O arhivih v dialogu: Barbara Borčić in Ida Hiršenfelder

Barbara Borčić: Kako arhivi beležijo in pišejo zgodbe
Ida Hiršenfelder: Povezovanje skritih zakladov nevladnih organizacij

O arhivih v dialogu. V arhivih se zbira in hrani gradivo specializiranih vsebin v različnih oblikah in metodologijah urejanja, posebej pomembna pa je njihova dostopnost in raba.

Torek, 15. 12. 2020, 16.00 

Predavanje bo potekalo na platformi Zoom. Vabimo vas, da se prijavite na: info@scca-ljubljana.si
Dogodek boste lahko v živo spremljali na: FB SCCA-Ljubljana 

 


 

Barbara Borčić: Kako arhivi beležijo in pišejo zgodbe

Postaja DIVA je arhiv video del, eksperimentalnega filma in novomedijske umetnosti, ki se gradi v sodelovanju z umetnicami in umetniki. Gre za vrsto programov, ki jih v zvezi z arhivskimi praksami vodi SCCA-Ljubljana, vse od dokumentacijskih, raziskovalnih in izobraževalnih projektov do kuriranih programov in razstav. Spletni arhiv DIVA z bazo podatkov in iskalnikom vključuje tudi odprt dostop do umetniških del z nizko ločljivostjo v skladu s sporazumi. Skupni spletni repozitorij www.forgottenheritage.eu, ki združuje širok nabor umetniških del in dokumentov iz šestih evropskih držav, pa je plod dveh evropskih projektov, Forgotten Heritage in Not Yet Written Stories. Zadnji, pri katerem sodeluje tudi SCCA, se osredotoča na umetnice, pogosto spregledane v zgodovini sodobne umetnosti. Zadaja si ambicijo, da te zgodbe napiše in jih predstavi na razstavah, v publikaciji in spletnem arhivu.

 

Ida Hiršenfelder: Povezovanje skritih zakladov nevladnih organizacij

Mrežni muzej kot digitalni zvočnovizualni arhiv ne predvideva samo odprtega in prostega dostopa k produkciji spominov, temveč je hkrati tudi taktično zasnovana platforma, ki v načinu svojega delovanja izraža vzajemno razmerje med institucijo in nevladnimi organizacijami, ki delujejo avtonomno pa vendar med sabo izražalo solidarnost pri skupnem ustvarjanju habitat oziroma biotopa sodobne umetnosti. Uredniki arhivska gradiva digitalizirajo, sistematizirajo in predstavljajo javnosti v spletnih objavah. Kadar avtorske pravice dopuščajo, so gradiva prosto dostopna na spletu, sicer pa so dostopna v študijske namene v matičnih arhivih in Muzeju sodobne umetnosti Metelkova.


Barbara Borčić je aktivna na področju sodobne umetnosti kot kuratorka, publicistka, raziskovalka in urednica. V okviru SCCA-Ljubljana je kot direktorica inicirala in vodila raziskovalne, dokumentarne in razstavne projekte s področja video in novomedijskih umetnosti, ki so postavili terminološko in teoretsko podlago nadaljnjim raziskavam in vzpostavitvi arhiva Postaja DIVA. Izbor tekstov in razstav: The ŠKUC Gallery, Alternative Culture, and Neue Slowenische Kunst in the 1980s – NSK from Kapital to Capital. Neue Slowenische Kunst – The Event of the Final Decade of Yugoslavia (MIT Press, 2015), Celostna umetnina Laibach. Fragmentarni pogled (Založba */cf., 2013), Kaj vse je televizija in kaj z njo lahko počne umetnik – Zabavaj me (Mestna galerija, Ljubljana, 2013), Video Art from Conceptualism to Postmodernism – Impossible Histories: Historical Avant-Gardes, Neo-Avant-Gardes, and Post-Avant-Gardes in Yugoslavia, 1918-1991 (MIT Press, 2003); Tekma s časom. Performans in video v vzvratnem ogledalu (Gledališki muzej/institut, 2014), Večmedijske prakse in produkcijska prizorišča (MSUM, 2017), Projected Visions. From art in the urban context to fiction and dystopia (Apollonia, Strasbourg, 2018), Obrazi analognega / Kvantizacija rdeče. Prikaz video/filmskega opusa Mihe Vipotnika (Slovenska kinoteka, 2020).

Ida Hiršenfelder (1977) je zaposlena v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM ) kot arhivistka in urednica Mrežnega muzeja, repozitorija sodobne zvočnovizualne umetnosti. Pred tem je bila arhivistka pri projektu Postaja DIVA, Digitalni video arhiv v Zavodu za sodobno umetnost SCCA-Ljubljana (2007–2013). Zanima jo medijska arheologija, arhivi in filozofija temporalnosti. V prostem času pod psevdonimom beepblip komponira eksperimentalne zvočne krajine z uporabo analogne elektronike, terenskih posnetkov in računalniških manipulacij.


Projekt Zgodbe, ki še niso napisane vodi Fundacija Arton iz Varšave, v njem pa poleg SCCA-Ljubljana sodelujeta še Ured za fotografiju iz Zagreba in Latvian Centre for Contemporary Art iz Rige. Vsaka partnerska organizacija bo raziskavo usmerila v umetnice, ki so bile v zgodovini sodobne umetnosti v razmerju do umetnikov v podrejenem položaju in pogosto spregledane.

 

Postaja DIVA je spletni in fizični arhiv, ki ga SCCA-Ljubljana razvija od leta 2005 z namenom raziskovanja, dokumentiranja, arhiviranja in predstavljanja umetniškega filma, videa in novomedijske umetnosti.


Organizacija: SCCA-Ljubljana / Postaja DIVA

    

Podpora: EU program Ustvarjalna Evropa, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo