Začetek drugega letnika 16. generacije šole Svet umetnosti

S septembrom 2017 začenjamo z drugim letnikom Šole za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti. V drugi letnik (2017/18) je napredovalo pet udeleženk in udeleženec, ki so bili izbrani na podlagi predstavitve virtualne razstave in dela v prvem letniku (2017).

Udeleženke in udeleženec, ki bodo pod mentorskim vodstvom pripravili razstavo v Galeriji Škuc, so Urška Aplinc, Maja Burja, Anja Guid, Ajda Ana Kocutar, Iza Pevec in Adrijan Praznik.


Poudarek na praktičnem delu

Drugi letnik (september 2017–junij 2018) bo posvečen kuratorskim in kritiškim študijam ter preizkušanju v praksi. Program bo vključeval redna srečanja z mentorjema, obiske ateljejev, kuratorsko mapiranje, seminarje, raziskovalno delo in module o praktičnem delu ter snovanju razstave. Udeleženec in udeleženke bodo na tedenskih kuratorskih srečanjih pod mentorskim vodstvom Mirana Moharja in Alenke Gregorič zasnovali in realizirali končno razstavo v Galeriji Škuc ter njene spremljevalne dogodke.

Udeleženkam in udeležencem šole želimo uspešno delo!

VEČ NA SPLETNI STRANI ŠOLE