Daniel Morgenthaler: Kuratorstvo? Koratorstvo!

Predavanje

Četrtek, 9. 2. 2017, ob 18. uri
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana


V četrtek, 9. februarja 2017, vas ob 18. uri vljudno vabimo v Projektno sobo SCCA na predavanje Kuratorstvo? Koratorstvo! švicarskega kuratorja in pisca Daniela Morgenthalerja.

!Mediengruppe Bitnik, Dostava za g. Assanga, Helmhaus Zürich, 2014. Replika pisarne Juliana Assanga na ekvadorski ambasadi v Londonu. Foto: FBM Studio.

 

O predavanju 
Da bi si bolje zapomnili svoje govore, so antični grški in rimski govorniki posamezne dele govora naselili v različne sobe imaginarne ali obstoječe arhitekture. Medtem ko so govorili, so se počasi premikali skozi namišljeno arhitekturo (podobno kot pri sprehodu po digitalnih arhitekturah računalniških iger), med potjo so razbirali vsebino in korakali proti izhodu – sklepu svojega govora. Kuratorji običajno ne delujemo znotraj namišljenih arhitektur, kvečjemu digitalnih. Pa vendar morda obstajajo paralele med načinom priprave na govor po metodi loci in organizacijo razstave v med sabo sledečih si sobah razstavnega prostora. Na ta način je tudi pripravo razstav mogoče razumeti kot svojevrstno mnemotehniko, se pravi postavljanja vsebin v različne sobe skladno z logiko ali retoriko posameznih tem.

Česa se lahko kuratorji in kuratorke naučijo od govornikov, tako antičnih kot sodobnih? Ali so morda razstave sodobne umetnosti bolj kot orodje memoriranja, ki je vsekakor predmet historičnih muzejev, v resnici orodje mnemoriranja? So razstave prostor razmišljanja o umetnosti, premisleka o umetnosti s tendencami po memoriranju? Literarno teorijo (pre)pogosto apliciramo na področje umetnosti. Lahko omenjene principe retorike apliciramo tudi na kuriranje? Na predavanju bo Daniel Morgenthaler o teh in podobnih vprašanjih razpravljal glede na kontekst svojih preteklih in prihodnjih razstav razstavnega prizorišča Helmhaus Zürich.


Daniel Morgenthaler (1978) je v Zürichu in Sheffieldu študiral angleščino, nemščino in filozofijo. Od leta 2011 je kot kurator zaposlen v Helmhaus Zürich, kjer je med drugim kuriral razstave Talk to the Hand (2013), !Mediengruppe Bitnik – Delivery for Mr. Assange/Christian Waldvogel – unknown (2014), Asia Andrzejka Naveen – Mas cerca/De La Fuente Oscar De Franco – Bluecore(2015). Kot neodvisni avtor sodeluje pri pripravi in izdaji razstavnih katalogov, revij in časopisov, kot na primer KunstbulletinZüritipp in Apartamento. V sklopu magistrskih programov poučuje na Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Skupaj s kritičarko in kuratorko Aoife Rosenmeyer in podporo Pro Helvetie je leta 2014 v Švici ustanovil program delavnic kritiškega pisanja Crritic!.


Predavanje pripravlja Svet umetnosti /SCCA–Ljubljana. Program podpirata Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo in Veleposlaništvo Švice.

Svet umetnosti / Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo / Veleposlaništvo Švice.