Simpozij Razstavljanje na Slovenskem

Simpozij ob 110-letnici Jakopičevega paviljona
5. in 6. december 2019
dvorana Mestnega muzeja, Gosposka 15, Ljubljana


Obveščamo o mednarodnem simpoziju, pri katerem sodelujeta sodelavca SCCA-Ljubljana Asta Vrečko in Miha Kelemina.


V dvorani Mestnega muzeja bo 5. in 6. decembra potekal simpozij o razstavljanju likovne umetnosti, arhitekture in oblikovanja ter razstavnih institucijah v Sloveniji. Simpozij se bo odprl z umetnostnimi društvi, ki so v sredini 19. stoletja prva pri nas uvedla rednejše razstavljanje sodobne umetnosti. Izbrane razstave, razstavne programe, institucije in druge fenomene s področja razstavljanja bomo nato obravnavali in presojali v kronološkem loku in iz najrazličnejših vidikov. Dobršen del prispevkov premišlja trajnejše tematske, programske, geografske ali politične usmeritve institucij, ki se ob tem pokažejo kot pomembne, če ne kar ključne akterke v usmerjanju in obvladovanju našega likovnega področja. Vsebine se zgostijo tudi v raziskovanju, kako se je odvila pospešena institucionalizacija umetnosti, arhitekture in oblikovanja po drugi svetovni vojni ter kako in zakaj nas je kmalu zatem zajel val cikličnih, zlasti bienalnih prireditev. Simpozij se bo sklenil z analizami za zadnja desetletja značilnih kuratorskih praks, novih razstavnih formatov in tudi novih oblik institucij.

Poleg orisanega novega znanja prinaša simpozij introspekcijo in poskuse razjasniti tudi težje sledljive učinke našega delovanja. Razmišljanja, kako in zakaj se določeno razstavljanje pojavlja in uveljavlja, v kakšnem razmerju je do razstavljenih objektov in umetnosti nasploh in kako se prepleta s političnimi in drugimi neumetnostnimi diskurzi in hotenji, usmerja želja po globljem razumevanju tako samega medija razstave kot notranje logike in principov delovanja slovenskega umetnostnega sistema.

Na simpoziju sodelujeta tudi Asta Vrečko s prispevkom Razstava Slovenska likovna umetnost 1945−1978 leta 1979 v sklopu Razstavni projekti in programi v 70. in 80. letih, in Miha Kelemina s prispevkom “Programu moraš dovoliti, da dela napake, drugače postane kot hamburger.” Vpliv Mreže SCCA in Sorosovega centra za sodobne umetnosti – Ljubljana na razstavno dejavnost v Sloveniji v 90. letih v sklopu Razstavljanje in mreženje. Asta Vrečko je tudi članica organizacijskega odbora.

Več o programu in povzetki prispevkov na spletni strani Društva Igor Zabel.


Simpozij je nastal v sodelovanju Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Muzeja in galerij mesta Ljubljana, Društva Igor Zabel za kulturo in teorijo, Koroške galerije likovnih umetnosti in Galerije Božidar Jakac ter s podporo ERSTE sklada.