Javna predavanja Sveta umetnosti na spletu: Geopolitika in umetnost (1999)

Svet umetnosti | Javna predavanja | Geopolitika in umetnost | 1999 | Arhiv


Šola Svet umetnosti kot neformalno izobraževanje na področju kuratorskih praks in kritiškega pisanja poskuša odpirati prostor za specifično produkcijo in distribucijo znanj, zato smo v ta namen vsebine javnih predavanj prvih let obstoja šole prenesli na novo spletno stran, kjer so znova dostopne širši zainteresirani javnosti.

V nizu javnih predavanj Geopolitika in umetnost, ki smo ga pripravili leta 1999, so predavali Charles Harrison, Edi Muka, Jaroslav Andel, Dušan Rutar, Marko Peljhan, Borut Vogelnik in Călin Dan.


Charles Harrison: Zasluge nesposobnosti
Edi Muka: Permanentna nestabilnost
Jaroslav Andel: Premiki v temeljih umetnosti: Primer Češkoslovaške / Češke Republike
Dušan Rutar: Digitalna estetika, globalne podobe in etika novega tribalizma
Marko Peljhan: Strategije minimalnega odpora – analiza taktičnega delovanja v družbi kontrole
Borut Vogelnik: Lastninjenje časa
Călin Dan: Geografija pogube. Ocena možnosti