Studio 6 v letu 2016

Studio 6 že dvanajsto leto preizkuša različne modele sodelovanja med umetniki, kuratorji, kritiki in teoretiki. Povezujeta nas prostor in kontekst Projektne sobe SCCA, kjer predstavljamo umetniške projekte ter spodbujamo njihovo refleksijo, ob posebnih priložnostih pa sodelovanja preizkušamo tudi v novih okoljih.

V začetku leta smo v galeriji Vodnikove domačije pripravili razstavo Besede kot barve, barve kot besede. Likovni sprehod po poeziji, ki smo jo zasnovali za festival Dnevi poezije in vina 2015 na Ptuju. Na razstavi, ki je bila presek med literarnim in likovnim ustvarjanjem, so se predstavili umetniki in umetnice, ki raziskujejo odnos med likovnim in besednim umetniškim izrazom. Razstavo smo v modificirani obliki predstavili v Vodnikovi domačiji prav zaradi programske usmeritve galerije, ki stremi k povezovanju vizualnega umetniškega izraza in besednega ustvarjanja. Razstava je bila prilagojena zahtevam novega razstavnega prostora, kuratorji in oblikovalka razstave pa smo vnovič premislili povezave med sopostavljenimi deli, njihovo zgodbo in ambient, ki ga dela vzpostavljajo. Razstavo so pospremila javna vodstva, delavnica izdelovanja knjig za osnovnošolce in predavanje Poezija v galeriji Dušana Dovča.

V okviru Studia 6 želimo odpreti prostor tudi kuratorjem in kuratorkam mlajše generacije. V nizu sodelovanj bomo vabljenemu kuratorju/ki ponudili prostor Projektne sobe SCCA, finančna sredstva ter pomoč pri pripravi in izvedbi razstavnega projekta. Kuratorka oziroma kurator bosta sama določila vsebino sodelovanja, lahko pa gre tako za preizkušanja formatov predstavljanja, razstavljanja kot tudi druge eksperimentalne projekte na področju sodobne vizualne umetnosti.

Domen Ograjenšek, ki je prvi povabljeni kurator, bo svoj kuratorski dialog razvil z umetnico Tjašo Pogačar Podgornik. Projekt, naslovljen Koliko nevednosti še premore umetnost?, je analiziral obstoječe pedagoške prakse, ki se umeščajo na presek umetniškega, pedagoškega in kuratorskega ter kritično prevprašal njihove potenciale in učinke. V zadnjih desetih letih je namreč tudi v lokalnem prostoru mogoče opaziti vse bolj poudarjeno pedagoško plat institucionalnih programov, z njimi pa porast vključevanja samoorganiziranih in načeloma neformalnih izobraževalnih dejavnosti v razstavne in pedagoške programe institucij sodobne umetnosti.


Koliko nevednosti še premore umetnost?

Status alternativne produkcije vednosti in njenih pogojev v lokalni sodobni vizualni umetnosti
Četrtek, 5. 5. 2016, ob 18.00
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana
Kurator: Domen Ograjenšek
Umetnica: Tjaša Pogačar Podgornik

VEČ

Besede kot barve, barve kot besede*

Likovni sprehod po poeziji
21. 1.–14. 2. 2016
Vodnikova domačija, Vodnikova cesta 65, Ljubljana

Umetnice in umetniki: Maja Burja, Avgust Černigoj, Primož Čučnik & Gregor Podlogar & Žiga Kariž, Matjaž Hanžek, Andrej Hočevar & Jaka Železnikar, Alenka Pirman, Srečko Kosovel, Anton Podbevšek, Zoran Srdić Janežič, Valérie Wolf Gang
Kuratorji: Dušan Dovč, Mihael Kelemina, Simona Žvanut
Oblikovalka razstave: Vesna Bukovec
Svetovalka: Saša Nabergoj

*iz pesmi Princip, zbirka Oda na manhatnski aveniji, Čučnik, Podlogar, Kariž, 2003

VEČ