Svet umetnosti: konec prvega letnika in napoved drugega

Kuratorsko mapiranje: Iris Pokovec, Galerija Gallery, foto: arhiv SCCA-Ljubljana

 

Uspešno smo končali s prvim letnikom že 17. generacije Šole za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti. Obiskovale so ga Tajda Češarek, Tia Čiček, Kristina Ferk, Zala Ferlinc, Katja Filovski, Tisa Neža Herlec, Lara Mejač, Neža Pavšič, Anja Seničar in Rea Vogrinčič. Od oktobra do sredine junija smo izvedli module Umetnostni sistem in kulturna politika, Financiranje razstav in projektov sodobne umetnosti, Pisanje o sodobni umetnosti, Filozofija sodobne umetnosti, Zgodovina razstavljanja in kuratorskih praks in Delo v praksi. Praktični vpogled v kuratorsko delo so udeleženke pridobile v okviru srečanj Kuratorsko mapiranje in Branje razstave, v sklopu srečanj Kuratorska raziskava pa so zasnovale virtualne razstave. Preizkusile so se pri snovanju in izvedbi razstav šole v organizaciji SCCA-Ljubljana. V koprodukciji s Kinom Šiška sta nastali razstavi Maxa Graua in Staša Vrenka, v koprodukciji z Galerijo Škuc pa smo pripravili osrednjo letno razstavo šole nadzor < kultivacija > razvoj. Delovanje Sorosovega centra za sodobne umetnosti – Ljubljana (1993–1999), ki sta jo ob pomoči udeleženk kurirala Jasna Jernejšek in Miha Kelemina. Razstava se je osredotočila na več segmentov delovanja Sorosovega centra, njegove mehanizme financiranja, razstavno dejavnost, usmerjanje umetnosti in sooblikovanje lokalne umetniške scene. Udeleženke šole bile udeležene pri celotnem procesu priprave razstave, pri raziskavi, analizi, arhivskem delu, opisu umetniških del in vodenih ogledih.

Z drugim letnikom, ki bo posvečen kuratorskim in kritiškim študijam ter preizkušanju v praksi, nadaljujemo oktobra 2019. Udeleženke prvega letnika bodo med poletjem pripravile virtualno razstavo, ki jo bodo septembra predstavile skupini in mentorici in mentorju drugega letnika, Alenki Gregorič in Miranu Moharju, na podlagi uspešnosti naloge bo izbrana skupina nadaljevala z drugim letnikom. Program bo sestavljen iz nadaljevanja pregleda zgodovine kuratorstva, obiskov ateljejev, kuratorskega mapiranja, delavnic iz kulturnega menedžmenta, PR-ja, urednikovanja kataloga, raziskovalnega dela in praktičnega dela na razstavi. Na tedenskih kuratorskih srečanjih z mentorjem in mentorico bodo udeleženke zasnovale in realizirale končno razstavo, ki se bo odprla 14. maja 2020 v Galeriji Škuc.

Z nizom javnih predavanj v širšem sklopu povezanih dogodkov se bomo jeseni posvetili zgodovini intermedijske umetnosti, njeni uveljavitvi in vzpostaviti strukturnih in materialnih pogojev v 90. letih minulega stoletja. Z Društvom Igor Zabel za teorijo in kulturo, Goethe-Institutom Ljubljana, Balassijevim institutom in revijo Šum bomo organizirali javni posvet in predavanja mednarodnih gostov.

Več na spletni strani šole Svet umetnosti.