Kdo (ne) potrebuje kritike?

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | 16. leto


Kdo (ne) potrebuje kritike?
Mednarodni projekt o kritiških praksah


SCCA-Ljubljana & Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti je partner mednarodnega projekta Svet okoli nas – kritični pogledi v regiji (Svet oko nas – kritički pogledi u regiji), ki se posveča stanju kritike v (sodobni) umetnosti.  Projekt vodi zagrebška nevladna organizacija Kurziv, platforma za vprašanja kulture, medijev in družbe v sodelovanju z organizacijami Kulturtreger (Zagreb), SEECult.org (Beograd), Kontrapunkt (Skopje) in Magacin, Kraljevića Marka 4-8) odvijal javni pogovor o stanju umetnostne kritike v regiji. Gledališki, literarni, filmski in likovni kritiki iz regije in Beograda ter predstavniki partnerskih organizacij so razpravljali, kje se nahaja umetnostna kritika danes in ali je zanjo dovolj prostora v javnosti, ki jo nagovarja.  Kakšna je vloga kritike, na kakšen način se prilagaja hitremu razvoju novih tehnologij in ali obstaja možnost potrditve njene pomembnosti in prepoznavnosti? Med udeleženci so bili predstavniki zlasti iz hrvaškega in srbskega kulturnega prostora, kritiki, kuratorji, novinarji in umetniki: Una Bauer, Igor Ružić, Neven Svilar, Nina Čalopek, Luka Ostojić, Lujo Parežanin, Vladimir Arsenić, Nađa Bobičić, Maja Ćirić, Branislav Dimitrijević, Ivan Velisavljević, Danijela Purešević, DeMaterijalizacija umetnosti … in predstavniki partnerskih organizacij: Antonija Letinić (Kurziv), Mika Buljević (Kulturtreger) in Vesna Milosavljević (SEECult). Poleg javnega pogovora je beograjski del projekta vključeval tudi tridnevni interni kolokvij kritikov, namenjen oblikovanju publikacije, ki bo izšla do konca leta, ter mentorsko delavnico za mlade kritike s področja literature in vizualnih umetnosti, ki sta jo vodila literarni kritik Vladimir Arzen in umetnostna zgodovinarka in samostojna kuratorka Maja Ćirić.


O projektu Svet okoli nas – kritični pogledi v regiji  

Mednarodni projekt je nadaljevanje dosedanjih aktivnosti sodelujočih partnerjev na področju obravnave kritike in kritiških praks v regiji, ki so se začele zdaj že davnega leta 2011 v sklopu regionalnega projekta #CriticizeThis!. Namen projekta Svet okoli nas – kritični pogledi v regiji je nadaljevanje tega dialoga in spodbuda za nadaljevanje začete razprave. Cilj projekta je zbrati dosedanje sklepe in razmišljanja o stanju kritike, tako v regiji kot širše, ter ponuditi gradivo za nadaljevanje in širjenje dialoga, tako s partnerji znotraj sodelujočih držav kot med akterji na regionalni in širši mednarodni sceni. Temeljno vprašanje, ki smo si ga zastavili, je bilo, kaj je kritika danes, s poudarkom na kritiki umetniških praks in njeni ujetosti v procese, ki vplivajo na njeno preoblikovanje. Na eni strani gre za radikalne in hitre spremembe na področju medijev, ki jih opazujemo zadnjih štirideset let, ki jih je spodbudil razvoj novih tehnologij. Na drugi strani pa je njeno preoblikovanje pogojeno s procesi, ki se odvijajo v samem polju umetniške produkcije, za katero je značilna interdisciplinarnost, iskanje novih oblik, jezikov, pristopov in platform.  Kje je kritika danes, koga naslavlja, kakšna je njena vloga in kako najde svoje nove oblike in jezike – so nekatera od vprašanj, h katerim se pogosto vračamo in jih poskušamo puščati odprta za širšo javno diskusijo. 


Projekt podpira Zaklada Kultura nova v okviru programskega področja razvoja skupnih platform v JV Evropi.

Projektu lahko sledite tudi na FB profilih organizacij: Kurziv (Kulturpunkt.hr) in Kulturtreger (Booksa) iz Hrvaške, Kontrapunkt iz Makedonije, SEEcult.org iz Srbije in SCCA-Ljubljana iz Slovenije.