Borko Radešček: Predstavitev arhiva

Delavnica
Četrtek, 24. 9. 2020
Studio Borka Radeščka, Ljubljana


Borko Radešček, filmski pedagog, arhivar, animator in inovator, nam je v svojem studiu predstavil svoje delovanje na področju filma in filmske arhivistike. Za zgodovino slovenskega filma je pomemben kot restavrator, izdelovalec kopij in arhivar filmske dediščine. Zbira in hrani obsežno in neprecenljivo zbirko filmskega gradiva, hkrati pa tudi zbirko filmskih in video naprav ter nosilcev zgodovinske vrednosti. Predstavil nam je postopke telekiniranja in kopiranja ter v duhu SCCA evropskega projekta Zgodbe, ki še niso napisane / Not Yet Written Stories tudi akterke (režiserke, montažerke, producentke, pedagoginje, scenaristke, arhivarke in umetnice), ki so bile na področju filma pomembne, a pogosto spregledane, med njimi tudi Ano Nušo Dragan.


Projekt Zgodbe, ki še niso napisane vodi Fundacija Arton iz Varšave, v njem pa poleg SCCA-Ljubljana sodelujeta še Ured za fotografiju iz Zagreba in Latvian Centre for Contemporary Art iz Rige. Vsaka partnerska organizacija bo raziskavo usmerila v umetnice, ki so bile v zgodovini sodobne umetnosti v razmerju do umetnikov v podrejenem položaju in pogosto spregledane.

 

Postaja DIVA je spletni in fizični arhiv, ki ga SCCA-Ljubljana razvija od leta 2005 z namenom raziskovanja, dokumentiranja, arhiviranja in predstavljanja umetniškega filma, videa in novomedijske umetnosti.


Foto: Arhiv SCCA-Ljubljana


Organizacija: SCCA-Ljubljana / Postaja DIVA

    

Podpora: EU program Ustvarjalna Evropa, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo