Videodokument

www.videodokument.org

SCCA-Ljubljana, 1999–2003
Urednica: Barbara Borčić
Uredniški odbor: Zemira Alajbegović, Barbara Borčić, Nerina Kocjančič, Igor Španjol


Videodokument. Video umetnost v slovenskem prostoru 1969–1998 je postavil temelje za razumevanje, nadaljnje raziskave in interpretacije video in medijske umetnosti ter njenega konteksta. Postal je tudi učno gradivo v šolskem sistemu. Ta strokovna in analitična podatkovna baza o video umetnosti v slovenskem prostoru je ena najkompleksnejših tudi v mednarodnem merilu – tako po količini zbranega tekstovnega in slikovnega materiala kakor po profesionalni obdelavi podatkov in inovativni prezentaciji.

Videodokument sestavljajo:

  1. katalog umetnikov in video del Dokumentacija
  2. knjižica tekstov Eseji
  3. interaktivna prezentacija na elektronskem nosilcu CD-rom
  4. spletna stran s časovno razpredelnico
  5. študijski arhiv video del

 

Predstavitve in projekcije

Medijske objave


Dokumentacijski, arhivarski in raziskovalni projekt o video umetnosti v slovenskem prostoru je potekal v okviru Dokumentacijskega programa SCCA-Ljubljana med letoma 1994–1999.