Video arhiv Postaja DIVA

Postaja DIVA je primarno spletni in fizični arhiv umetniškega videa, filma in novomedijske umetnosti, ki ga SCCA-Ljubljana razvija od leta 2005 z namenom raziskovanja, dokumentiranja, arhiviranja in predstavljanja video in novomedijske umetnosti.

Študijski arhiv vsebuje že več kot tisoč šeststo enot avtorskih, dokumentarnih in glasbenih video del umetnikov, umetnic in skupin iz slovenskega prostora v razponu od leta 1969 do danes – to je prva in temeljna kategorija arhivskega gradiva.

V arhivu pa poleg umetniških del hranimo tudi dokumentarne posnetke in televizijske oddaje o videu, novih medijih, dogodkih, posamičnih umetnikih in umetnicah. Takšno gradivo je pomemben vir za raziskovanje in razumevanje, ki prispeva tako k interpretaciji umetnin kakor tudi k razkrivanju konteksta. Arhivsko gradivo Postaja DIVA sproti dopolnjuje, s pogovori in predstavitvami pa celostno razkriva kontekst delovanja posameznega umetnika, umetniškega dela ali umetnostnega obdobja.

Video arhiv vodi Peter Cerovšek (vodja video programov) s sodelavci: Vesna Bukovec, Barbara Borčić  (članici projektne skupine), Borut Savski (spletni programer), Metod Novak (skrbnik strežnikov).

www.e-arhiv.org/diva


Postavitev na razstavi DIVA v Galeriji Škuc, 2009. Foto: Dejan Habicht

Programi Postaje DIVA

Postaja DIVA je vključila, nasledila in nadgradila tudi dokumentacijski, arhivarski in raziskovalni projekt Videodokument: Video umetnost v slovenskem prostoru 1969-1998 (SCCA-Ljubljana,1994–2001). Ta je prvič sistematično obdelal, popisal in zbral selekcijo po mnenju snovalcev najpomembnejših avtorjev videastov v slovenskem prostoru, postavil je terminološko in teoretično podlago nadaljnjim raziskavam in uspel zbrati tudi dokaj širok fizični arhiv video del in dokumentov.

V okviru celostnega ukvarjanja z video in medijskimi umetniškimi praksami pa Postaja DIVA obsega še Videospotting (kurirani programi video umetnosti, od 1994), Internet Portfolio (spletne predstavitve izbranih umetnikov, umetnic in skupin, 1997), Prakse arhiviranja (raziskave, razstave in izobraževalni seminarji), Video obrat (eksperimentalni, raziskovalni in razstavni projekt o videu, večmedijskih in interdisciplinarnih umetniških praksah 2011-2013), Med filmom in videom (tematski sklop razstav, raziskav, predavanj, projekcij in pogovorov), Video večeri s Postajo DIVA (pogovori in predstavitve avtorskih opusov), VideoDvorišče (kurirane projekcije in pogovori na prostem), Back2Back (umetniške raziskave arhiva), NYWS (mednarodni projekt, raziskava in repozitorij umetnic) ter referenčno literaturo o video in medijski umetnosti (knjige, publikacije, katalogi, članki v revialnem in dnevnem tisku iz slovenskega, nekdanjega jugoslovanskega in mednarodnega prostora).


Vrste AV gradiva

  • umetniški video in dokumenti (akcije, projekti, performansi, predavanja, instalacije, intervjuji itd.): več kot 1500 enot (VHS, S-VHS, Beta SP, mini DV, CD-ROM, DVD, CD, mini disk, avdio kasete, digitalne datoteke)
  • ŠKUC-Forum video produkcija (1982-2000)
  • dokumentarni arhiv delovanja SCCA-Ljubljana (od 1993: programi, projekti, akcije, predavanja, okrogle mize, simpoziji, posveti)
  • avtorski projekti: instalacije, akcije, performansi, razstavni projekti, internet projekti, TV projekti (v produkciji SCCA-Ljubljana)
  • avtorska video dela v SCCA tematskih in preglednih programih (pod krovnim imenom Videospotting (od 1994)
  • mednarodni arhivarski projekti

 

Arhivarske projekte in video dela so nam poklonili tudi umetniki in mednarodne raziskovalne umetnostne organizacije, mi pa smo jih tudi javno predstavili. Vse to hkrati predstavlja pomembno podlago in dodatno spodbudo za naše strokovno delo ter mednarodne izmenjave.

V Postaji DIVA imamo, denimo, dokumentacijski in arhivarski projekt 40 Years of Video in Germany (knjiga in kompilacija 10 DVD-jev z izborom referenčnih video del) in kompilacijsko edicijo avstrijske video umetnosti Video Edition Austria – Release 01 (dokumentacijski in arhivarski projekt neodvisne distribucijske hiše Medienwerkstatt z Dunaja). Ponosni smo tudi na kompilacijo Rewind + Play. An Anthology of Early British Video Art, kompilacije alternativne Paper Tiger TV, video kompilacijo sarajevskega SCCA …


Obisk fizičnega arhiva Postaja DIVA

Materiali iz fizičnega arhiva Postaja DIVA so na ogled v prostorih v Projektni sobi SCCA na Metelkovi 6 v Ljubljani, kjer potekajo tudi interni posveti z umetniki in umetnicami, ki se jih tematika arhiviranja sodobne video in medijske umetnosti tiče neposredno.

Za obisk je potreben predhoden dogovor. AV gradivo in strokovno literaturo lahko iščete in pregledujete s pomočjo sodelavcev arhiva.

Kontakt: SCCA-Ljubljana, info[at]scca-ljubljana.si, tel.: 040 453 078


Več informacij o arhivu na spletni strani Postaja DIVA.