Raziskave

SCCA-Ljubljana s sodelavci redno analizira aktualne pojave v kulturi in družbi ter reflektira njihov kontekst delovanja znotraj sistema sodobne umetnosti.


Not Yet Written Stories. Women Artists’ Archives Online (2019–2022) – Zgodbe, ki še niso napisane

Fokus: arhivi umetnic v mednarodnem spletnem repozitoriju

Mednarodni raziskovalni, razstavni in arhivarski projekt je vzpostavil arhive umetnic, dostopne v skupnem spletnem repozitoriju. Vsaka partnerska organizacija je raziskavo usmerila v umetnice, ki so bile v zgodovini sodobne umetnosti v razmerju do umetnikov v podrejenem položaju in pogosto spregledane.
SCCA izbor umetnic je usmerjen v različne generacije: Ana Nuša Dragan, Zemira Alajbegović in Ema Kugler.

VEČ

Živele! 25 let filma in videa

Fokus: ustvarjanje videastk v obdobju zadnjih 25 let

Rezultat umetniške raziskave ob 25. obletnici festivala Mesto žensk je bila kurirana razstava video del iz videoarhiva Postaja DIVA in preteklih edicij festivala Mesto žensk v Galeriji Alkatraz ter sodelovanje na maratonu filmov v Slovenski Kinoteki.

VEČ

Video obrat (2011–2013)

Fokus: eksperimentalna ali strukturna praksa video in novomedijske umetnosti

Raziskava se osredotoča na analizo formalnih in konceptualnih značilnosti video jezika s pomočjo različnih raziskovalnih pristopov (analiza, kuratorska praksa, kritično pisanje, intervjuji, zbiranje AV del in dokumentov, delavnice, predavanja, posveti). Vključuje historični (kronološki) in ahistorični (teoretski) pregled mejnikov rabe videa kot umetniške prakse.
Več: Video obrat, raziskava

VEČ

Vmesna & Končna postaja (2011–2013)

Fokus: Pregled vizualne scene v AKC Metelkova mesto

Razstavno-raziskovalni projekt v sodelovanju ekipe Sveta umetnosti, Galerije Alkatraz in ustvarjalk/ustvarjalcev AKC Metelkova mesto. Njegov namen je bil raziskati zgodovino metelkovske vizualne scene in trenutno vizualno produkcijo AKC Metelkova mesto.

VEČ: Vmesna postaja, Končna postaja

Artservisova Zbirka (od 2008)

Fokus: tematski projekt o produkcijskih pogojih v kulturi

V Zbirko so uvrščena umetniška dela, ki se kritično, analitično, duhovito, osebno ali kakor koli drugače nanašajo na pogoje ustvarjanja, predstavljanja, trženja in preživljanja s kulturo in v kulturi – na tiste vidike umetniškega ustvarjanja, ki ponavadi ostajajo prikriti.

VEČ

Soočanja s sodobno vizualno umetnostjo (od 2007)

Fokus: aktualne teme sodobne umetnosti (predavanja, projekcije)

SCCA-Ljubljana vsako leto pripravi tri predavanja v okviru projekta Soočanja s sodobno vizualno umetnostjo, ki ga vodi Kulturni dom Nova Gorica (Mestna galerija). Sodelavci SCCA, umetnostni zgodovinarji, kuratorji in kritiki, predstavljajo izbrana poglavja, teme, kuratorske strategije, načine dela in problematike, ki jih danes nagovarja sodobna umetnost.

VEČ

Prakse arhiviranja (od 2005)

Fokus: modeli arhiviranja, strategije predstavljanja in načini razpečevanja AV gradiva

Z raziskavami, razstavami in izobraževalnimi seminarji želimo izpostaviti pomen AV arhivov in njihove dostopnosti, predstaviti razmere pri nas in primere dobre prakse iz mednarodnega prostora ter vzpostaviti dolgoročna sodelovanja.

VEČ

Kaj storiti z “balkansko umetnostjo”? (2002–2005)

Fokus: analiza aktualnega pojava vnovičnega odkrivanja oziroma (re)definiranja Balkana in “balkanske umetnosti”

Projekt sestavljajo tematska publikacija, dva strokovna posveta, predstavitve projekta in študijska potovanja urednikov v Ljubljano, Beograd, Skopje, Sofijo ter na glavne razstave in dogodke, ki so predstavljali sodobno umetnost Balkana.

VEČ

Manifesta na domačem pragu (1999–2002)

Fokus: analiza reprezentativne prireditve sodobne likovne umetnosti v lokalnem kontekstu

Na primeru Manifeste 3 v Ljubljani smo preučevali delovanje sodobnega umetnostnega sistema in se pri tem poskušali izogniti pasivnemu in nekritičnemu sprejemanjute velike mednarodne prireditve.

VEČ