Neven Korda: Neznana dežela IV: Novi novi film

Prikaz filmskega/video opusa (’80–’10) 
Projekcija in pogovor
Sreda, 24. 4. 2024, 20.00 
Slovenska kinoteka, Miklošičeva cesta 28, Ljubljana


Neven Korda, Angelski venček na speedu, 2006

Z novim tisočletjem se zgodi prelom s profesionalno produkcijo in Neven Korda preide na neodvisno ustvarjanje v okviru osebnega računalnika. Do leta 2000 so vse videoupodobitve nastajale v okoljih TV-produkcije, medtem ko mu prehod na osebni računalnik omogoči še natančnejše opazovanje medija. S serijo Novi novi film (v nadaljevanju NNF) se Korda vrača h konceptualizmu 70. let, ko pomemben način izražanja predstavljajo ponavljajoče se manifestativne izjave, in k strukturalističnemu filmu 60. let, ko celuloidni trak sam zase postane sporočilo.

Filmi so poudarjeno eksperimentalni, osredotočajo se na uporabo povratnih zank (ang. feedback), ki so mu že v Triumfu želje služile za izdelavo teksture videoslike. Pri tem se vrača na idejo večkanalnih videoprojekcij, ki jih je v živo izvajal v 80. letih: na čisto videoupodobitev koncepta videosignala.

Korda se z NNF poda v okolje nizkih resolucij, majhnih formatov in preprostega zvoka. Z zelo majhnimi sličicami na način mozaika ustvari večje celote, ukvarja pa se tudi z manipulacijo videa v živo, kjer s pomočjo klaviatur in potenciometrov ureja nastavljene parametre.

Tehnologija v NNF v Kordovem opusu doseže najvišjo stopnjo osamosvojitve in postane ključni pogoj razmišljanja o vsebini: filmi temeljijo na motrenju medija, pri čemer pa iz njih stalno vznika družbeno (manipulacija političnih govorov, uporaba sloganov ipd.). Ideološko sporočilo in formalizem sta v dinamičnem razmerju, filmi pa ustvarjajo gosto prepleteno mrežo, kjer se nenehno vračajo isti motivi v različnih avdiovizualnih variacijah.

Z Nevenom Kordo se bo pogovarjal Robert Kuret.

 

1 sekunda mojega življenja
Avtor: Neven Korda, Slovenija, 2001, digitalni format, barvni, 2′
Poročilo iz resnično resničnega vsakdana. Navdih in poklon filmu Modra Dereka Jarmana.
Nomad
Avtor: Neven Korda, Slovenija, 2001, digitalni format, barvni, 1′
Nenehno drobljenje in razmnožitev kvadratov, 4:3 ploskev, in v to umeščene besede. Te so vzete iz nikoli dokončanega projekta (Nebo in zemlja, Alajbegović, Korda), ki naj bi zbiral in analiziral kratke misli javnih osebnosti na temo kiberprostora in virtualne realnosti.
Reinkarnacija
Avtor: Neven Korda, Slovenija, 2001, digitalni format, barvni, 1′
Ritmično ponavljanje grafičnih gesel na podlagi, ki vibrira tik pred razpadom. Obuditev originalnih stavkov iz šestdesetih.
Verujem. Progresivna mantra
Avtor: Neven Korda, Slovenija, 2001, digitalni format, čb, 1′
Antiantiglobalističa, antireligiozna in progresivna mantra.
Jesensko tihožitje
Avtor: Neven Korda, Slovenija, 2002, digitalni format, barvni, 4′
Jesensko tihožitje je posvetilo avtorjevemu elektronskemu arhivu, povratni zanki in ostankom iz zgodnjih 80. let.
Gagarin
Avtor: Neven Korda, Slovenija, 2003, digitalni format, barvni, 2′
Pripoved o pričakovanjih in nastalih dejstvih.
Slepa vera
Avtor: Neven Korda, Slovenija, 2003, digitalni format, čb, 4′
Dva plemiča, opat, vojščak, lačni pes in ujetnika. Mož in žena. Mlada in ljubeča. Strašna prevara ju je pripeljala sem in mož vse ve. Na žalost je omamljen in povedati ne more nič. Misli mu divje švigajo.
Reinkarnacija na prepariranem monitorju
Avtor: Neven Korda, Slovenija, 2005, digitalni format, barvni, 16′
Video objekt z istim imenom je bil sestavljen iz monitorja, na katerem je pisalo, da se imenuje Preparirani monitor, računalnika, ki je procesiral nastajanje zvoka in slike, ter predvajal rezultat, in faksimilov originalih zapisov oz. virov v Reinkarnaciji uporabljenih gesel.
Angelski venček na speedu
Avtor: Neven Korda, Slovenija, 2006, digitalni format, barvni, 5′
Avtomatsko preskakovanje med petimi NNF Angelskega venčka, na način neskončnih prelivov klubskih vizualizacij.
Angelski venček na oceanu
Avtor: Neven Korda, Slovenija, 2007, digitalni format, barvni, 7′
Vseh 5 Novih novih filmov, vse besede Reinkarnacije in Nomada, citati iz Pesmi ljubezni Jeana Geneta, Olympie Leni Reifenstahl, posnetki vsakdana.
Tukaj in zdaj
Avtor: Neven Korda, Slovenija, 2007, digitalni format, barvni, 8′
Vizualizirana in ozvočena biografija Nevena Korde.
Bushizem
Avtor: Neven Korda, Slovenija, 2016, digitalni format, barvni, 8′
Napoved vojne svetu.

