S(V)ODOBNOST – svoj potencial razvij skozi sodobno umetnost

Partnerski projekt kulturno-umetnostne vzgoje
1. 10. 2018–31. 12. 2019


Partnerji projekta


 

V okviru partnerskega projekta SVODOBNOST – svoj potencial razvij skozi sodobno umetnost bodo partnerji z zaposlitvami (5) nadgradili svoje aktivnosti na področju kulturno-umetnostne vzgoje.

Zaznavamo, da področje kulturno-umetnostne vzgoje sistemsko ni urejeno, saj zanj ni strokovnega kadra, partnerji projekta pa aktivnosti na področju kulturne vzgoje že izvajamo, a jih želimo z zaposlitvami profesionalizirati. Vzpostavili bomo trajnejše partnersko sodelovanje in mreženje; spodbujali aktivnejšo participacijo mladih (14–20 let) že v fazi nastajanja izobraževalnih in vzgojnih vsebin; izvajali strokovna usposabljanja za pedagoge in pedagoginje ter razvijali zagovorništvo in dialog z deležniki o pomenu in učinkih kulturne vzgoje.


Obseg projektnih aktivnosti kulturno-umetnostve vzgoje (KUV):

 1. mapiranje KUV aktivnosti partnerjev (primerjava, podobnosti in razlike),
 2. nadgradnja KUV aktivnosti (razvoj novih participatornih metod in pedagoških modulov, nove povezave med partnerji, predstavitev dobrih praks in prenos znanj iz tujine),
 3. implementacija rezultatov v pedagoške procese (izvedba delavnic za mlade in seminarjev za pedagoške delavce_ke, obiski kulturnih organizacij in umetniških ateljejev),
 4. profesionalizacija partnerjev kot posrednikov za KUV (pridobivanje strokovnega/pedagoškega in operativnega znanja za izvedbo KUV programov),
 5. zagovorništvo in promocija KUV (priprava priporočil za trajnejše in finančno stabilno izvajanje KUV programov, povezovanje s tujimi KUV institucijami, študijske izmenjave in prenos dobrih praks KUV).

Trajanje projekta

 • 10. 2018–31. 12. 2019

Pridruženi partnerji iz Slovenije in tujine

 • Gimnazija Poljane
 • Moderna galerija Ljubljana (MG +MSUM)
 • CUK Kino Šiška
 • DIEHL+RITTER gUG, Berlin
 • Lokomotiva – Centre for new initiatives in arts and culture, Skopje

Podpora

Ministrstvo za javno upravo (Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva)