Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti

 

Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti je edini program v Sloveniji, ki je namenjen praktičnemu in teoretičnemu izobraževanju na področju kuratorskih in kritiških praks. Šola deluje že od leta 1996. Program pripravljata Tia Čiček in Lara Plavčak v sodelovanju z Urško Aplinc in več kot tridesetimi zunanjimi sodelavkami_ci.

Dvoletni program vključuje predavanja, delavnice, praktično in terensko delo. Udeleženci in udeleženke pridobijo raznolika znanja o umetnostnem sistemu, mehanizmih financiranja, dobijo osnovne informacije o spletnem komuniciranju, marketingu in menedžmentu, spoznajo umetnike in umetnice, področne strokovnjake in strokovnjakinje, dobijo vpogled v kritiški in teoretski aparat ter med snovanjem razstav nabirajo praktične izkušnje. Program vključuje redna srečanja z mentorjem in mentorico (v šolskem letu 2023/2024 sta to kuratorka Alenka Gregorič in umetnik Vadim Fiškin), obiske ateljejev in razstav, kuratorsko mapiranje, seminarje, raziskovalno delo in praktikume o praktičnem delu ter snovanju razstave.

Več o programu 19. generacije šole Svet umetnosti.


Vpis

Šola je namenjena vsem, ki jih zanima delo na področju sodobne vizualne umetnosti in teorije. Šola je plačljiva, višina kotizacije za posamezen letnik se določi pred vpisom. Vpis poteka vsaki dve leti. Javni razpis objavimo jeseni, svet šole, mentorji in mentorice pa izberejo do 12 udeležencev in udeleženk na podlagi življenjepisa in motivacijskega pisma. Mentor in mentorica po prvem letniku na podlagi virtualne razstave opravita dodaten izbor udeleženk in udeležencev, ki jih povabimo k vpisu v drugi letnik. Vabilo k vpisu v 20. generacijo šole bo objavljeno opredvidoma avgusta 2024.


Več informacij o šoli, njeni zgodovini in programu na spletni strani šole Svet umetnosti.