DAIRE – mreženje in vzpostavitev umetniških rezidenc v Turčiji

Otvoritveno srečanje projekta
19.–22. 9. 2019
Izmir, Turčija


SCCA-Ljubljana je eden od petih partnerjev projekta DAIRE, mreže turške organizacije s področja kulture, ki že vodijo ali pa si želijo vzpostaviti rezidenčni program. Vodja projekta je Center za sodobno umetnost K2, v njem sodelujejo še NomadMind (Izmir), Troya (Çanakkale), Mestna občina Hatay in SCCA-Ljubljana. Projekt preko sodobne umetnosti vključuje dejavnosti, namenjene izboljšanju upravljavskih in komunikacijskih zmogljivosti nevladnih organizacij oz. civilnega sektorja. Partnerji so izbrali 9 umetnikov (t.i. »tutor artist«), ki bodo v posameznih mestih sodelovali s 3 udeleženci, izbranimi na javnih razpisih. SCCA-Ljubljana bo intenzivneje sodeloval z rezidenčnim umetnikom oz. mentorjem Tomislavom Brajnovićem (Hrvaška).

Spomladi 2020 bodo partnerji obiskali tudi Ljubljano, kjer se bodo seznanili s primeri rezidenčnih programov in našimi produkcijskimi pogoji. Vse aktivnosti pa se bodo stekale v krepitev sodelovanja med nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami civilne družbe na področju umetnosti in krepitvi civilnega sektorja v Turčiji. Septembra je na velikem otvoritvenem srečanju vseh partnerjev in deležnikov v Izmirju v imenu SCCA-Ljubljana sodeloval Miha Kelemina, vodja šole Svet umetnosti – Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje.


Foto: K2 Güncel Sanat Merkezi – K2 Contemporary Art Center


DAIRE (»krog«) je izbran kot ime projekta, ker označuje odprto prebivališče in pomeni »biti del skupnosti«. Pojavlja se kot prostor, v katerega so vsi in vse vključeno.  Projekt DAIRE (Mreženje med organizacijami civilne družbe in javnimi institucijami v okviru programa »umetnik na rezidenci« / Creating a Network Among CSOs and Public Institutions Through “Artist in Residence” Program) je prejel podporo »CSO Partnerships and Networks on Strengthening Cooperation Between Public Sector and CSOs Grant Scheme«, ki jo financirata Evropska unija in Republika Turčija, izvaja pa Direktorat za zadeve EU Ministrstva za zunanje zadeve Republike Turčije v okviru programa podpore civilni družbi. Projekt DAIRE je eden od desetih projektov iz Turčije, ki je bil upravičen do nepovratnih sredstev. Proračun projekta znaša 529.000,00 evrov.
www.daire.org.tr