Barbara Borčić: Samoorganiziranje v umetnosti ali Kjer se srečata umetniška in teoretska praksa

SCCA-Ljubljana & Kulturni dom Nova Gorica
Soočanja s sodobno vizualno umetnostjo

Predavanje

Sreda, 17. april 2019, ob 19. uri
Mestna galerija Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5


SCCA-Ljubljana vsako leto pripravi tri predavanja v okviru projekta Soočanja s sodobno vizualno umetnostjo, ki ga vodi Kulturni dom Nova Gorica (Mestna galerija). Sodelavci SCCA, umetnostni zgodovinarji, kuratorji in kritiki, predstavljajo izbrana poglavja, teme, kuratorske strategije, načine dela in problematike, ki jih danes nagovarja sodobna umetnost. V letu 2019 bomo v Mestni galeriji Nova Gorica gostovali trikrat.

V sredo, 17. aprila 2019, ob 19. uri vas vabimo v Mestno galerijo Nova Gorica na naše tretje predavanje. O samoorganiziranih oblikah delovanja v umetnosti bo predavala Barbara Borčić, kuratorka, publicistka in vodja video arhiva Postaja DIVA.

Alternativne pobude in delovanje v polju umetnosti se v določenih družbenih trenutkih zgostijo in imajo večjo prezenco in učinek. Danes so v primerjavi z »alternativno sceno osemdesetih« alternativne lahko paralelne dejavnosti in programi zunaj nacionalnih institucij ali pa premišljeno in konsistentno (so)delovanje v okviru javnih in nevladnih organizacij, vendar (vsaj relativno) neodvisno in avtonomno. V predavanju bo Barbara Borčić podala nekaj osnovnih strukturnih značilnosti, kot so povezava različnih protagonistov in disciplin v širši model, »razširjeno polje umetnosti« v prepletu med umetniškimi praksami, novimi tehnologijami in diskurzivnimi praksami, ki se dogajajo na presečišču umetnost – teorija – politika.

Na podlagi teh bo mapirala primere samoorganizirane združbe akterjev v zadnjih dvajsetih letih: Kabinet (2005–2010), BOKS (2009–2010), Cirkulacija 2 (od 2007), OFFTIR (2013–2017), PlatformaSCCA (2000–2005), Tribuna (2009–2015), ŠUM (od 2013). Predstavljeni bodo tudi skupnostni projekti Anje Medved (2017–2018), ki se ukvarjajo s kolektivnim in osebnim spominom in so bili izvedeni na mejnem prehodu med Novo Gorico in Gorico.

Cirkulacija 2: Kulturni vmesniki, 2015. Foto: Boštjan Leskovšek.

Barbara Borčič je umetnostna zgodovinarka; programska svetovalka SCCA-Ljubljana, vodja video programov in video arhiva Postaja DIVA. Na področju sodobne umetnosti deluje kot kustosinja, publicistka, urednica in avtorica knjig. Je prejemnica priznanja Izidorja Cankarja (2005) in nagrade Kritiško pero (2018). Kurira (nazadnje razstavi Večmedijska praksa in produkcijska prizorišča v MSUM in Emil Memon: Three Steps to Madness. Social Sculpture and Other Short Stories v Pojektni sobi SCCA), predava in sodeluje na mednarodnih simpozijih ter objavlja tekste v katalogih, revijah in knjigah, npr. »Video Art from Conceptualism to Postmodernism«, v: Impossible Histories: Historical Avant-Gardes, Neo-Avant-Gardes, and Post-Avant-Gardes in Yugoslavia, 1918-1991 (Massachusetts: MIT Press, 2003), »Kaj vse je televizija in kaj z njo lahko počne umetnik«, katalog ob razstavi Zabavaj me (Mestna galerija, Ljubljana, 2013), »The ŠKUC Gallery, Alternative Culture, and Neue Slowenische Kunst in the 1980s«, v: NSK from Kapital to Capital. Neue Slowenische Kunst – an Event of the Final Decade of Yugoslavia, Moderna galerija Ljubljana/MIT Press, 2015. Je avtorica več knjig in publikacij, npr. Celostna umetnina Laibach. Fragmentarni pogled (Založba */cf., Zbirka Žepna, Ljubljana, 2013).


Foto: Matej Vidmar, Mestna galerija Nova Gorica


Za povabilo in sodelovanje se zahvaljujemo Kulturnemu domu Nova Gorica, Pavli Jarc in Mateji Poljšak Furlan.
Program Zavoda SCCA-Ljubljana podpira MOL, Oddelek za kulturo.