DAIRE – mreženje in vzpostavitev umetniških rezidenc v Turčiji

Otvoritveno srečanje projekta in novinarska konferenca


SCCA-Ljubljana je eden od petih partnerjev projekta DAIRE, ki od 15. 1. 2019 do 15. 9. 2020 mreži turške organizacije s področja kulture, ki že vodijo ali pa si želijo vzpostaviti rezidenčni program.  Vodja projekta je Center za sodobno umetnost K2 iz Izmirja. K2 je neprofitna organizacija, aktivna na polju sodobne umetnosti in novomedijskih praks od leta 2003. Poleg mednarodnih umetniških projektov in razstav organizira tudi program performansov, filmskih in video projekcij, predavanj, seminarjev in delavnic ter vodi umetniško rezidenco. Poleg vodje projekta sodelujejo tudi NomadMind (Izmir), Troya (Çanakkale), Mestna občina Hatay in SCCA-Ljubljana.  Projekt se bo izvajal v devetih turških mestih: Izmir, Çanakkale, Hatay, Istanbul, Sinop, Diyarbakir, Mardin, Nevşehir in Mersin. Mesto Izmir je središče projekta, kjer bodo potekali predstavitveni sestanki, analize potreb in virov, delavnice in posveti. Predstavitve in razstave pa bodo organizirane v sodelovanju z javnimi ustanovami, nevladnimi organizacijami in predstavniki univerz.  DAIRE je namenjen krepitvi zmogljivosti javnih institucij in organizacij civilne družbe v Turčiji na področju umetnosti. Projekt bo preko sodobne umetnosti vključeval dejavnosti, namenjene izboljšanju upravljavskih in komunikacijskih zmogljivosti nevladnih organizacij oz. civilnega sektorja. DAIRE bo osredotočen na program “umetnik na rezidenci«, ki postaja v Turčiji vse bolj razširjena praksa umetniškega delovanja. Rezidenčni programi pa so pomembni tudi za mreženje med posamezniki in institucijami. Partnerji bodo izbrali 9 umetnikov (t.i. »tutor artist«), ki bodo v posameznih mestih sodelovali s 3 udeleženci, izbranimi na javnih razpisih. SCCA-Ljubljana bo intenzivneje sodeloval z rezidenčnim umetnikom oz. mentorjem Tomislavom Brajnovićem (Hrvaška).

Projektni partnerji bodo spomladi 2020 obiskali tudi Ljubljano, kjer se bodo seznanili s primeri rezidenčnih programov in našimi produkcijskimi pogoji. Vse aktivnosti pa se bodo stekale v krepitev sodelovanja med nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami civilne družbe na področju umetnosti in krepitvi civilnega sektorja v Turčiji.


DAIRE (»krog«) je izbran kot ime projekta, ker označuje odprto prebivališče in pomeni »biti del skupnosti«. Pojavlja se kot prostor, v katerega so vsi in vse vključeno.  Projekt DAIRE (Mreženje med organizacijami civilne družbe in javnimi institucijami v okviru programa »umetnik na rezidenci« / Creating a Network Among CSOs and Public Institutions Through “Artist in Residence” Program) je prejel podporo »CSO Partnerships and Networks on Strengthening Cooperation Between Public Sector and CSOs Grant Scheme«, ki jo financirata Evropska unija in Republika Turčija, izvaja pa Direktorat za zadeve EU Ministrstva za zunanje zadeve Republike Turčije v okviru programa podpore civilni družbi. Projekt DAIRE je eden od desetih projektov iz Turčije, ki je bil upravičen do nepovratnih sredstev. Proračun projekta znaša 529.000,00 evrov.

Sporočilo za medije (pdf, v angleščini)

www.daire.org.tr