Začela se je šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti 2017–2018

Šola Svet umetnosti letos beleži dvajseto obletnico obstoja in vpisuje že 16. generacijo udeležencev in udeleženk. Šola postaja iz leta v leto kompleksnejša in sistematično vzpostavlja ravnovesje med umetniškimi in kuratorskimi praksami. 19. januarja 2017 smo odprli šolska vrata s prenovljenim učnim programom, ki ga je pripravil vodja programa Miha Kelemina, pri koordinaciji in izvajanju učnega programa pa mu pomaga Lara Plavčak.

Izobraževanje poteka dve leti in je razdeljeno na dva letnika.


Prvi letnik (januar 2017–junij 2017)

Prvi letnik je posvečen pridobivanju umetnostnozgodovinskih, teoretskih in metodoloških znanj, predavanja pa so osredinjena na spoznavanje z umetnostnim sistemom, kulturnimi politikami, zgodovino razstavljanja in zgodovino kuratorskih praks. Seminarji v prvem letniku so posvečeni kritiškemu pisanju, analizi umetniških del in spoznavanju s teorijo, pod niz srečanj Kuratorska raziskava pa smo ugnezdili module o praktičnem delu kuratorjev in kuratork.

Udeleženci in udeleženke 16. generacije šole, ki bodo obiskovali prvi letnik, so: Urška Aplinc, Živa Brglez, Maja Burja, Anabel Karolyn Černohorski, Magdalena Germek, Anja Guid, Nika Ham, Ajda Ana Kocutar, Iza Pevec, Miha Poljak, Adrijan Praznik, Nina Tepeš in Barbara Tomšič. Udeleženci in udeleženke se bodo preizkusili tudi kot asistenti pri pripravi dveh razstav sodobne umetnosti; prvo bomo pripravili marca v galeriji Vodnikove domačije, našo letno razstavo šole pa maja v Galeriji Škuc. Ob koncu prvega letnika bodo vsi udeleženci in udeleženke pripravili virtualno razstavo, na podlagi te in uspešnega dela v prvem letniku pa vodstvo šole z mentorjema izbere manjšo skupino udeležencev in udeleženk, ki napredujejo v drugi letnik.

V prvem letniku bodo udeleženci in udeleženke obiskovali:
a) predavanja – gostujoči predavatelji in predavateljice Alenka Pirman, dr. Rebeka Vidrih, dr. Vesna Čopič, dr. Asta Vrečko, Saša Nabergoj, Simona Žvanut, Barbara Borčić;
b) seminarje, ki jih bodo vodili dr. Andrej Pezelj, dr. Petja Grafenauer, Miha Kelemina, Barbara Borčić, raziskovalni kolektiv ŠUM: Kaja Kraner, Tjaša Pogačar, Izidor Barši, Andrej Škufca;
c) module o praktičnem delu: Katja Kranjc, Jana Ferjan in Teja Merhar, Dušan Dovč, Mateja Lazar;
d) delo v praksi: Vladimir Vidmar.

Drugi letnik (september 2017–junij 2018)

Drugi letnik je namenjen snovanju končne razstave v Galeriji Škuc leta 2018 in preizkušanju v praksi. Mentorja drugega letnika šole sta Alenka Gregoričin Miran Mohar.

Redna tedenska izobraževalna srečanja šole potekajo ob četrtkih med 16. in 19.30 uro v Projektni sobi SCCA na Metelkovi 6 v Ljubljani. Šolo podpira Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo, letno razstavo šole pa Ministrstvo za kulturo RS.

Vsem udeleženkam in udeležencem želimo uspešen študij, našim novim sodelavcem in sodelavkam pa pedagoško delo, polno konstruktivnega dialoga ter izmenjave znanj in izkušenj.

Več o šestnajstem letu šole 2017–2018