Izbrani prispevki za mednarodno konferenco Not Yet Written Stories. Women Artists in CEE

Med 73 predlogi za mednarodno konferenco v Varšavi je bilo izbranih 26 prispevkov, med njimi kar štirje iz slovenskega prostora. Miha Colner bo spregovoril o vprašanju izključevanja na primeru umetnic Dragice Čadež in Dube Sambolec. Tia Čiček bo predstavila vlogo umetnic in kuratork v delovanju ljubljanske Galerije ŠKUC v 80. letih 20. stoletja. Neja Kaiser bo preučila položaj umetnic performansa v okviru jugoslovanskih študentskih kulturnih centrov. Urška Savič pa bo tematizirala vprašanje arhivov, spomina in pozabe na primeru umetnic performansa in videa v slovenskem prostoru.

Konferenca Zgodbe, ki še niso napisane. Umetnice v Srednji in Vzhodni Evropi (CEE), ki bi prvotno potekala na Akademiji za likovno umetnost v Varšavi, bo realizirana kot odprt spletni dogodek 2. in 3. septembra 2021. Del konferenčnih prispevkov bo objavljen tudi v reviji Miejsce, ki jo izdaja Akademija za likovno umetnost v Varšavi.

Namen konference je osvetliti regionalni kontekst in spodbuditi ponoven premislek o procesih zgodovinjenja pri obravnavanju spola v družbenem, političnem, kulturnem in umetnostnem kontekstu v Srednji in Vzhodni Evropi. Umetnice v teh okoljih so bile pogosto kulturno in ekonomsko zunaj glavnih tokov sveta umetnosti in grozila jim je dvojna izključenost, ki sta jo pogojevali tako geopolitična kot spolna marginalizacija.

Konferenca je del mednarodnega raziskovalnega, razstavnega in arhivarskega projekta Zgodbe, ki še niso napisane. Arhivi umetnic v mednarodnem spletnem repozitoriju (2019-2022), pri katerem poleg SCCA-Ljubljana sodelujejo še Fundacija Arton iz Varšave, Ured za fotografiju iz Zagreba in Latvian Centre for Contemporary Art iz Rige.

www.forgottenheritage.eu