DAIRE or Breathe in the AiR

SCCA-Ljubljana partner v projektu DAIRE: mreženje umetniških rezidenc v Turčiji


Open Studio Izmir, 2011, foto: arhiv SCCA-Ljubljana in Center za sodobno umetnost K2

SCCA-Ljubljana je eden od petih partnerjev projekta, ki bo potekal od 15. 1. 2019 v Turčiji. Namen projekta je mrežiti turške organizacije s področja kulture, ki že vodijo ali pa si želijo vzpostaviti rezidenčni program. V projektu bo SCCA-Ljubljana sodeloval s pripravo obiska turških partnerjev v Ljubljani. Vodja projekta je Center za sodobno umetnost K2 iz Izmirja. K2 je neprofitna organizacija, aktivna na polju sodobne umetnosti in novomedijskih praks od leta 2003. Poleg mednarodnih umetniških projektov in razstav organizira tudi program performansov, filmskih in video projekcij, predavanj, seminarjev in delavnic ter vodi umetniško rezidenco.

Projekt Mreženje med organizacijami civilne družbe in javnimi institucijami v okviru programa »umetnik na rezidenci« (Creating a network among CSOs and Public Institutions through “artist in residence” programme) bo trajal 20 mesecev. V njem sodelujejo vodja Center za sodobno umetnost K2 in partnerji NomadMind Association, Troya Culture Association, Hatay Metropolitan Municipality in SCCA-Ljubljana kot partner iz tujine.

Projekt bo:

  • krepil zmogljivosti za vzpostavitev rezidenčne mreže v Turčiji;
  • spodbujal sodelovanja umetnikov, javnih institucij, organizacij civilne družbe in univerzitetnih študentov ter akademikov v devetih turških mestih;
  • razvijal participativno upravljanje na lokalni ravni, ki v procese odločanja vključuje civilno družbo in s tem krepi ta segment družbe v Turčiji.

 

Aktivnosti pa bodo med drugim obsegale enodnevne delavnice v devetih provincah Turčije (po ena v vsaki pokrajini) na različne teme, povezane s sodobno umetnostjo in rezidenčnimi programi; uposabljal in mentoriral producente sodobne umetnosti, organiziral srečanja z deležniki (direktorati za kulturo in turizem, javne ustanove, občine in univerze) ter osveščal o pomenu rezidenc.

Projektni partnerji bodo obiskali tudi Ljubljano, kjer se bodo seznanili s primeri rezidenčnih programov in našimi produkcijskimi pogoji. Vse aktivnosti pa se bodo stekale v krepitev sodelovanja med nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami civilne družbe na področju umetnosti in krepitvi civilnega sektorja v Turčiji.

Projekt podpirata Evropska unija in Republika Turčija v okviru finančnega mehanizma CSO Partnerships and Networks on Strengthening Cooperation Between Public Sector and CSOs Grant Scheme (CSPN).


SCCA-Ljubljana in projekti sodelovanja v Turčiji

Zgodovina naših sodelovanj s Turki sega v leto 2007, ko smo sodelovali v rezidenčnem centru Santral Istanbul. S Centrom za sodobno umetnost K2 pa smo sodelovanje začeli v okviru projekta On-AiR (2010– 2012), leta 2011 v okviru projekta Open Studio Izmir, naša nekdanja sodelavka Saša Nabergoj je bila gostujoča kuratorka trienala PortIzmir 3 (oktober 2013-junij 2014), leta 2015 pa smo v Ljubljani gostili umetnika iz Izmirja, Borgo Kantürka.