Zgodbe, ki še niso napisane kot primer dobre prakse

Evropska komisija je objavila novo publikacijo Creative Europe 2014–2020: gender equality, European Green Deal, digitization, s projekti sodelovanja, ki naslavljajo politične prednostne naloge Komisije, kot so evropski zeleni dogovor, enakost spolov in digitalni prehod.

Veseli nas, da je med predstavljenimi programi tudi projekt Zgodbe, ki še niso napisane / Not Yet Written Stories, pri katerem je sodeloval SCCA-Ljubljana med 2019 in 2022.

Mednarodni raziskovalni, razstavni in arhivarski projekt NYWS je vodila Fundacija Arton iz Varšave, v njem pa sta poleg SCCA sodelovala še Ured za fotografiju iz Zagreba in Latvian Centre for Contemporary Art iz Rige. Vsaka partnerska organizacija je raziskavo usmerila v umetnice, ki so bile v zgodovini sodobne umetnosti v razmerju do umetnikov v podrejenem položaju in pogosto spregledane. SCCA je predstavil opuse umetnic Ane Nuše Dragan, Zemire Alajbegović in Eme Kugler.» PUBLIKACIJA

“Predstavljeni projekti dokazujejo, kako je kulturni sektor že sedaj v celoti usklajen s političnimi prednostnimi nalogami Komisije, ki si prizadevajo za enakost spolov, prispevek k okoljski trajnosti in digitalizaciji. Predstavljeni primeri se osredotočajo na to, kako lahko umetnost in kulturne dejavnosti ponudijo prostor za razvoj opolnomočenega državljanstva in opremijo sektor z orodji za oblikovanje inovativnih in kritičnih pristopov za reševanje teh vprašanj.”

Med predstavljenimi projekti, ki vključujejo slovenske izvajalce, so tudi: Bunker, Druga godba, Kersnikova, Ljudmila, Lutkovno gledališče Ljubljana, Mesto žensk, Mladi zmaji, MoTA, NUK, PiNA, Projekt Atol, ProstoRož, RIS Dvorec Rakičan, Slovenski etnografski muzej, TiPovej!, Umetnostna galerija Maribor, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU in Urbanistični inštitut RS.

Objava Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji