Studio 6 v letu 2013

V letošnjem letu bomo pripravili dva dogodka, in sicer prvega, Liminale, junija v sodelovanju z umetniško iniciativo OFFTIR, drugega pa avgusta s Cirkulacijo 2. Njihovi projekti so tako po vsebinski kot formalni ravni raznoliki, kar je posledica tudi same formalne ureditve obeh iniciativ. Ta je bolj ali manj ohlapna, saj se umetniki povezujejo glede na posamezen projekt in so odprti tudi za občasne (slovenske ali mednarodne) sodelavce. OFFTIR in Cirkulacija 2 – podobno kot snovalci Studia 6 – kot eno izmed svojih osnovnih vodil delovanja izpostavljata razvijanje novih – od ustaljene prakse drugačnih – načinov sodelovanj med protagonisti v svetu sodobne umetnosti. Zagovarjata izmenjavo, soočenje znanj in mnenj, enakovrednost vseh udeležencev tako v procesu umetniškega ustvarjanja kot organizaciji mednarodnih partnerskih sodelovanj ali so-producentstvu. Znotraj delovanja OFFTIR-a in Cirkulacije 2 sva tako prepoznali več stičnih točk – tudi dva principa delovanja, ki ju označujemo za DIY (do it yourself – naredi sam) in DIWO (do it with others – naredi z drugimi). S povezovanjem različnih znanj in sposobnosti, re-uporabo in reciklažo materiala, predvsem pa s fleksibilnim iskanjem novih poti umetniškega ustvarjanja umetnikom namreč omogočata določeno stopnjo intelektualne neodvisnosti in samozadostnosti. V času, ko se zdi, da se prostor za delovanje v svetu sodobne umetnosti oži, delovanje obeh iniciativ tako ponuja možnost njegovega (ponovnega) razpiranja.


Platforma za totalno umetnost Cirkulacija 2

Vabljeni na pogovor in odprtje razstave Dark Forest Disco:
v četrtek, 22. 8. 2013, ob 19.00
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana
Sodelujoči: Stefan Doepner, Boštjan Leskovšek, Borut Savski
Kustosinji: Saša Nabergoj, Simona Žvanut

VEČ

Liminale

Vabljeni na odprtje: v četrtek, 20. 6. 2013, ob 21.30
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana
Sodelujoči: člani in sodelavci Društva OFFTIR (Neža Jurman, Miha Kelemina, Jasna Jernejšek, Lenka Đorojević, Jernej Kaluža, Pia Brezavšek, Bojan Stefanović, Blaž Božič Boško, Matej Stupica, Staš Vrenko, Andraž Magajna Želc, Dejan Koban, Jaka Berger, Arnold Marko, Jonas A. Žabkar in ostali)
Kustosinji: Saša Nabergoj, Simona Žvanut

VEČ