Barbara Borčić: Večmedijski obrat – pogled v osemdeseta leta

SCCA-Ljubljana & Kulturni dom Nova Gorica
Soočanja s sodobno vizualno umetnostjo

Predavanje

Torek, 13. marec 2018, ob 19. uri
Mestna galerija Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5


Predavanje se bo navezovalo na razstavo Večmedijske prakse in produkcijska prizorišča v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova v Ljubljani leta 2017, ki sta jo kurirala Barbara Borčić in Igor Španjol. Razstava je odprla tematiko večmedijskih praks in predstavila temeljna dela, hkrati pa skozi vrsto prizorišč (disko, galerija, klub, druga televizija, založba, festival, studio, gledalnica, televizija, kino in izstop) premišljala tudi njihov širši kulturni in družbeni kontekst.

Predavateljica se bo osredotočila na temeljni zastavek razstave, da sta v tematiko večmedijskih praks možna dva vstopa, in poskušala nekoliko pojasniti razlikovalne poteze vstopnih prizorišč, praks in izdelkov ter konkretizirati tudi njihovo sovplivanje, skupno polje in sodelovanje. Poleg fotodokumentacije (spletne strani razstave: http://www.mg-lj.si/si/razstave/1980/vecmedijske-prakse-in-produkcijska-prizorisca/) bomo lahko videli tudi prvo avtorsko TV oddajo o videu Avtovizija in nekaj video del, na primer: Vipotnikov Videogram 4, Lupinčev Mišice in kite, Kovačičev Casus Belli, Kordina Disko FV 82-83 in Borghesia: Triumf želje. Na koncu pa bomo pogledali performans Bellum contra solem, ki se je zgodil leta 1991 v naselju kitajski zid v Novi Gorici.

 

Večmedijske prakse in produkcijska prizorišča, MSUM, 2017: pogled na razstavni prostor. Foto: B. Borčić.

 

Večmedijske prakse in produkcijska prizorišča, MSUM, 2017: Marko A. Kovačič: Casus Belli, 1983/2017, instalacija. Foto: B. Borčić.

 

Večmedijske prakse in produkcijska prizorišča, MSUM, 2017. Levo: Miha Vipotnik: Videogram 4, 1976–1979, večmedijski projekt in video. Desno: Neven Korda: Mladi zaporniki v Ogolelem mestu Bodočniki, 2017, 4-kanalna video instalacija. Foto: B. Borčić.

 


Barbara Borčić je umetnostna zgodovinarka, programska svetovalka SCCA-Ljubljana, vodja video programov in video arhiva Postaja DIVA. Na področju sodobne umetnosti deluje kot kustosinja, publicistka, urednica in avtorica knjig s statusom samostojne ustvarjalke na področju kulture. Kurira (nazadnje razstava e.city-Ljubljana / Projected Visions. From art in the urban context to fiction and dystopia, Apollonia, échanges artistiques européens, Strasbourg, 27. januar–25. februar 2018), predava in sodeluje na mednarodnih simpozijih ter objavlja tekste v katalogih, revijah in knjigah, npr. Video Art from Conceptualism to Postmodernism, v: Impossible Histories: Historical Avant-Gardes, Neo-Avant-Gardes, and Post-Avant-Gardes in Yugoslavia, 1918-1991 (Massachusetts: MIT Press, 2003), Kaj vse je televizija in kaj z njo lahko počne umetnik, katalog ob razstavi Zabavaj me (Mestna galerija, Ljubljana, 2013), The ŠKUC Gallery, Alternative Culture, and Neue Slowenische Kunst in the 1980s, v/in: NSK from Kapital to Capital. Neue Slowenische Kunst – an Event of the Final Decade of Yugoslavia, Moderna galerija Ljubljana/MIT Press, 2015. Je avtorica več knjig in publikacij, npr. Celostna umetnina Laibach. Fragmentarni pogled (Založba */cf., Zbirka Žepna, Ljubljana, 2013).


Foto: Matej Vidmar, Mestna galerija Nova Gorica


Za povabilo in sodelovanje se zahvaljujemo Kulturnemu domu Nova Gorica, Pavli Jarc in Mateji Poljšak Furlan.
Program Zavoda SCCA-Ljubljana podpira MOL, Oddelek za kulturo.