Pojmovnika kritike vizualnih in uprizoritvenih umetnosti

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Svet okoli nas


Pojmovnikom projekta Svet okoli nas sta se pridružili dve novi izdaji, posvečeni kritiki uprizoritvenih in vizualnih umetnosti: Pojmovnik kritike izvedbenih umjetnosti in Pojmovnik kritike vizualnih umjetnosti. Pojmovnika sta izšla v hrvaškem jeziku, besedila pa so prispevali pisci in piske iz Hrvaške, Srbije, Makedonije in Slovenije: Una Bauer, Maja Ćirić, Ana Fazekaš, Nataša Govedić, Mario Kikaš, Kaja Kraner, Bojan Krištofić, Ivan Medenica, Vesna Milosavljević, Stanimir Panayotov, Mila Pavićević, Hana Sirovica in Vesna Vuković. Pojmovnika smo zasnovali SCCA-Ljubljana, SEECult.org iz Beograda, Kontrapunkt iz Skopja ter Kurziv in Kulturtreger iz Zagreba, ki sta tudi založnika. Pridružujeta se pojmovnikom, posvečenim kritiki različnih umetnostnih področij, doslej pa so izšli pojmovniki literarne kritike, kritike uprizoritvenih in kritike vizualnih umetnosti.

Ime pojmovnik nosi ironičen pomen, saj knjige kritike ne želijo omejiti na korpus kanoničnih konceptov niti določiti absolutnega poznavanja teh konceptov, temveč postaviti različne koncepte kot izhodišča za obravnavanje sodobne kritike. Besedila tako ne opredeljujejo samega pojma, ampak poskušajo osvetliti različne vidike kritike v regiji.


Kritika v tranziciji: Pojmovnik kritike vizualnih umetnosti / Kritika u tranziciji: Pojmovnik kritike vizualnih umjetnosti problematizira različne vidike umetnostne kritike v regiji. Pisci in piske Maja Ćirić, Kaja Kraner, Bojan Krištofić, Vesna Milosavljević, Stanimir Panayotov in Vesna Vuković razmišljajo o tranziciji kritike in njeni pojavnosti danes, o vprašanjih spola in razreda v povezavi s kritiko ter o izobraževanju na področju kritiškega pisanja. Izpostavljamo besedilo ‘Tekstualizacija’ pozicije enuncijacije: opći epistemološki teren polja suvremene umjetnosti u Sloveniji i integrirana kritika Kaje Kraner.

Založnika: Booksa in Kurziv, Zagreb
Uredniki: Miha Kelemina, Vesna Milosavljević, Lujo Prežanin, Elena Veljakovska
Leto izdaje: 2019
Obseg: 160 strani

Neovirana subjektivnost: Pojmovnik kritike uprizoritvenih umetnosti / Nepotisnuta subjektivnost: Pojmovnik kritike izvedbenih umjetnosti prinaša besedila Une Bauer, Ane Fazekaš, Nataše Govedić, Maria Kikaša, Ivana Medenice, Mile Pavićević in Hane Sirovica. Pojmovnik ne opredeljuje pojma kritike, niti ne podaljšuje žalovanja o t. i. krizi kritike, ki temelji na anahronističnem dojemanju njene vloge, temveč prinaša sedem pogledov na probleme pisanja o uprizoritvenih umetnostih v tehnološkem, družbenem, kulturnem in političnem kontekstu.

Založnika: Booksa in Kurziv, Zagreb
Uredniki: Marija Krnić, Lujo Prežanin
Leto izdaje: 2019
Obseg: 196 strani

Nevarno branje: Pojmovnik literarne kritike / Opasno ćitanje: Pojmovnik književne kritike je zbirka besedil avtorjev in avtoric, ki se ukvarjajo s teorijo kritike ali se z njo srečujejo med praktičnim delom pri pisanju in branju kritiških besedil. Nađa Bobičić piše o feministični literarni kritiki v regiji. Katarina Luketić piše o razmerju med besedilom in kontekstom, Mirnes Sokolovič na drugi strani o razmerju med akademsko in časopisno kritiko. Dinko Kreho odpira vprašanja o kritiki novih medijev, Miroslav Mićanović se ukvarja s kritiko poezije, Vladimir Arsenić pa skozi dialog antičnih filozofov pripoveduje o subjektivnosti kritikov.

Založnika: Booksa in Kurziv, Zagreb
Urednika: Miljenka Buljević, Luka Ostojić
Leto izdaje: 2018
Obseg: 180 strani

Na pomoč, prebrali smo knjigo! Pojmovnik za kritično branje / Upomoć, pročitali smo knjigu! Klinički pojmovnik kritičkog čitanja temelji na kolumnah, objavljenih na portalu Booksa. Avtor Luka Ostojić knjigo podpisuje kot dr. med. dr. med. Ostojić, literoterapevt, humanist in borec proti težki literaturi. Knjiga predstavlja petintrideset gesel v obliki pacientovih vprašanj in zdravnikovih odgovorov. Številni zvenijo profesionalno in obenem arogantno, toda za njimi so resnične zgodbe o raznolikosti kritičnega branja, trpljenju bralca in srečnem zdravniškem reševanju vsake težave.

Založnika: Booksa in Kurziv, Zagreb
Urednika: Miljenka Buljević, Vanja Bjelić Pavlović
Leto izdaje: 2018
Obseg: 180 strani


Tiskane različice pa lahko naročite na naslovu založnika.

Pojmovniki so izšli v založbi organizacij Booksa in Kurziv s podporo sklada Zaklada Kultura nova in so del mednarodnega projekta Svet okoli nas, posvečenega kritiki sodobnih umetnosti, v katerem sodelujejo Kurziv, Kulturtreger/Booksa, SEECult.org, Kontrapunkt in SCCA-Ljubljana.