Katrin Mundt: Kuriranje filma in videa – Samoizbrisno predavanje

Festival V-F-X Ljubljana
Četrtek, 19. 5. 2022, 17.00
Slovenska kinoteka, muzejska predavalnica, Miklošičeva cesta 28, Ljubljana

Predavanje v angleščini
Prost vstop


Predavanje bo obravnavalo posebnosti kuriranja umetniških del, ki temeljijo na gibljivih slikah s ciljem združevanja praktičnih in teoretičnih pristopov na tem področju. Naslovilo bo vprašanja raziskovanja, selekcije in prikazovanja del v različnih projekcijskih, uprizoritvenih in instalacijskih formatih, kot tudi o etiki produkcije, distribucije in predstavitve umetniških oblik s časovno dimenzijo, predvsem filma in videa. Predavateljica bo premišljala tudi o tem, kako so izkušnje zadnjih dveh let preoblikovale kuratorsko delo in področje delovanja, torej vlogo kuratorke oziroma kuratorja kot tistega, ki omogoča dostop in komunicira, kaj film je, naše razumevanje konceptov »občinstva« in »javnosti«, pa tudi ideje »živosti«. Zadnji dve leti sta v ospredje postavili tudi nujnost razprave o vprašanjih pravičnega plačila, trajnostnosti, raznolikosti in dostopnosti na področju umetnosti, zlasti filma in videa.

POZOR: Obiskovalke in obiskovalci predavanja prejmejo brezplačno vstopnico za projekcijo Zagonetke v petek, 20. 5. 2022, ob 21.00 v Slovenski kinoteki. Program je za festival V-F-X Ljubljana kurirala Katrin Mundt.


Katrin Mundt je kuratorka, piska in sodirektorica European Media Art Festival (EMAF) v Osnabrücku. Kurirala je filmske programe in razstave, med drugimi za Videonale, Bonn, HMKV Dortmund, WKV Stuttgart, Museum Wiesbaden, Matadero Madrid in Center za sodobno umetnost Celje. Bila je tudi programska vodja festivalov Duisburger Filmwoche, Short Film Festival Oberhausen in Kassel Dokfest. Pripravila je predavanja, panele in delavnice na univerzah Ruhr-Universität Bochum, Universität Düsseldorf, Goldsmiths, London, Kunsthochschule für Medien Köln, HBK Braunschweig in Merz Akademie, Stuttgart. Redno piše o gibljivih slikah v sodobni umetnosti, zlasti na presečišču med dokumentarnimi in performativnimi praksami. (Foto: Christine Raczka)


Program pripravljamo v partnerstvu z Goethe-Institutom Ljubljana in Slovensko kinoteko. Podpirata ga Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo in sklad Kultura nova. Predavanje je del javnih predavanj šole Svet umetnosti.