Predstavitev

SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana (SCCA-Ljubljana) je bil ustanovljen leta 2000 kot naslednik Sorosovega centra za sodobne umetnosti-Ljubljana, ki je v Sloveniji deloval v letih 1993–1999.

Delujemo kot neprofitna produkcijska, raziskovalna in izobraževalna organizacija s servisno platformo, dostopno javnosti. Ustvarjalce in uporabnike sodobne umetnosti (umetnike, kuratorje, teoretike, kritike, javnosti) opremljamo z znanji, orodji in spretnostmi za emancipirano in reflektirano delovanje v svetu umetnosti.

Vzpostavljamo celovit podporni sistem za kulturo in umetnost, ki interdisciplinarno povezuje:

  • interpretativne prakse: teorija, kritika, raziskovanje;
  • izobraževanje za poklice v umetnosti;
  • arhivsko dejavnost;
  • informacijsko, povezovalno in svetovalno dejavnost.

          

Naša ključna programa sta arhiv video in novomedijske umetnosti Postaja DIVA in šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti.

Postaja DIVA hrani korpus video in novomedijskih del ter omogoča njihovo raziskovanje in (on-line) dostopnost. Smo edini prostor v Ljubljani, kjer se lahko ta dela vidi, preučuje in o njih razpravlja, hkrati pa konzultira tudi literaturo in dokumentarne oddaje.

Šola Svet umetnosti se od leta 1996/97 razvija iz potrebe po teoretičnem in praktičnem izobraževanju za kuratorje in kritike na področju sodobne vizualne umetnosti, saj takega programa univerzitetni sistem ne nudi. Zavzetost udeležencev se v dveh letih izobraževanja stopnjuje, tako da šolo zaključijo najbolj obetavni bodoči mladi kuratorji in kritiki. Danes v večini javnih institucij (muzeji in galerije) ter v neodvisnem/nevladnem sektorju v Sloveniji delujejo strokovnjaki, ki smo jih usposobili v naši šoli.


Delujemo v javnem interesu na področju sodobne umetnosti in kulture (št. odločbe 0140 – 40/2009/11, datum 1. 2. 2010, izdalo Ministrstvo za kulturo RS).


Program zavoda v obdobju 2020-2023 podpira

Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo

Končno razstavo šole Svet umetnosti podpira:

Ministrstvo za kulturo RS


Članstvo v organizacijah in mrežah

IKT (International Association of Curators of Contemporary Art), Luksemburg / GAMA (Gateway to Archives of Media Art), Bremen / mreža Anna Lindh Foundation, Aleksandrija / On-AiR (platforma za mobilnost umetnikov), Amsterdam / InSEEcp (Informal SEE Network of Cultural Portals) / On-the-Move (informacijska mreža za mobilnost v kulturi), Bruselj / Asociacija (društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti) Ljubljana / Kooperativa, regionalna platforma za kulturo, Zagreb /  Kulturna četrt Tabor (mreža organizacij ljubljanske soseske Tabor), Ljubljana

Obveščamo tudi o mednarodnem programu CEC ArtsLink za rezidenčno bivanje in skupne projekte v sodelovanju z ameriškimi organizacijami in umetniki.


Zaključeni servisni programi

 

Poleg izobraževalnih in arhivskih programov je SCCA-Ljubljana v obdobju 2002-2013 razvijal raznoliko servisno, informacijsko in svetovalno podporo za umetnost in kulturo: Artservis (2001-2013) in tematski projekt o produkcijskih pogojih v kulturi Artservisova zbirka, Evrokultura (2005-2013), Stična točka ALF v Sloveniji (2008-2011) in Kulturna stična točka (2002-2013).  Od leta 2014 je delo Kulturne stične točke v Sloveniji prevzel  Center Ustvarjalna Evropa.