Kuratorka na rezidenci

Attaqu(e)er le visible film cycle

Poljska umetnostna zgodovinarka, kritičarka, avtorica in kuratorka Lawinia Rate, ki živi in deluje v Berlinu, bo v mesecu maju v okviru enomesečne rezidence raziskovala gradiva v arhivu Postaje DIVA. Študijski obisk Postaje DIVA je del njenega širšega raziskovalnega projekta Materialnosti divergence. Filmski eksperimenti in feministična gibanja v Evropi od devetdesetih do danes. Cilj projekta je preučiti vlogo, ki sta jo eksperimentalni film in video imela v feminističnih gibanjih od devetdesetih let naprej. Raziskovala bo prestrukturiranje pripovedno-medijskih polj in družbene produkcije, na katere je vplivala sprememba v uporabi filmskih sredstev. Z analizo gradiva in besedil eksperimentalnih filmov in videa v feminističnih krogih bo identificirala njihovo moč ustvarjanja alternativnih načinov gledanja in življenja.

Na internem dogodku bo 23. maja predstavila svojo kuratorsko prakso udeleženkam Sveta umetnosti, šole za kuratorske prakse in kritično pisanje. Ob zaključku študijskega bivanja pa bo avtorica pripravila nov kuriran izbor iz del v arhivu Postaje DIVA, ki bo predstavljen na javni projekciji in predstavitvi raziskovalnega projekta.

 


Dr. Lawinia Rate je študirala umetnostno zgodovino in medijske študije na Ruhr-Universität Bochum v Nemčiji in zaključila doktorski študij z dizertacijo “L’Objet garde et livre son secret. Claude Cahun’s Poetry of the Object”. Je avtorica več člankov na temo telesa, vidnosti in reprezentacije v fotografiji, razstavnih praks in teorije fotografije. Od leta 2014 piše prispevke za Allgemeine Künstlerlexikon, predvsem za področje fotografije. Kurirala je serijo dogodkov videa in eksperimentalnega filma Attaque (e)r le visible v La Mutinerie v Parizu. Kurirala je tudi več razstav: Jen Liu. Pink Detachment, Somos Galerie, Berlin (2016); Imagining the Body, Fringe Festival, London (2015); Food Relations, Festival 48 hours Neukölln, Berlin (2016); Interleaved Space, Festival Transmediale, Berlin (2018).


Podpora: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti