Nove pridobitve knjižnice SCCA

Periodika, katalogi in teorija vzhodnoevropske umetnosti


Knjižnica SCCA obsega strokovno literaturo o sodobni umetnosti in teoriji: knjige, katalogi in periodika. Med knjižnimi novostmi zadnjega časa izpostavljamo periodiko, kataloge Mestne galerije Nova Gorica, monografijo Tomislava Gotovca in publikacije Centra za sodobno umetnost iz Latvije.

 

MONOGRAFIJA TOMISLAVA GOTOVCA

Ob retrospektivni razstavi Tomislava Gotovca je Muzej moderne in sodobne umetnosti na Reki izdal obsežen problemski monografski katalog z naslovom Anticipator kriza. V njem o umetniški praksi Tomislava Gotovca med drugim pišejo Darko Simić, Miško Šuvaković, Goran Petercol, Goran Trbuljak … Dvojezični katalog (angleščina, hrvaščina) na več kot 400 straneh priča o umetniku z vidika spomina in umetniške moči, filma in antifilma, pozicije med taktičnimi postmediji in o rekonstruiranem subjektu. Katalog prinaša tudi izbor transkriptov izjav in intervjujev z Gotovcem.

 

CENTER ZA SODOBNO UMETNOST LATVIJA

Katalog Recuperating the Invisible Past zaokroža ukvarjanje z latvijsko in vzhodnoevropsko umetnostjo v okviru Centra za sodobno umetnost Latvija: lokalne in regijske študije, seminarji in publikacije so spremljali celoten projekt, katalog pa prinaša teoretske prispevke na teme, kot so od komunizma do post-komunizma (Piotr Piotrowski), o Ilyi Kabakovu kot postmodernem modernistu (Viktor Misano), o madžarski neo-avantgardi (Magdalena Radomska), paralelne kronologije iz Litve, Latvije in Estonije …

Center je izdal tudi zbornik Revisiting Footnotes. Traces of the Recent Past in the Post-Socialist Region, ki analizira sovjetske vplive in reference v umetnosti, javnem prostoru, arhitekturi, družbi, kolektivnem in individualnem spominu.

 

ARHIVI NASILJA

Kontarpunkt iz Makedonij je izdal zbornik Archives of Violence, ki predstavlja programe Kontrapunkta iz obdobja 2015–2017, ki so spremljali platformo Aesthetic Education Expanded. V zborniku so obljavljeni teksti med drugim Svetlane Slapšak, Renate Salecl, Borisa Budna, Branka Dimitrijevića; predstavljena je razstava o arhivu kot prostoru kritike in program festivala kritične kultureCric 2016.

 

FEMLINK-ART

FemLink-Art je pobuda ženskih umetnic, ki sta jo leta 2005 ustanovili Véronique Sapin (Francija) in C. M. Judge (ZDA), da bi povezali ženske umetnice. Do sedaj združuje 145 umetnic iz 63 držav.

Sodelovanje je enostavno: za vsako temo je ena umetnica iz posamezne države vabljena, da ustvari dvominutni video na izbrano temo. Tako se zbere med 24 do 33 video del, ki sestavljajo  t. i. video kolaž.

Od leta 2005 je FemLink-Art iniciral 9 video kolažev na teme, kot so agresija, ženskost, fragilnost, moškost, protest, upor, preokupacija, vitalnost in čudež.

Katalog natančno predstavlja do sedaj pripravljene video kolaže: vsak kolaž vključuje predstavitev video del s kratkim opisom, katalog pa se zaključi z biografijami sodelujočih umetnic.


PERIODIKA

Maska v posebni številki 187-188, ki jo krasi naslovnica »Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba«, razgrinja dogajanje ob rezultatih programskega razpisa Ministrstva za kulturo za obdobje 2018–2021. Revija prinaša odmeve producentov uprizoritvenih umetnosti. Jesenska številka 185-186 pa je posvečena Estetski revoluciji in teoretiku Jacquesu Rancièru ter njegovemu estetskemu kredu.

Likovne besede, zimska številka 107, predstavljajo dosežke zadnjega grafičnega bienala (intervju z Mario Bonomi in Nevenko Šivavec), znanstvena članka pa sta spisala Robert Simonišek (Vloga jezdeca v almanahu Modri jezdec) in Tjaša Šavorič (Izkušnja gledalca v Oblem ogledalu Ota Rimeleja). In seveda še več branja, med drugim o obletnici Društva likovnih umetnikov Ljubljana in Društva Insula, o praznovanju stote obletnice slovenske slikanice in o Salonu ZDSLU 2017.

Revija za arhitekturo Piranesi, št. 39, jesen 2017, kot arhitekturno ikono predstavlja vilo Rafut – propadajočo lepotico, intervju z Robertom Potokarjem in nagrajence Piranskih dnevov arhitekture 2016, med katerimi izpostavljamo prenovo Plečnikove hiše v Ljubljani.


KAJ LAHKO UMETNOST JUTRI NAREDI ZA VAS?

Eno ključnih razstavnih prizorišč z Goriške Mestna galerija Nova Gorica redno – in ob odprtju razstave! – izda katalog, kar dandanes postaja precejšnja redkost. Razstava Futurologija (kurirala jo je Nadja Zgonik) se je spraševala, kaj lahko umetnost jutri naredi za nas. V katalogu so pomemben prispevek izjave oz. manifesti sodelujočih umetnikov in umetnic. V naši knjižnici pa lahko prelistate tudi kataloga razstav Katje Felle in Rudija Benétika.

Obalne galerije Piran so nam poklonile katalog Mednarodnega simpozija kiparjev Forma viva 2017 in katalog, ki predstavlja pogled na sodobno keramiko z uvodnim tekstom Tatjane Sirk.

Če se raje posvetite enemu avtorju in enemu umetniškemu delu/problemu, priporočamo avtorske publikacije Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E. V tej »galerijski hišni zbirki« so izšli zvezki s teksti Mojce Grmek (Milena Usenik: Izgubljeni popart), Dejana Habichta (12 dolgočasnih pesmi), Miklavža Komelja (Rojstvo polja »vzhodne umetnosti« iz duha označevalca »totalitarizem«), Jožeta Baršija (Irwin: NSK Država v času (detajl – Nigerijci) in Vladimirja Vidmarja (Konceptualizem sedemdesetih v Celju: težave z zgodovino).

Pridobili smo tudi Art Book ART centra Bukovje in katalog celjskega umetnika Borija Zupančiča Introspektiva ZZ 1970–2006 (izdal Center sodobnih umetnosti Celje).


Vsem, ki so knjižnici poklonili gradivo, se iskreno zahvaljujemo.


OBISK KNJIŽNICE

Obiskovalce vabimo, da nas obiščejo v Projektni sobi SCCA, Metelkova 6, Ljubljana, v sredo, od 11. do 15. ure ali pa svoj obisk najavijo na info@scca-ljubljana ali po telefonu (01) 431 83 85.

Spletna baza knjižnice