Svet umetnosti v 2019

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 17


Obisk razstave Mesta trajnosti. Paviljoni, manifesti in kripte (+MSUM) v sklopu niza srečanj Brati razstavo z Vladimirjem Vidmarjem.

V letu 2019 z izobraževanjem v Šoli za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti nadaljuje prvi letnik 17. generacije šole, ki se je začel oktobra minulo leto. Do sedaj smo izvedli tri module, Umetnostni sistem in kulturna politika, Financiranje razstav in projektov sodobne umetnosti, Kuratorsko mapiranje, z januarjem smo začeli z modulom Pisanje o sodobni umetnosti, v prihodnjih mesecih pa nas čakajo še Filozofija sodobne umetnosti, Zgodovina razstavljanja in kuratorskih praks in Delo v praksi. Udeležili smo se strokovne ekskurzije v Gradec, odpravili pa se bomo še na dve strokovni ekskurziji v bližnja umetnostna središča. Uspešno leto bomo zaokrožili jeseni z virtualnimi razstavami udeleženk, na podlagi katerih bomo izbrali manjšo skupino, ki bo z izobraževanjem nadaljevala v drugem letniku. Ta se bo začel oktobra 2019 in končal maja 2020 s končno razstavo udeleženk v Galeriji Škuc.

V sklopu šole in razstavno-raziskovalnega programa Studio 6 pripravljamo več projektov. V maju bomo v Galeriji Škuc odprli razstavo šole, ki jo bosta kurirala Jasna Jernejšek in Miha Kelemina. V njeno snovanje se bodo vključile tudi udeleženke šole, ki se bodo tako izkusile v praktičnem delu na konkretni razstavi. V sklopu Studia 6 marca v Projektni sobi SCCA pripravljamo razstavo Danila Milovanovića, junija sledi razstava Staša Vrenka v Kinu Šiška.

Jeseni se bomo z nizom javnih predavanj v širšem sklopu povezanih dogodkov posvetili zgodovini intermedijske umetnosti, njeni uveljavitvi in vzpostaviti strukturnih in materialnih pogojev v 90. letih minulega stoletja. Z Društvom Igor Zabel za teorijo in kulturo, Goethe-Institutom Ljubljana in revijo Šum bomo organizirali javni posvet in predavanja mednarodnih gostov. Svet umetnosti je v letu 2019 znova partner mednarodnega projekta Svet okoli nas, ki se posveča stanju kritike v (sodobni) umetnosti. V sklopu projekta bomo pripravili več dogodkov, načrtujemo pa tudi izdajo dveh priročnikov o kritiki.