Studio 6

Umetniške akcije, razstave, performansi in pogovori

Razstavni in raziskovalni program Studio 6 od leta 2004 vzpostavlja prostor za izvedbo umetniških akcij in omogoča njihovo refleksijo, spodbuja diskusije o sodobni vizualni umetniški praksi in sodelovanja med različnimi profili v svetu umetnosti (umetniki/umetnice, kuratorji/kuratorke, kritiki/kritičarke). Vsako leto pripravimo dva dogodka, enega v Projektni sobi SCCA, z drugim pa gostujemo v različnih razstaviščih sodobne umetnosti, kar narekuje tudi posebne kuratorske pristope, povezuje institucije, kulturne delavce in delavke ter ustvarja nova občinstva.

Studio 6 je vse od svojih začetkov pomenil tudi prve samostojne kuratorske izkušnje za povabljene nekdanje udeleženke in udeležence šole Svet umetnosti, kar nadaljujemo z nizom sodelovanj Studio 6: Kurator_ka na obisku.


Program v letu 2019

Danilo Milovanović, Staš Vrenko

Program v letu 2018

Max Grau, Lina Rica

Program v letu 2017

Dalibor Bori Zupančič, Neki piše

Program v letu 2016

Domen Ograjenšek & Tjaša Pogačar, Besede kot barve, barve kot besede

Program v letu 2015

Oda na manhatnski aveniji, Besede kot barve, barve kot besede

Program v letu 2014

Uni-forma, Na domačem pragu

Program v letu 2013

OFFTIR, Cirkulacija 2Sodelavci in sodelavke

Vodje programa: Miha Kelemina (2016−), Simona Žvanut (2015/2016), Saša (Glavan) Nabergoj (2004−2015).

Koordinatorja/koordinatorke: Lara Plavčak (2016−2017), Miha Kelemina (2015/2016), Simona Žvanut (2011−2015), Sonja Zavrtanik (2009−2011), Maja Lozić (2007/08), Tevž Logar (2004–2006).