Zborniki Svet umetnosti

Svet umetnosti, šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje  je izobraževalni program iz teorije in prakse na področju sodobne umetnosti, ki teče v zaokroženih letnikih od leta 1997 naprej in je praviloma vsako leto celovito predstavljen v zborniku.

Čb tisk, format 23,3 x 23,3 cm, slovenski/angleški teksti

 

Svet umetnosti – letniki 7-14.
V precepu kuratorskih praks

Izdal: Zavod SCCA-Ljubljana, 2012
Urednici: Saša Nabergoj, Barbara Borčić
Pomočnica urednic: Simona Žvanut
184 strani (v slovenščini in angleščini)
Besedila:
Kuratorske in institucionalne strategije (predavanja/teksti, pogovori, refleksije)
Izbor tekstov 2007–2012: Pau Cata: Umetnik v rezidenci CeRCCa. Avto-etnografska perspektiva, Sønke Gau in Katharina Schlieben: Marginalizirane umetniške prakse in samoorganizacija: ”Zavihajmo rokave! Samoorganizacija v negotovih delovnih razmerah”, Angela Harutyunyan: Ločeni smo skupaj: topografsko kuriranje, Petra Kapš: Lete ali Mnemozina za fu-(turo) OR kot omniprisotna trojnost: poiesis, tehné, parrhesia, Dorothee Richter: Umetniki in kustosi kot avtorji – tekmeci, sodelavci, ali člani iste ekipe?, Nora Sternfeld in Luisa Ziaja: Kaj se zgodi po dogodku? O post-reprezentacijskem kuratorstvu, Andrzej Szczerski: Kuriranje in pomembnost umetniškega dela, Saša Nabergoj: Zanimajo nas modeli delovanja, ki nastajajo iz lokalnih potreb (pogovor: Petja Grafenauer), Dorothee Richter: Nekaj vidikov izobraževanja kustosov in razvoja polja kuratorstva in mediacije umetnosti v prihodnosti, Clementine Deliss: Kurator je nekdo, ki skupaj z umetniki spodbudi vrsto idej (pogovor: Saša Nabergoj), Petja Grafenauer: Takšen je bil zame LabSUs, Petja Grafenauer: Pomen medregijskega povezovanja na področju kuratorskih praks.
Iz delavniškega arhiva: Eda Čufer: Intervju kot orodje, Suzana Milevska: Lastni glas(ovi): Pisanje besedil za katalog kot specifičen žanr interdisciplinarnega in performativnega pisanja, Okrogla miza: Kuratorske prakse v slovenskem prostoru, Sandra Belšak: Čisto umazano, Iva Kovač: Ikonoklazem ali pomilostitev vizualnega učinka, Lara Plavčak: V 4.380 dneh okoli sveta umetnosti .
Svet umetnosti 1997–2012: Dokumentacija
Objave v medijih
Cena: 20,00 EUR

Svet umetnosti – letnik 5 in 6. Strategije predstavljanja 2 in 3 (s katalogom razstav Camera Lucida in Fade In Fade Out). Dvojna številka.
Izdal: Zavod SCCA-Ljubljana, 2004
Urednici: Barbara Borčić, Saša Glavan
248 strani
Besedila in pogovori z avtorji (2001/02 in 2002/03) (Eda Čufer et al.): Boris Buden: Z umetnostjo do starih porazov: avstrijski primer, Anne Cartel, David Dronet: Multimedijski kulturni center Station Mir, Charles Esche: Forum možnosti – institucionalna sprememba in skromni predlogi, Daniel Jewesbury: Skopo, Ivana Keser: Avtorski časopis. Svoboda dezinformacije, Viktor Misiano: Strategije razstavljanja od modernizacije proti demodernizaciji, Tadej Pogačar: This Is What You Want … This Is What You Get, Donatella Ruttar, Moreno Miorelli: Postaja Topolove, Nevenka Šivavec: O privlačnosti lokalnega, ŠKART: Pesme koje su pobegle, WHW: Med neodvisnostjo in mamljivostjo institucionalizacije, mentorji in tečajniki Sveta umetnosti (razstavi Camera Lucida in Fade In in Fade Out).
Cena: 20,00 EUR