 

Neznana dežela IV: ’80–’00

24. april–1. maj
» Ogled na Bazi slovenskih filmov

Tokratni sklop filmov Nevena Korda na Bazi slovenskega filma bo predstavil nekatere avtorjeve kratke eksperimentalne filme iz časov Diska FV, ki so deloma že vključeni v dokumentarec Staro in novo, prikazan v prvem sklopu; gre za filma Socializem in Yu sen. Odlomki predstavljajo kompilacijo različnih avtorjevih projektov, sklop pa zaključuje predavanje Miška Šuvakovića, ki se osredotoča predvsem na kolektiv Borghesia.

Socializem
Neven Korda, Slovenija (Jugoslavija), 1983, 2’
Video z montažo secira stavek iz propagandne izjave partijskega politika. S postopno dekonstrukcijo avtor pušča le še sledove besede socializem.
Yu sen
Neven Korda, Slovenija (Jugoslavija), 1983, 3’
Zgodba o predanem, marljivem Titovem mladincu.
Odlomki
Neven Korda, Slovenija, 2020, 25’
Odlomki iz različnih avtorjevih filmskih in performativnih del.
Miško Šuvaković: Alternativa in retorika alternative
Srbija, 2024, 22’ (v srbščini)
Videopredavanje govori o statusu alternative v odnosu do sodobne umetnosti, kulture in družbe. Na primeru eksperimentalnega dela Nevena Korde in skupine Borghesia nakazuje na destabilizacijo dominantne kulture ter vlogo in funkcijo druge, alternativne scene. Medtem ko so alternativni videofilmi predstavljali izbrisane sledi nezavednega, novejša pripovedna dela vzpostavljajo nezavedno kot fiktivni razred možnosti motenj samega notranjega doživljanja. Kot je telo vedno družbeno telo, tako so tudi spomini, sanje in fantazme družbena telesa znotraj javnih kodov (spodletelih) reprezentacij.Dr. Miško Šuvaković je profesor uporabne estetike, teorije umetnosti in medijev. Predaval je na Fakulteti za glasbo v Beogradu, trenutno pa predava na beograjski Fakulteti za medije in komunikacije. Objavlja v srbščini, hrvaščini, slovenščini in angleščini. V slovenščini so izšle njegove študije Anatomija angelov: razprave o umetnosti in teoriji v Sloveniji po letu 1960 (Ljubljana: ZPS: 2001), Figura, asketizem in perverzija (Koper: Hyperion, 2001), Presežek ŽIVLJENJA: Filozofija sodobne tranzicijske umetnosti in oblike življenja (Ljubljana: Transars / Horizonti, 2011) itd.

 


Neven Korda: Neznana dežela
Program v Slovenski kinoteki (januar–april 2024)
31. januar / 28. februar / 12. marec / 24. april
Priprava programa: SCCA-Ljubljana in Slovenska kinoteka
Kurator: Robert Kuret

Neven Korda je eden tistih avtorjev, ki so pripomogli k razvoju videa kot novega medija, razširjenega v 80. letih preteklega stoletja. Korda je skozi različna ustvarjalna obdobja nenehno eksperimentiral z izraznimi možnostmi videa, kar pomeni tudi eksperimentiranje z izraznimi možnostmi tehnoloških nosilcev, ki so ta medij proizvajali.

Pregled Kordovih del bo potekal v štirih programskih sklopih, ki sledijo razvoju njegove ustvarjalnosti, vsak sklop pa je hkrati vezan na specifičen zgodovinski, produkcijski, žanrski in tudi sodelavski kontekst. Neven Korda je bil – z izjemo zadnjega obdobja filmskega ustvarjanja – stalno del raznih kolektivov, kjer je bilo avtorstvo deklarirano kot skupno.

VEČ


Koprodukcija: SCCA-Ljubljana/Postaja DIVA in Slovenska kinoteka
Partner: Baza slovenskih filmov (BSF)
Podpora: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo
Zahvale: Barbara Borčić, Miha Colner, Petja Grafenauer, Nikolai Jeffs, Nerina Kocjančič, Bogdan Lešnik, Majda Širca, Melita Zajc