Projektna soba SCCA

Projektna soba SCCA je produkcijski prostor raznolikih razstavnih, popularizacijskih, izobraževalnih in diskurzivnih aktivnosti sodobnih vizualnih in intermedijskih praks. Nahaja se v stavbi Metelkova 6 v AKC Metelkova mesto v Ljubljani.

V prostoru sta Knjižnica SCCA in arhiv Postaja DIVA, ki velikokrat spodbudita specifične projekte. To je prizorišče, ki se nahaja v vmesnem polju med institucionalnimi razstavišči (muzeji, galerije) in zasebnimi umetniškimi delovnimi prostori in ateljeji.

V Projektni sobi SCCA predstavljamo tisti del umetniške, ki je javnosti manj znan. Vabljene umetnice in umetniki svoj umetniški prispevek koncipirajo glede na kontekst in zgodovino prostora. Naša intenca je, da v prostoru ostane sled umetniškega dela, na katero se bodo lahko navezovale nove postavitve in intervencije v delovni, študijski, produkcijski in razstavni prostor.

Liminale, Studio 6, 2013. Foto: arhiv SCCA-Ljubljana

Vse te »umetniške« vstope v raznolike družbene segmente delovanja povezujemo kot producenti in kot kuratorji z obrazstavnim programom (pogovor z umetniki) in z dokumentacijo na spletu (video esej, foto galerija, kritika). Projektna soba SCCA nudi možnost za razpiranje sodobnih vizualnih in intermedijskih praks tudi v smeri teoretske refleksije in projektnega povezovanja.

Tloris projektne sobe (pdf)