Od SCCA in DIVE do Zgodb, ki še niso napisane

18. Luksuz festivala poceni filma
18. november 2020
Spletna delavnica


Barbara Borčić, nekdanja direktorica SCCA-Ljubljana in prva vodja Postaje DIVA, bo predstavila nekaj preteklih projektov in tekočih dejavnosti Zavoda za sodobno umetnost SCCA-Ljubljana. Osredotočila se je predvsem na programe v zvezi z arhivskimi praksami, ki jih vodi center v okviru video, novomedijskega in filmskega arhiva Postaja DIVA in evropski projekt Zgodbe, ki še niso napisane – Spletni arhivi umetnic. Ogledali smo si tudi nekaj filmov in videov.

Po predstavitvi temeljnih SCCA programov, denimo Šole za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti in nekaterih video/medijskih razstav, se je Borčićeva osredotočila na programe v zvezi z arhivskimi praksami, ki jih vodi center v okviru video, novomedijskega in filmskega arhiva Postaja DIVA. Prikazani so bili različni segmenti tega arhiva, od specializirane video/medijske knjižnice in arhiva, dokumentacijskega projekta Videodokument in številnih kuriranih programov Videospotting do raziskovalnih programov, izobraževalnih seminarjev in razstav.

Posebej je bil predstavljen spletni arhiv DIVA z bazo podatkov in iskalnikom v kombinaciji z odprtim dostopom do umetniških del z nizko ločljivostjo. Pogledali smo si video esej Nike Grabar, ki je nastal v okviru razstave DIVA v Galeriji Škuc leta 2009, ki tematizira kompleksnost, različne uporabe in pomene praks arhiviranja. V povezavi s Postajo DIVA je SCCA postal partner evropskega projekta Zgodbe, ki še niso napisane – Spletni arhivi umetnic Not Yet Written Stories – Women Artists’ Archives Online (2020-2022), ki se osredotoča na umetnice, ki so bile v zgodovini sodobne umetnosti pogosto spregledane, in bo z raziskavami, delavnicami in razstavami ustvaril arhive umetnic dostopne v skupnem evropskem spletnem repozitoriju (www.forgottenheritage.eu). Barbara Borčić, ki skupaj s Petrom Cerovškom vodi projekt, bo predstavila slovenski del tega projekta s tremi umetnicami različnih generacij: Ano Nušo Dragan, Zemiro Alajbegović in Emo Kugler. Vse tri umetnice so bile/so aktivne na področju akcije, performansa, filmske in video umetnosti v Sloveniji. Pozneje so bili prikazani nekateri filmi in video dela teh treh umetnic, temu pa je sledil pogovor.


Organizacija: DZMP Luksuz produkcija in SCCA-Ljubljana / Postaja DIVA

        

Podpora: EU program Ustvarjalna Evropa, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo