramo zoperstaviti, ta peticija pa je prvi korak k temu. Izpostaviti želimo solidarnost splošne javnosti s kulturo in delavkami in delavci v kulturi.

Vse državljanke in državljane prosimo za pomoč in za njihov podpis.


Pisma podpore


Medijski odzivi