Večmedijske prakse in produkcijska prizorišča. Osemdeseta skozi prizmo dogodkov, razstav in diskurzov – 2. del

Razstava
Kustosa: Barbara Borčić in Igor Španjol

5. 4.–11. 6. 2017
Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Ljubljana
Odprtje razstave v sredo, 5. aprila 2017, ob 20. uri.


Obveščamo vas o kuratorskem projektu naše sodelavke Barbara Borčić, programske svetovalke SCCA-Ljubljana, vodje video programov in video arhiva Postaja DIVA.


V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova v sredo, 5. aprila, ob 20. uri odpirajo drugo iz trojice razstav, posvečenih osemdesetim letom in njihovi dediščini.

Razstava z naslovom Večmedijske prakse in produkcijska prizorišča. Osemdeseta skozi prizmo dogodkov, razstav in diskurzov – 2. del, se bo osredotočila na takrat novo polje izražanja in delovanja, alternativno umetniško in samoniklo subkulturno produkcijo.

Razstavo kurirata Barbara Borčić in Igor Španjol.

Poleg Muzeja sodobne umetnosti Metelkova so enakovredna prizorišča še Galerija Škuc s projekcijo filmov, TV Slovenija s tematsko oddajo Platforma, spletne strani Moderne galerije z razširjeno dokumentacijo in Postaja DIVA z arhivom SCCA-ja.

Postaja DIVA se na razstavi predstavlja kot gostujoči spletni video arhiv, saj v svojo zbirko vključuje tudi številna dela video protagonistov iz osemdesetih.


Večmedijske prakse in produkcijska prizorišča. Osemdeseta skozi prizmo dogodkov, razstav in diskurzov

Razstava bo prikazala razširjeno polje umetnosti osemdesetih let, za katero je bila značilna praksa, ki so jo zaznamovale večmedijskost, samoorganiziranost, interdisciplinarnost, transgeneracijskost in skupinsko avtorstvo. Zasnovana bo po značilnih prizoriščih in dogodkih, zlasti bodo poudarjene izbrane avtorske instalacije. Prizorišča produkcije in prezentacije bodo predstavljena z značilnostmi, ki so jih določali posamezniki ali družba: s specifičnimi estetiko, naracijo, formo in vsebino ter s produkcijskimi načini, odnosi, sredstvi in pogoji. Kuratorski prijem je, glede na tematiko večmedijskosti, dvojen: uporabi alternativna in/ali subkulturna prizorišča ter institucionalno in tehnološko podprte prakse, oboje skupaj pa pripelje do skupnega medijskega polja, ki so ga ustvarila razmerja med produkcijo in prezentacijo, konceptom in kontekstom, med televizijo in videom. Razstava bo poskušala ustvariti situacijo, ki bi omogočila spoznavanje večmedijskih praks s konkretnimi deli, z atmosfersko uprizoritvijo in dokumentarno arhivsko postavitvijo, s prepletanjem zgodovine in zgodbe.

Namen razstave je, da se s programskimi in umetniškimi vozlišči spodbudi radovednost, sproži nadaljnje raziskovanje in omogoči percepcijo tudi na ravni izkušnje in užitka v gledanju.

Razstava je del širšega projekta OSEMDESETA.

Več o razstavi


Barbara Borčić je umetnostna zgodovinarka; programska svetovalka SCCA-Ljubljana, vodja video programov in video arhiva Postaja DIVA. Na področju sodobne umetnosti deluje kot kustosinja, publicistka, urednica in avtorica knjig s statusom samostojne ustvarjalke na področju kulture. Predava, kurira in sodeluje na mednarodnih simpozijih ter objavlja tekste v katalogih, revijah in knjigah, npr. Video Art from Conceptualism to Postmodernism, v: Impossible Histories: Historical Avant-Gardes, Neo-Avant-Gardes, and Post-Avant-Gardes in Yugoslavia, 1918-1991 (Massachusetts: MIT Press, 2003), Kaj vse je televizija in kaj z njo lahko počne umetnik, katalog ob razstavi Zabavaj me (Mestna galerija, Ljubljana, 2013), The ŠKUC Gallery, Alternative Culture, and Neue Slowenische Kunst in the 1980s, v/in: NSK from Kapital to Capital. Neue Slowenische Kunst – an Event of the Final Decade of Yugoslavia, Moderna galerija Ljubljana/MIT Press, 2015. Je avtorica več knjig in publikacij, npr. Celostna umetnina Laibach. Fragmentarni pogled (Založba */cf., Zbirka Žepna, Ljubljana, 2013).