Izgubljeni horizont: Program II

Prikaz filmskega/video opusa Marka A. Kovačiča iz let 1983–2021
Projekcije, razstava in pogovori

Torek, 24. 1. 2023, 20.00
Slovenska kinoteka, Miklošičeva cesta 28, Ljubljana


PROGRAM II

Pregled avtorjevih video del vse od legendarnega večmedijskega projekta Casus Belli do prvih rojstev performativnih detektivskih likov, potopljenih v makete, instalacije in podobe disney-noirovskega makro (marko) video sveta. V ta svet postavi tudi politično angažirano grotesko No More Heroes Any More, za konec pa nam dovoli povratek v vsakdanji soc-realizem delavskih utopij in distopij. Pri vseh delih gre za eksperimentiranje s postopki inkrustacije – vstavljanja ene slike v drugo s pomočjo postopka chroma key – in ustvarjanje specifičnih metafizičnih in absurdnih učinkov.

Po projekciji se bosta z umetnikom pogovarjala Peter Cerovšek in Igor Prassel.

Casus Belli
Marko A. Kovačič, Slovenija (Jugoslavija), 1983, digitalni format (posneto na VHS), barvni, 17′
» video
Video je nastal na podlagi istoimenskega performansa v ljubljanski Galeriji Škuc leta 1983, ki se je dogajal na presečišču skonstruiranega in realnega prostora, gibanja in statičnosti, silhuet figure in realnega ranljivega telesa.
Pesem mesa in podoba je telo postala
Marko A. Kovačič, Slovenija (Jugoslavija), 1985, digitalni format (posneto na VHS in U-matic), barvni, 16′
» video
Narativna zgodba videa temelji na filmskem žanru kriminalke. Podobe so polne citatov iz zgodovine umetnosti in filma in se, denimo, referirajo na Mana Raya in Sergeja Eisensteina. Dinamika slike je prilagojena glasbeni spremljavi, za katero je značilen filmski suspenz.
Ogledalo pozna skrivnost
Marko A. Kovačič, Slovenija (Jugoslavija), 1987, digitalni format (posneto na U-matic), čb, 2’30”
» video
Video je nastal na podlagi istoimenskega performansa v ljubljanskem Gledališču Glej. Avtor z uporabo digitalnega učinka zrcaljenja in s časovnim zamikom razcepi protagonista na zasledovalca in zasledovanega.
American Dream
Marko A. Kovačič, Slovenija (Jugoslavija), 1986, digitalni format (posneto na U-matic), barvni, 6’45”
» video
Ambivalentno razgrajevanje fantazij o obljubljeni deželi in vere v umetnost, ki poteka v stereotipni igri nenehnih skrivalnic. Gre za dialektično konfrontacijo svojevrstne heroičnosti režima, ki je deloval s prepovedmi in odmaknjenostjo od ljudi, z napovedjo približevanja zahodnim sistemom liberalnega kapitalizma.
No More Heroes Any More
Marko A. Kovačič, Slovenija, 1992, digitalni format (posneto na Beta SP), barvni, 18’15”
» video
Video se na parodičen in grotesken način loteva vojne tematike skozi partijo šaha ter se s številnimi referencami nanaša na vojno v Bosni in ravnanje mednarodne politike. Je komentar o vojni, o gledališču vojaške mehanike in nakazuje, da je vojna strateška igra, da je orožje igrača odraslih.
Štirje jezdeci
Marko A. Kovačič, Slovenija, 1993, digitalni format (posneto na Video8), barvni, 4′
» video
Video je nastal na podlagi skupinskega performansa v urbanem okolju Bellum contra solem Asociacije Fusnet, ki je bil uprizorjen v blokovskem naselju v Novi Gorici na poletni solsticij leta 1991. Prihod štirih apokaliptičnih jezdecev v fantastičnih futurističnih kostumih – Zmagovalec, Vojna, Lakota in Smrt – v ljubljanski peskokop pa ponazarja čas okoli razglasitve slovenske samostojnosti in odmika od jugoslovanske države.
I’ve Seen That… Like It Is
Marko A. Kovačič (glasbeni spot skupine 2227), Slovenija, 1993, digitalni format (posneto na Beta SP; Digital D3 mastering), barvni, 6’20”
» video
Glasbeni video za skladbo I’ve seen that … Like it is ljubljanske glasbene skupine 2227 staplja posnetke nastopa in projekcije grafitov kolektiva Strip Core.
Živel 1. maj – Praznik dela
Marko A. Kovačič, Slovenija, 2000, digitalni format (posneto na mini DV), barvni, 1’20”
» video
Kratek enominutni video, ki prikazuje izseke iz časopisnih člankov o praznovanju 1. maja in avtorjev jutranji razmislek o spremenjenem pomenu tega praznika.
Javka pri Rdeči zvezdi
Marko A. Kovačič, Slovenija, 2021, digitalni format, barvni, 2’40”
» video
Med pandemijo korone leta 2020 in 2021 je avtor za javnost odprl Javko pri Rdeči zvezdi v bivši tovarni Mehanika in zdajšnji Ropotarn’ci v Trbovljah. V osrčju nekdaj proletarskih in revolucionarnih Rdečih revirjev je postavil doslej najkompleksnejšo uprizoritev svojega fascinantnega štiridesetletnega umetniškega procesa in skozi umetnost zaobjel družbena obdobja polna protislovij in paradoksov.

 


Foto: arhiv SCCA-Ljubljana


Program v Slovenski kinoteki (december 2022–marec 2023) 
6. december 2022 / 24. januar / 28. februar / 23. marec 2023
Priprava programa: SCCA-Ljubljana in Slovenska kinoteka
Kuratorka in kurator: Barbara Borčić, Peter Cerovšek

Program avtorskega opusa Marka A. Kovačiča s projekcijami, razstavo in spremljevalnim programom pripravljamo v sodelovanju s Slovensko kinoteko. V arhivu Postaja DIVA hranimo njegova dela in jih v zadnjem času še posebno sistematično raziskujemo, saj umetnik sodi med pomembne predstavnike filmske in videoustvarjalnosti pri nas. Odslej pa bo Kovačičev filmski in videoopus v arhivu hranila tudi Slovenska kinoteka.

Dela Marka A. Kovačiča bodo tokrat prvič celovito postavljena na ogled in v razmislek strokovnjakinjam_om ter širši javnosti in tudi mlajši generaciji, ki jih morda še ne pozna. Kratke filme in videodela pri nas v kinodvoranah ali na televiziji redko prikazujejo, bolj ali manj jih lahko vidimo zgolj na festivalih (npr. festival kratkega filma FeKK in festival eksperimentalnih avdiovizualnih praks V-F-X Ljubljana). Program, ki bo delno dostopen tudi na spletni Bazi slovenskega filma, nas bo s projekcijami enkrat na mesec vse od decembra 2022 do marca 2023 peljal skozi Kovačičev štiridesetletni opus, ki obsega narativna, performativna, eksperimentalna in dokumentarna dela, od zgodnjih analognih na magnetnem traku (VHS, U-matic, Beta) do poznejših digitalnih formatov.

VEČ


Koprodukcija: SCCA-Ljubljana/Postaja DIVA in Slovenska kinoteka
Partnerja: RTV Slovenija, Baza slovenskih filmov (BSF)
Podpora: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo