Začela se je šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti 2018–2020

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 17


Šola Svet umetnosti z oktobrom odpira svoja vrata že 17. generaciji udeleženk in se vrača s prenovljenim, modularno sestavljenim kurikulom, ki sta ga pripravila Miha Kelemina in Asta Vrečko, pri izvajanju programa pa jima pomaga Jasna Jernejšek.

Interes za vpis je bil letos izjemen, po opravljenih intervjujih pa smo v šolo vpisali 12 udeleženk: Nevena Aleksovski, Tajda Češarek, Tia Čiček, Kristina Ferk, Zala Ferlinc, Katja Filovski, Tisa Neža Herlec, Lara Mejač, Neža Pavšič, Anja Seničar, Domenika Slevec in Rea Vogrinčič.

Izobraževanje poteka dve leti in je razdeljeno na dva letnika. Marca 2019 bodo udeleženke sodelovale pri pripravi letne razstave šole v Galeriji Škuc. Njihovo prvo leto se zaključi s pripravo študijske naloge v obliki virtualne razstave. Na podlagi naloge bo manjša skupina napredovala v drugi letnik, ki se zaključi s končno razstavo v Galeriji Škuc maja 2020.

Redna tedenska izobraževalna srečanja šole potekajo ob četrtkih med 16. in 19.30 uro v Projektni sobi SCCA na Metelkovi 6 v Ljubljani. Šolo podpira Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo, letno razstavo šole pa Ministrstvo za kulturo RS.

Vsem udeleženkam želimo uspešen študij, našim novim sodelavcem in sodelavkam pa uspešno pedagoško delo.


Prvi letnik (oktober 2018–junij 2019)

Prvi letnik (oktober 2018–junij 2019) je posvečen pridobivanju teoretskih in metodoloških znanj. Spoznali se bomo z umetnostnim sistemom, kulturnimi politikami, zgodovino razstavljanja in kuratorskih praks. Posvetili se bomo tudi pisanju o sodobni umetnosti, analizi umetniških del in spoznavanju dela kuratorjev in kuratork. Moduli prvega letnika so Zgodovina razstavljanja in kuratorskih praks, Umetnostni sistemi in kulturna politika, Financiranje razstav in projektov sodobne umetnosti, Pisanje o sodobni umetnosti, Teorija in filozofija sodobne umetnosti, Kuratorsko mapiranje in Delo v praksi.

Poleg najožje strokovne in vodstvene skupine, Miha Kelemina, Asta Vrečko in Jasna Jernejšek, sodelujejo pri izvedbi prvega letnika tudi zunanji strokovnjaki in strokovnjakinje: Simona Žvanut, Tjaša Pureber, Tevž Logar, Saša Nabergoj, Dušan Dovč, Ines Kežman (Zavod Motovila), Urban Šrimpf, Lenart Kučič, Lara Plavčak, Barbara Borčić, Gregor Moder, kolektiv ŠUM, Vladimir Vidmar in strokovni sodelavci in sodelavke razstavišč sodobne umetnosti, ki jih bomo obiskali med pedagoškim procesom.

Drugi letnik (september 2019–junij 2020) je posvečen kuratorskim in kritiškim študijam ter praktičnemu delu. Osrednjo mentorsko vlogo imata Alenka Gregorič (kuratorka in umetniška vodja) in Miran Mohar (umetnik in predavatelj). Poleg mentorskega dela pri zasnovi končne razstave program vključuje tudi obiske ateljejev, kuratorsko mapiranje, seminarje, raziskovalno delo in module: Menedžment in produkcija razstave, Oblikovanje in tehnična podpora razstave in Priprava razstave in podpornih vsebin, ki bodo zaokrožali modul Razstava. Pri zvedbi modulov drugega letnika se bodo vodstveni skupini šole pridružili: Urška Comino, Yasmin Martin Vodopivec, Dušan Dovč, Luka Hribar, Vesna Bukovec, Urška Jurman, Lenart Kučič, Adela Železnik, Jana Ferjan, Teja Merhar in strokovni sodelavci in sodelavke razstavišč sodobne umetnosti.

Program šole bo obogaten tudi s strokovnimi ekskurzijami in javnimi predavanji in delavnicami, ki jih organiziramo s partnerskimi institucijami, kot so Društvo Igor Zabel, Galerija ŠKUC, Goethe-Institut Ljubljana, Kino Šiška in drugi.

Več o programu 17. leta šole Svet umetnosti.