Brez žebljev in podstavkov v letu 2017

Vabljene_i: Irena Tomažin, Yunnia Yang (Tajvan), Francisco Tomsich (Urugvaj/Slovenija), Kent Chan (Singapur), Nika Oblak & Primož Novak, Špela Čadež


Špela Čadež: Animirane podobe spregledanih stvari

Projekcija animacij, razstava in pogovor

Sreda, 13. 12. 2017, ob 19. uri 
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana
Razstava bo na ogled do petka, 22. 12. 2017.

Z animacijami se bo predstavila režiserka, animatorka in producentka Špela Čadež, ki bo pripravila projekcijo del in postavitev lutk, ki jih uporablja za animiranje. Na pogovoru bo občinstvo seznanila s principom in tehniko svojega dela.

VEČ

Nika Oblak & Primož Novak: And Now for Something Completely Different 8

Pogovor z umetnikoma in predstavitev del
Sreda, 22. 11. 2017, ob 18. uri
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana

Svojo aktualno produkcijo bosta predstavila intermedijska umetnika Nika Oblak & Primož Novak. V svojih delih se dotikata vprašanj, ki se tičejo našega obstoja, odnosa do tehnološkega napredka ter prilagajanja družbe spremembam, ki jih je slednji prinesel. Na ogled bo kinetična video instalacija Reality is Out, ki nudi razmislek o eksistenci sodobnega posameznika, v času, ko je realno soočeno z radikalnimi spremembami.

VEČ

Kent Chan: Arhivi podob in neodvisna prizorišča. Neskončna zbirka podob in vprašanje skrbništva.

Pogovor z umetnikom in predstavitev razstavnega projekta
Torek, 14. november 2017, ob 19. uri
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana

Singapurski umetnik in kurator Kent Chan bo spregovoril o svojem ukvarjanju z video arhivi. Na povabilo SCCA in arhiva Postja DIVA se umetniku zdi intrigantno, kako se njegov, izrazito oseben in neinstitucionalen pristop k arhiviranju kot igri dopolnuje z bolj institucionalnim pristopom k arhiviranju, kot ga ima SCCA-Ljubljana.

VEČ

Francisco Tomsich: Krik v upočasnjenem gibanju. Zgodnja video umetnost z Južnega konusa (Southern Cone) 

Razstava video del iz Argentine, Čila in Urugvaja
med letoma 1981 in 2001.

Kuratorka: Angela López Ruiz
Uvodna predstavitev in predavanje: Francisco Tomsich

Odprtje: sreda, 11. oktober 2017, ob 19. uri
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana
Razstava bo na ogled do 13. oktobra 2017.

Francisco Tomsich bo s kratkim predavanjem, v katerem se bo osredotočil na primerjalno analizo začetkov video umetnosti v dveh do zdaj ločenih kontekstih, slovenskem in urugvajskem, naredil uvod v razstavo in jo tudi na kratko predstavil.

VEČ

Yunnia Yang: Avantgardni tajvanski video – izbor 2017

Projekcija
Torek, 1. avgust 2017, ob 20. uri
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana

Po mednarodnih izkušnjah, ki jih ima kuratorka Yunnia Yang s predstavljanjem svojega video programa s Tajvana, bo gotovo tudi pri nas dvanajst izbranih video del omajalo naše vnaprejšnje sodbe o tajvanski umetnosti in kulturi. Na eni strani dela namreč prečijo meje med umetnostjo in popularno kulturo, z obravnavanimi sodobnimi temami pa naslavljajo tako tajvansko družbo kot tudi širši svet. Kuratorski izbor vključuje različne ustvarjalne in estetske pozicije ter združuje značilnosti filma in umetnosti in sega od video umetnosti in performansa do eksperimentalnega filma in digitalne animacije. Za vse pa sta bistvena ustvarjalno mišljenje in kritika, ki sprožata tudi subverzivni učinek.

VEČ

Irena Tomažin: Glas med vrsticami

Zvočna intervencija in performans
Četrtek, 1. 6. 2017, ob 20. uri
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana

Plesalka, koreografinja in vokalna performerka Irena Tomažin je projekt Glas med vrsticami zasnovala kot intervencijo, ki je vzpostavila zvočni dialog z video arhivom Postaja DIVA in knjižnim gradivom, ki se nahaja v Projektni sobi SCCA.

VEČ