Svet umetnosti 2000/2001. Strategije predstavljanja (s katalogom razstave Medij je orožje, vzemi ga v roke!)
Izdal: Zavod SCCA-Ljubljana, 2002
Urednici: Barbara Borčić, Saša Glavan
175 strani
Besedila in pogovori z avtorji (Eda Čufer): Clémentine Deliss: Metronom: kuratorska praksa in raziskovanje versus razstave, Branislav Dimitrijević: Veliki kompromis: O uporabi političnih referenc v srbski umetnosti 90-ih let 20. stoletja in njenem zgodovinskem ozadju, Marion von Osten, Peter Spillman in Susanna Perin: EvroVizija sveta umetnosti, Mike Hentz: Prevod, Marko Košnik: Abstrakcija in akcija, Oliver Marchart: Politične strategije kot umetniške strategije: Raba multiplih imen, Olesya Turkina: Peterburški neoakademizem. Preporod Velike Zgodbe, Miha Zadnikar: Restrukturacija subkulture, tečajnice Sveta umetnosti: Medij je orožje, vzemi ga v roke!
Cena: 15,00 EUR

Svet umetnosti 1999. Geopolitika in umetnost (s katalogom razstave Obiskovalci)
Izdal: OSI-Slovenia (SCCA-Ljubljana), december 1999
111 strani
Besedila in pogovori z avtorji (Eda Čufer): Charles Harrison: Zasluge nesposobnosti, Edi Muka: Permanentna nestabilnost, Jaroslav Andel: Premiki v temeljih umetnosti: primer Češkoslovaške – Češke republike, Dušan Rutar: Digitalna estetika, globalne podobe in etika novega tribalizma, Marko Peljhan: Strategije minimalnega odpora – analiza taktičnega delovanja v družbi kontrole, Borut Vogelnik: Lastninjenje časa, Calin Dan: Geografija usode. Nabor možnosti. AMEROPA (Zakaj supermišek vlada svetu?), Saša Glavan: Potovanja po svetu umetnosti, Polona Tratnik: Proces nastajanja koncepta za razstavo Obiskovalci.
Cena: 12,00 EUR

Svet umetnosti 1998. Teorije razstavljanja (s katalogom razstave Ko umetnost nabija). (Razprodano)
Izdal: OSI-Slovenia (SCCA-Ljubljana), 1998
88 strani
Besedila: Stephen Bann, Razstavljanje skozi čas, Ute Meta Bauer, Do-It-Yourself: Razstave umetnikov 20. stoletja, Nadja Zgonik, O vlogi ukvarjanja z nacionalno identiteto v teorijah razstavljanja na Slovenskem: med zgodovino in sodobnostjo, Konstantin Akinsha, O underground sceni, Tadej Pogačar, P.A.R.A.S.I.T.E. Muzej sodobne umetnosti in Novi parazitizem, Igor Zabel, Razstavne strategije v devetdesetih – Nekaj zgledov iz slovenskega prostora, Vuk Ćosić, Net.Art, besedilo.

Svet umetnosti 1997. Konceptualna umetnost 60-tih in 70-ih (s katalogom razstave This Art is Recyled). (Razprodano)
Izdal: ŠKUC (Galerija Škuc), 1997
72 strani
Besedila: Igor Zabel, Načeli serije in programa v ohojevski umetnosti, Lilijana Stepančič, Body art in OHO, Miško Šuvaković, Konceptualna umetnost v Srbiji 1969-1981, Antje von Graevenitz, Umetnikova osebnost kot sredstvo konceptualne umetnosti v Nemčiji, Charles Harrison, Konceptualna umetnost in problem predstavitve, Laszlo Beke, Konceptualna umetnost v vzhodni Srednji Evropi, Branka Stipančič, Radikalna umetnost iz Hrvaške, tečajnice in tečajniki Sveta umetnosti.