Not Yet Written Stories. Women Artists’ Archives Online (2019–2022)

Mednarodni raziskovalni, razstavni in arhivarski projekt Zgodbe, ki še niso napisane
Fokus: arhivi umetnic v mednarodnem spletnem repozitoriju


www.forgottenheritage.eu

SCCA-Ljubljana sodeluje pri novem mednarodnem projektu z naslovom Not Yet Written Stories / Zgodbe, ki še niso napisane, ki bo na podlagi raziskave vzpostavil arhive umetnic, dostopne v skupnem spletnem repozitoriju.

Projekt vodi Fundacija Arton iz Varšave, v njem pa poleg SCCA-Ljubljana sodelujeta še Ured za fotografiju iz Zagreba in Latvian Centre for Contemporary Art iz Rige. Vsaka partnerska organizacija bo raziskavo usmerila v umetnice, ki so bile v zgodovini sodobne umetnosti v razmerju do umetnikov v podrejenem položaju in pogosto spregledane.

SCCA izbor umetnic je usmerjen v različne generacije: Ana Nuša Dragan, Zemira Alajbegović in Ema Kugler. Gre za ključne umetnice, ki so delovale/delujejo na področju akcije/performansa, filma in video umetnosti. Začetki njihovega delovanja segajo v različna obdobja 20. stoletja: v sedemdeseta leta (Dragan), osemdeseta leta (Alajbegović) in devetdeseta leta (Kugler), s tem pa so povezane tudi značilnosti in specifike njihove prakse ter kontekst, ki je določal njihovo delo in delovanje.

Projekt bo z različnimi metodami dela (zbiranje, izbira in seznam dokumentov, avdiovizualnih del in besedil; intervjuji, študije, razprave itd.) analiziral glavne formalne in konceptualne značilnosti njihove umetniške prakse. Najpomembnejše dejavnosti projekta bodo povezane s terensko raziskavo avdiovizualnega gradiva, dokumentov in umetniških del: delavnice, intervjuji, pogovori, predstavitve. Z njimi bomo poskušali razmejiti posebnosti umetniških del in zgodb umetnic ter sestaviti in povezati določene (prekinjene/zatirane/neupoštevane) zgodovine v sodelovanju z različnimi ključnimi strokovnjaki in strokovnjakinjami (pisci, umetniki, arhivisti, kritiki, kuratorji).

Rezultat raziskave bo urejena dokumentacija, razstava, arhiv v skupnem repozitoriju, konferenca in publikacija.

 


Partnerji: Fundacija Arton (Varšava), Ured za fotografiju (Zagreb) in Latvian Centre for Contemporary Art (Riga).
Vodji SCCA projekta: Barbara Borčić in Peter Cerovšek
Spletna podpora: Vesna Bukovec
Sodelujejo: Zemira Alajbegović, Ema Kugler, Ida Hiršenfelder, Rok Kajzer Nagode, Blaž Lukan, Borko Radešček in Jake Yuzna
Podpora: EU program Ustvarjalna Evropa, Ministrstvo za javno upravo, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo

                   Sklepni del projekta Zgodbe, ki še niso napisane

Tiskana izdaja revije Miejesce s prispevki konference in vnosi v spletni repozitorij

Barbara Borčić: Zgodbe, ki še niso napisane

Soočanja s sodobno vizualno umetnostjo
Predavanje in projekcija
Torek, 5. 4. 2022
Mestna galerija Nova Gorica

Zgodbe, ki še niso napisane kot primer dobre prakse

Izpostavljeno v publikaciji Creative Europe 2014–2020: gender equality, European Green Deal, digitization Evropske komisije

Plakatna akcija NYWS

20. 9.–8. 10. 2021
Plakatna mesta TAM TAM po centru Ljubljane

Blaž Lukan: Performans in arhiv

Predstavitev in komentar
6. 10. 2021, 18.00
Projektna soba SCCA, Ljubljana

3 + 3 = 6
Tri umetnice, tri umetniške prakse, šest desetletij

Drugi del

Razstava
21. 9. – 8. 10. 2021
Projektna soba SCCA, Ljubljana

Video in filmska dela Ane Nuše Dragan, Zemire Alajbegović in Eme Kugler v Zagrebu

Projekcija v sklopu Odprtega ateljeja Neže Knez
24. 2. 2021
Galerija Miroslav Kraljević, Zagreb

Vabilo k sodelovanju na mednarodni konferenci

Rok za oddajo osnutkov: 15. 1. 2021

O arhivih v dialogu: Barbara Borčić in Ida Hiršenfelder

Delavnica
15. 12. 2020
Spletni dogodek

Od SCCA in DIVE do Zgodb, ki še niso napisane

Delavnica v okviru 18. Luksuz festivala poceni filma
18. 11. 2020
Spletni dogodek

3 + 3 = 6
Tri umetnice, tri umetniške prakse, šest desetletij

Prvi del

Razstava
November-december 2020
Stekleni atrij Mestne hiše, Ljubljana

Klubska scena Ljubljana – New York

Delavnica (Zemira Alajbegović in Jake Yuzna)
23. 10. 2020
Spletni dogodek

Borko Radešček: Predstavitev arhiva

Delavnica
24. 9. 2020
Studio Borka Radeščka, Ljubljana

Ema Kugler na FeKK 2020

Avgust 2020
FeKK, Slovenska kinoteka

Digitalizacija in restavracija filma V temi (Žarko Lužnik, 1979)

Projekcija filma in predstavitev (Rok Kajzer Nagode)
18. 8. 2020
FeKK, Slovenska kinoteka

Ema Kugler: Obisk ateljeja

Delavnica
12. 2. 2020
Atelje Eme Kugler, Ljubljana